Časté dvojice

Zistite, ktoré dve čísla sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu bez ohľadu poradie ich vyžrebovania. Môžete si tiež pozrieť, aké sú najčastejšie vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel. Dvojice za sebou idúcich čísel sú čísla vyžrebované v rovnakom výsledku, ktoré idú číselne za sebou (napríklad 1 a 2 alebo 34 a 35) bez ohľadu na poradie ich vyžrebovania.

Stlačením tlačidla Zobraziť podrobnosti v niektorom riadku zobrazíte všetky výsledky obsahujúce príslušnú dvojicu.

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 13. októbra 2017
Zahrnuté žrebovania
158

Dvojice hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou hlavných čísel je v súčasnosti dvojica 13 a 20, ktorá bola od piatka 10. októbra 2014 do piatka 13. októbra 2017 vyžrebovaná 7-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

ČíslaČastosťNaposledy vyžrebovanéÚplný rozpis
DátumDní dozaduŽrebovaní dozadu
 • 13
 • 20
709. 06. 201713218
 • 14
 • 35
723. 06. 201711816
 • 16
 • 18
603. 03. 201723032
 • 11
 • 42
608. 09. 2017415
 • 27
 • 35
621. 07. 20179012
 • 1
 • 20
518. 08. 2017628
 • 1
 • 31
530. 06. 201711115
 • 33
 • 46
519. 05. 201715321
 • 1
 • 18
530. 06. 201711115
 • 27
 • 46
521. 04. 201718125
 • 10
 • 20
407. 10. 201637753
 • 3
 • 25
414. 07. 20179713
 • 11
 • 19
426. 02. 201660185
 • 19
 • 42
408. 07. 201646866
 • 22
 • 33
415. 09. 2017344
 • 14
 • 40
411. 08. 2017699
 • 5
 • 13
404. 03. 201659484
 • 5
 • 33
422. 04. 201654577
 • 19
 • 49
417. 02. 201724434
 • 27
 • 30
430. 12. 201629341
 • 4
 • 8
426. 08. 201641959
 • 12
 • 29
429. 09. 2017202
 • 1
 • 16
411. 11. 201634248
 • 28
 • 49
425. 11. 201632846
 • 14
 • 26
428. 07. 20178311
 • 10
 • 25
414. 10. 201637052
 • 13
 • 23
411. 08. 2017699
 • 15
 • 37
416. 09. 201639856
 • 15
 • 30
407. 07. 201710414
 • 39
 • 47
404. 08. 20177610
 • 7
 • 27
406. 01. 201728640
 • 16
 • 38
417. 03. 201721630
 • 14
 • 46
412. 05. 201716022
 • 3
 • 7
403. 03. 201723032
 • 19
 • 27
423. 06. 201711816
 • 20
 • 32
418. 08. 2017628
 • 29
 • 44
429. 09. 2017202
 • 17
 • 20
409. 06. 201713218
 • 14
 • 27
423. 06. 201711816
 • 41
 • 45
425. 08. 2017557
 • 15
 • 22
415. 09. 2017344
 • 43
 • 46
413. 10. 201760
 • 10
 • 35
325. 03. 201657381
 • 34
 • 36
325. 12. 201566494
 • 16
 • 29
320. 02. 2015972138
 • 7
 • 25
303. 03. 201723032
 • 19
 • 46
316. 10. 2015734104
 • 44
 • 46
313. 10. 201760
 • 7
 • 41
312. 02. 201661587
 • 8
 • 24
306. 11. 2015713101

Dvojice za sebou idúcich hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou za sebou idúcich hlavných čísel je v súčasnosti dvojica 33 a 34, ktorá bola od piatka 10. októbra 2014 do piatka 13. októbra 2017 vyžrebovaná 3-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice za sebou idúcich hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

ČíslaČastosťNaposledy vyžrebovanéÚplný rozpis
DátumDní dozaduŽrebovaní dozadu
 • 33
 • 34
320. 05. 201651773
 • 15
 • 16
307. 07. 201710414
 • 19
 • 20
324. 02. 201723733
 • 24
 • 25
316. 06. 201712517
 • 13
 • 14
311. 08. 2017699
 • 40
 • 41
203. 07. 2015839119
 • 34
 • 35
221. 10. 201636351
 • 36
 • 37
211. 12. 201567896
 • 27
 • 28
214. 08. 2015797113
 • 11
 • 12
205. 08. 201644062
 • 1
 • 2
208. 04. 201655979
 • 28
 • 29
230. 09. 201638454
 • 20
 • 21
212. 02. 201661587
 • 8
 • 9
226. 08. 201641959
 • 18
 • 19
217. 02. 201724434
 • 39
 • 40
213. 05. 201652474
 • 45
 • 46
207. 04. 201719527
 • 43
 • 44
213. 10. 201760
 • 44
 • 45
213. 01. 201727939
 • 35
 • 36
221. 07. 20179012
 • 16
 • 17
207. 07. 201710414
 • 3
 • 4
201. 09. 2017486
 • 2
 • 3
116. 12. 201630743
 • 4
 • 5
103. 02. 201725836
 • 5
 • 6
117. 04. 2015916130
 • 6
 • 7
113. 05. 201652474
 • 9
 • 10
125. 03. 201657381
 • 10
 • 11
119. 12. 20141 035147
 • 12
 • 13
128. 10. 201635650
 • 14
 • 15
104. 11. 201634949
 • 23
 • 24
122. 05. 2015881125
 • 25
 • 26
124. 03. 201720929
 • 26
 • 27
113. 11. 2015706100
 • 30
 • 31
111. 09. 2015769109
 • 31
 • 32
108. 05. 2015895127
 • 37
 • 38
101. 07. 201647567
 • 38
 • 39
128. 04. 201717424
 • 41
 • 42
105. 05. 201716723
 • 42
 • 43
119. 08. 201642660
 • 46
 • 47
104. 08. 20177610

Dvojice Euročísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou Euročísel je v súčasnosti dvojica 3 a 9, ktorá bola od piatka 10. októbra 2014 do piatka 13. októbra 2017 vyžrebovaná 10-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice Euročísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

ČíslaČastosťNaposledy vyžrebovanéÚplný rozpis
DátumDní dozaduŽrebovaní dozadu
 • 3
 • 9
1024. 03. 201720929
 • 5
 • 9
825. 08. 2017557
 • 6
 • 8
705. 05. 201716723
 • 1
 • 6
613. 01. 201727939
 • 3
 • 4
603. 02. 201725836
 • 3
 • 6
618. 08. 2017628
 • 8
 • 10
530. 09. 201638454
 • 1
 • 7
501. 09. 2017486
 • 1
 • 5
528. 07. 20178311
 • 1
 • 8
513. 10. 201760
 • 6
 • 9
507. 07. 201710414
 • 2
 • 4
523. 06. 201711816
 • 2
 • 5
522. 09. 2017273
 • 2
 • 10
403. 03. 201723032
 • 3
 • 8
408. 01. 201665092
 • 5
 • 8
409. 06. 201713218
 • 5
 • 10
429. 07. 201644763
 • 5
 • 6
417. 02. 201724434
 • 1
 • 2
412. 05. 201716022
 • 1
 • 3
411. 08. 2017699
 • 6
 • 10
309. 09. 201640557
 • 5
 • 7
311. 09. 2015769109
 • 4
 • 7
320. 05. 201651773
 • 2
 • 8
304. 12. 201568597
 • 4
 • 9
329. 01. 201662989
 • 1
 • 9
326. 05. 201714620
 • 3
 • 5
328. 04. 201717424
 • 3
 • 7
315. 09. 2017344
 • 7
 • 8
317. 03. 201721630
 • 4
 • 6
304. 08. 20177610
 • 3
 • 10
204. 03. 201659484
 • 7
 • 10
229. 09. 2017202
 • 2
 • 6
219. 05. 201715321
 • 7
 • 9
227. 01. 201726537
 • 8
 • 9
214. 07. 20179713
 • 2
 • 3
221. 07. 20179012
 • 4
 • 8
207. 04. 201719527
 • 4
 • 5
208. 09. 2017415
 • 1
 • 4
112. 08. 201643361
 • 1
 • 10
113. 05. 201652474
 • 2
 • 7
120. 02. 2015972138
 • 2
 • 9
115. 07. 201646165
 • 6
 • 7
115. 04. 201655278
 • 9
 • 10
115. 05. 2015888126

Dvojice za sebou idúcich Euročísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou za sebou idúcich Euročísel je v súčasnosti dvojica 3 a 4, ktorá bola od piatka 10. októbra 2014 do piatka 13. októbra 2017 vyžrebovaná 6-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice za sebou idúcich Euročísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

ČíslaČastosťNaposledy vyžrebovanéÚplný rozpis
DátumDní dozaduŽrebovaní dozadu
 • 3
 • 4
603. 02. 201725836
 • 5
 • 6
417. 02. 201724434
 • 1
 • 2
412. 05. 201716022
 • 7
 • 8
317. 03. 201721630
 • 8
 • 9
214. 07. 20179713
 • 2
 • 3
221. 07. 20179012
 • 4
 • 5
208. 09. 2017415
 • 6
 • 7
115. 04. 201655278
 • 9
 • 10
115. 05. 2015888126
;

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 16. októbra 2017 o 07:26:46UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×