Časté dvojice

Zistite, ktoré dve čísla sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu bez ohľadu poradie ich vyžrebovania. Môžete si tiež pozrieť, aké sú najčastejšie vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel. Dvojice za sebou idúcich čísel sú čísla vyžrebované v rovnakom výsledku, ktoré idú číselne za sebou (napríklad 1 a 2 alebo 34 a 35) bez ohľadu na poradie ich vyžrebovania.

Prvé žrebovanie
Piatok 25. marca 2022
Najnovšie žrebovanie
Piatok 2. júna 2023
Zahrnuté žrebovania
125
Pomocník

Táto časť obsahuje informácie o jednotlivých uvedených štatistikách a použitých obdobiach.

Pomocou šípok vedľa jednotlivých záhlaví môžete zoradiť príslušné pole od najvyššej po najnižšiu alebo od najnižšej po najvyššiu hodnotu.

Častosť

Počet výskytov jednotlivých čísel s vybraným číslom vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Umiestnenie

Umiestnenie jednotlivých čísel v zozname najčastejšie žrebovaných čísel v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Naposledy vyžrebované

Posledný výskyt jednotlivých čísel vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov. Údaj Naposledy vyžrebované je k dispozícii v týchto formátoch:

• Dátum – dátum posledného vyžrebovania

• Dní dozadu – celkový počet dní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

• Žrebovaní dozadu – celkový počet žrebovaní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

Vyberte rozsah dátumov
Poznámky

Lotéria Eurojackpot bola po prvýkrát spustená v marci 2012 v 7 krajinách, pričom neskôr v danom roku sa do nej pridalo Španielsko.

V októbri 2014 sa k loptičkám pre Euročísla pridali dve ďalšie čísla, čím sa ich počet zvýšil na 10. V marci 2022 sa Euroball pool opäť zvýšil z 10 na 12.

Lotéria Eurojackpot najprv prebiehala v 7 krajinách a v súčasnosti je k dispozícii v 18 európskych štátoch.

Dvojice hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou hlavných čísel je v súčasnosti dvojica 41 a 45, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do piatok 2. júna 2023 vyžrebovaná 6-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 41
 • 45
6 21. 04. 2023 44 12
 • 6
 • 11
5 09. 05. 2023 26 7
 • 17
 • 35
5 05. 05. 2023 30 8
 • 30
 • 35
5 05. 05. 2023 30 8
 • 9
 • 16
5 14. 03. 2023 82 23
 • 6
 • 49
5 28. 02. 2023 96 27
 • 27
 • 41
5 10. 01. 2023 145 41
 • 3
 • 47
4 26. 05. 2023 9 2
 • 1
 • 2
4 23. 05. 2023 12 3
 • 28
 • 31
4 16. 05. 2023 19 5

Dvojice za sebou idúcich hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou trojicou za sebou idúcich hlavných čísel je v súčasnosti dvojica 1 a 2, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do piatok 2. júna 2023 vyžrebovaná 4-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice za sebou idúcich hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
 • 2
4 23. 05. 2023 12 3
 • 48
 • 49
4 02. 12. 2022 184 52
 • 8
 • 9
2 02. 06. 2023 2 0
 • 17
 • 18
2 05. 05. 2023 30 8
 • 11
 • 12
2 02. 05. 2023 33 9
 • 20
 • 21
2 14. 04. 2023 51 14
 • 10
 • 11
2 31. 03. 2023 65 18
 • 16
 • 17
2 24. 01. 2023 131 37
 • 34
 • 35
2 23. 12. 2022 163 46
 • 5
 • 6
2 06. 05. 2022 394 112

Dvojice Euročísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou Euročísel je v súčasnosti dvojica 4 a 5, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do piatok 2. júna 2023 vyžrebovaná 5-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice Euročísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 4
 • 5
5 30. 05. 2023 5 1
 • 5
 • 10
5 07. 04. 2023 58 16
 • 7
 • 8
5 04. 04. 2023 61 17
 • 3
 • 9
5 24. 03. 2023 72 20
 • 7
 • 12
5 07. 02. 2023 117 33
 • 6
 • 11
4 02. 06. 2023 2 0
 • 5
 • 8
4 26. 05. 2023 9 2
 • 3
 • 5
4 07. 03. 2023 89 25
 • 1
 • 9
4 24. 01. 2023 131 37
 • 4
 • 9
4 13. 01. 2023 142 40

Dvojice za sebou idúcich Euročísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou za sebou idúcich Euročísel je v súčasnosti dvojica 4 a 5, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do piatok 2. júna 2023 vyžrebovaná 5-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice za sebou idúcich Euročísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 4
 • 5
5 30. 05. 2023 5 1
 • 7
 • 8
5 04. 04. 2023 61 17
 • 2
 • 3
3 23. 05. 2023 12 3
 • 11
 • 12
3 02. 05. 2023 33 9
 • 3
 • 4
3 17. 02. 2023 107 30
 • 6
 • 7
2 28. 04. 2023 37 10
 • 10
 • 11
2 31. 01. 2023 124 35
 • 9
 • 10
2 20. 01. 2023 135 38
 • 1
 • 2
2 12. 07. 2022 327 93
 • 5
 • 6
1 18. 10. 2022 229 65

Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v sobota 3. júna 2023 o 07:31:16 UTC.