Časté trojice

Zistite, ktoré tri čísla sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu bez ohľadu poradie ich vyžrebovania. Môžete si tiež pozrieť, aké sú najčastejšie vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel. Trojice za sebou idúcich čísel sú čísla vyžrebované v rovnakom výsledku, ktoré idú číselne za sebou (napríklad 1, 2 a 3 alebo 34, 35 a 36) bez ohľadu na poradie ich vyžrebovania.

Prvé žrebovanie
Piatok 25. marca 2022
Najnovšie žrebovanie
Piatok 26. mája 2023
Zahrnuté žrebovania
123
Pomocník

Táto časť obsahuje informácie o jednotlivých uvedených štatistikách a použitých obdobiach.

Pomocou šípok vedľa jednotlivých záhlaví môžete zoradiť príslušné pole od najvyššej po najnižšiu alebo od najnižšej po najvyššiu hodnotu.

Častosť

Počet výskytov jednotlivých čísel s vybraným číslom vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Umiestnenie

Umiestnenie jednotlivých čísel v zozname najčastejšie žrebovaných čísel v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Naposledy vyžrebované

Posledný výskyt jednotlivých čísel vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov. Údaj Naposledy vyžrebované je k dispozícii v týchto formátoch:

• Dátum – dátum posledného vyžrebovania

• Dní dozadu – celkový počet dní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

• Žrebovaní dozadu – celkový počet žrebovaní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

Vyberte rozsah dátumov
Poznámky

Lotéria Eurojackpot bola po prvýkrát spustená v marci 2012 v 7 krajinách, pričom neskôr v danom roku sa do nej pridalo Španielsko.

V októbri 2014 sa k loptičkám pre Euročísla pridali dve ďalšie čísla, čím sa ich počet zvýšil na 10. V marci 2022 sa Euroball pool opäť zvýšil z 10 na 12.

Lotéria Eurojackpot najprv prebiehala v 7 krajinách a v súčasnosti je k dispozícii v 18 európskych štátoch.

Trojice hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou trojicou hlavných čísel je v súčasnosti trojica 16, 41 a 45, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do piatok 26. mája 2023 vyžrebovaná 3-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky trojice hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
 • 41
 • 45
3 21. 04. 2023 38 10
 • 9
 • 16
 • 32
3 14. 03. 2023 76 21
 • 27
 • 41
 • 45
3 10. 01. 2023 139 39
 • 3
 • 45
 • 47
2 26. 05. 2023 3 0
 • 1
 • 2
 • 14
2 23. 05. 2023 6 1
 • 1
 • 5
 • 20
2 19. 05. 2023 10 2
 • 10
 • 27
 • 32
2 12. 05. 2023 17 4
 • 6
 • 11
 • 39
2 09. 05. 2023 20 5
 • 17
 • 30
 • 35
2 05. 05. 2023 24 6
 • 13
 • 41
 • 45
2 21. 04. 2023 38 10

Trojice za sebou idúcich hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou trojicou za sebou idúcich hlavných čísel je v súčasnosti trojica 11, 12 a 13, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do piatok 26. mája 2023 vyžrebovaná 1-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky trojice za sebou idúcich hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
 • 12
 • 13
1 02. 05. 2023 27 7

Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v sobota 27. mája 2023 o 07:46:12 UTC.