Častosť čísel

Hoci každé číslo má v lotérii Eurojackpot rovnakú pravdepodobnosť na vyžrebovanie, postupom času sa zdá, že niektoré čísla sú v porovnaní s ostatnými vyžrebované častejšie. Zistite, ktoré sú najviac a najmenej časté hlavné čísla a Euročísla v celej histórii hry. Filtrovaním údajov môžete analyzovať aj konkrétny rozsah dátumov.

Prvé žrebovanie
Piatok 25. marca 2022
Najnovšie žrebovanie
Piatok 26. mája 2023
Zahrnuté žrebovania
123
Pomocník

Táto časť obsahuje informácie o jednotlivých uvedených štatistikách a použitých obdobiach.

Pomocou šípok vedľa jednotlivých záhlaví môžete zoradiť príslušné pole od najvyššej po najnižšiu alebo od najnižšej po najvyššiu hodnotu.

Častosť

Počet výskytov jednotlivých čísel s vybraným číslom vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Umiestnenie

Umiestnenie jednotlivých čísel v zozname najčastejšie žrebovaných čísel v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Naposledy vyžrebované

Posledný výskyt jednotlivých čísel vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov. Údaj Naposledy vyžrebované je k dispozícii v týchto formátoch:

• Dátum – dátum posledného vyžrebovania

• Dní dozadu – celkový počet dní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

• Žrebovaní dozadu – celkový počet žrebovaní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

Vyberte rozsah dátumov
Vyberte formát zobrazenia
Poznámky

Lotéria Eurojackpot bola po prvýkrát spustená v marci 2012 v 7 krajinách, pričom neskôr v danom roku sa do nej pridalo Španielsko.

V októbri 2014 sa k loptičkám pre Euročísla pridali dve ďalšie čísla, čím sa ich počet zvýšil na 10. V marci 2022 sa Euroball pool opäť zvýšil z 10 na 12.

Lotéria Eurojackpot najprv prebiehala v 7 krajinách a v súčasnosti je k dispozícii v 18 európskych štátoch.

Hlavné čísla

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
13 21 26. 05. 2023 3 0 1
 • 2
14 16 23. 05. 2023 6 1 0
 • 3
9 42 26. 05. 2023 3 0 0
 • 4
10 39 28. 04. 2023 31 8 2
 • 5
13 22 19. 05. 2023 10 2 1
 • 6
19 2 09. 05. 2023 20 5 3
 • 7
13 25 14. 04. 2023 45 12 1
 • 8
10 36 19. 05. 2023 10 2 3
 • 9
13 23 28. 04. 2023 31 8 1
 • 10
15 9 12. 05. 2023 17 4 1
 • 11
19 1 23. 05. 2023 6 1 4
 • 12
11 34 02. 05. 2023 27 7 4
 • 13
14 19 02. 05. 2023 27 7 4
 • 14
9 43 23. 05. 2023 6 1 1
 • 15
11 35 04. 04. 2023 55 15 2
 • 16
15 12 21. 04. 2023 38 10 0
 • 17
15 11 05. 05. 2023 24 6 2
 • 18
14 18 05. 05. 2023 24 6 2
 • 19
5 50 11. 04. 2023 48 13 1
 • 20
16 4 19. 05. 2023 10 2 2
 • 21
10 40 25. 04. 2023 34 9 4
 • 22
8 45 10. 03. 2023 80 22 1
 • 23
10 38 02. 05. 2023 27 7 2
 • 24
13 24 25. 04. 2023 34 9 1
 • 25
6 49 07. 02. 2023 111 31 0
 • 26
14 20 02. 05. 2023 27 7 4
 • 27
8 44 12. 05. 2023 17 4 1
 • 28
15 7 16. 05. 2023 13 3 2
 • 29
11 31 26. 05. 2023 3 0 1
 • 30
15 8 16. 05. 2023 13 3 1
 • 31
10 37 16. 05. 2023 13 3 1
 • 32
12 29 12. 05. 2023 17 4 4
 • 33
7 46 05. 05. 2023 24 6 1
 • 34
15 10 12. 05. 2023 17 4 2
 • 35
16 5 19. 05. 2023 10 2 2
 • 36
11 32 23. 05. 2023 6 1 1
 • 37
17 3 11. 04. 2023 48 13 3
 • 38
7 48 28. 02. 2023 90 25 3
 • 39
14 17 09. 05. 2023 20 5 2
 • 40
7 47 25. 04. 2023 34 9 1
 • 41
15 13 21. 04. 2023 38 10 5
 • 42
10 41 18. 04. 2023 41 11 0
 • 43
12 30 24. 03. 2023 66 18 4
 • 44
13 27 31. 03. 2023 59 16 2
 • 45
14 15 26. 05. 2023 3 0 1
 • 46
11 33 16. 05. 2023 13 3 1
 • 47
15 6 26. 05. 2023 3 0 1
 • 48
13 26 07. 04. 2023 52 14 1
 • 49
15 14 28. 02. 2023 90 25 3
 • 50
13 28 03. 02. 2023 115 32 0
 • Najvyššia hodnota
 • Najnižšia hodnota

Euročísla

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
13 12 25. 04. 2023 34 9 3
 • 2
19 7 23. 05. 2023 6 1 2
 • 3
29 1 23. 05. 2023 6 1 6
 • 4
18 9 16. 05. 2023 13 3 3
 • 5
25 2 26. 05. 2023 3 0 5
 • 6
16 11 05. 05. 2023 24 6 3
 • 7
23 5 28. 04. 2023 31 8 2
 • 8
23 3 26. 05. 2023 3 0 3
 • 9
19 8 11. 04. 2023 48 13 3
 • 10
20 6 18. 04. 2023 41 11 1
 • 11
18 10 02. 05. 2023 27 7 3
 • 12
23 4 19. 05. 2023 10 2 2
 • Najvyššia hodnota
 • Najnižšia hodnota

Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v sobota 27. mája 2023 o 07:45:43 UTC.