Časté dvojice

Zistite, ktoré dve čísla sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu bez ohľadu poradie ich vyžrebovania. Môžete si tiež pozrieť, aké sú najčastejšie vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel. Dvojice za sebou idúcich čísel sú čísla vyžrebované v rovnakom výsledku, ktoré idú číselne za sebou (napríklad 1 a 2 alebo 34 a 35) bez ohľadu na poradie ich vyžrebovania.

Prvé žrebovanie
Piatok 25. marca 2022
Najnovšie žrebovanie
Utorok 28. mája 2024
Zahrnuté žrebovania
228
Pomocník

Táto časť obsahuje informácie o jednotlivých uvedených štatistikách a použitých obdobiach.

Pomocou šípok vedľa jednotlivých záhlaví môžete zoradiť príslušné pole od najvyššej po najnižšiu alebo od najnižšej po najvyššiu hodnotu.

Častosť

Počet výskytov jednotlivých čísel s vybraným číslom vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Umiestnenie

Umiestnenie jednotlivých čísel v zozname najčastejšie žrebovaných čísel v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Naposledy vyžrebované

Posledný výskyt jednotlivých čísel vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov. Údaj Naposledy vyžrebované je k dispozícii v týchto formátoch:

• Dátum – dátum posledného vyžrebovania

• Dní dozadu – celkový počet dní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

• Žrebovaní dozadu – celkový počet žrebovaní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

Vyberte rozsah dátumov
Poznámky

Lotéria Eurojackpot bola po prvýkrát spustená v marci 2012 v 7 krajinách, pričom neskôr v danom roku sa do nej pridalo Španielsko.

V októbri 2014 sa k loptičkám pre Euročísla pridali dve ďalšie čísla, čím sa ich počet zvýšil na 10. V marci 2022 sa Euroball pool opäť zvýšil z 10 na 12.

Lotéria Eurojackpot najprv prebiehala v 7 krajinách a v súčasnosti je k dispozícii v 18 európskych štátoch.

Dvojice hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou hlavných čísel je v súčasnosti dvojica 18 a 39, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do utorok 28. mája 2024 vyžrebovaná 8-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 39
8 23. 01. 2024 126 36
 • 15
 • 17
7 26. 03. 2024 63 18
 • 11
 • 20
7 12. 03. 2024 77 22
 • 6
 • 49
7 05. 12. 2023 175 50
 • 28
 • 31
6 10. 05. 2024 18 5
 • 2
 • 11
6 12. 03. 2024 77 22
 • 11
 • 16
6 12. 03. 2024 77 22
 • 17
 • 49
6 08. 03. 2024 81 23
 • 26
 • 41
6 01. 03. 2024 88 25
 • 21
 • 39
6 02. 02. 2024 116 33

Dvojice za sebou idúcich hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou trojicou za sebou idúcich hlavných čísel je v súčasnosti dvojica 1 a 2, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do utorok 28. mája 2024 vyžrebovaná 5-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice za sebou idúcich hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
 • 2
5 17. 05. 2024 11 3
 • 17
 • 18
5 16. 02. 2024 102 29
 • 48
 • 49
5 02. 01. 2024 147 42
 • 2
 • 3
3 24. 05. 2024 4 1
 • 23
 • 24
3 14. 05. 2024 14 4
 • 35
 • 36
3 16. 04. 2024 42 12
 • 36
 • 37
3 16. 04. 2024 42 12
 • 30
 • 31
3 29. 03. 2024 60 17
 • 10
 • 11
3 09. 02. 2024 109 31
 • 11
 • 12
3 28. 11. 2023 182 52

Dvojice Euročísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou Euročísel je v súčasnosti dvojica 3 a 9, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do utorok 28. mája 2024 vyžrebovaná 7-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice Euročísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 3
 • 9
7 29. 09. 2023 242 69
 • 5
 • 10
6 29. 03. 2024 60 17
 • 3
 • 7
6 22. 03. 2024 67 19
 • 3
 • 10
6 19. 03. 2024 70 20
 • 3
 • 5
6 16. 02. 2024 102 29
 • 4
 • 9
6 16. 01. 2024 133 38
 • 2
 • 3
6 14. 11. 2023 196 56
 • 6
 • 8
6 14. 07. 2023 319 91
 • 7
 • 12
6 16. 06. 2023 347 99
 • 10
 • 11
5 21. 05. 2024 7 2

Dvojice za sebou idúcich Euročísel

Najčastejšie žrebovanou dvojicou za sebou idúcich Euročísel je v súčasnosti dvojica 2 a 3, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do utorok 28. mája 2024 vyžrebovaná 6-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky dvojice za sebou idúcich Euročísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 2
 • 3
6 14. 11. 2023 196 56
 • 10
 • 11
5 21. 05. 2024 7 2
 • 4
 • 5
5 30. 05. 2023 364 104
 • 7
 • 8
5 04. 04. 2023 420 120
 • 3
 • 4
4 28. 05. 2024 0 0
 • 1
 • 2
4 19. 04. 2024 39 11
 • 6
 • 7
4 26. 01. 2024 123 35
 • 5
 • 6
4 10. 11. 2023 200 57
 • 11
 • 12
3 02. 05. 2023 392 112
 • 8
 • 9
2 30. 04. 2024 28 8

Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v utorok 28. mája 2024 o 21:06:54 UTC.