Časté trojice

Zistite, ktoré tri čísla sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu bez ohľadu poradie ich vyžrebovania. Môžete si tiež pozrieť, aké sú najčastejšie vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel. Trojice za sebou idúcich čísel sú čísla vyžrebované v rovnakom výsledku, ktoré idú číselne za sebou (napríklad 1, 2 a 3 alebo 34, 35 a 36) bez ohľadu na poradie ich vyžrebovania.

Prvé žrebovanie
Piatok 25. marca 2022
Najnovšie žrebovanie
Utorok 21. mája 2024
Zahrnuté žrebovania
226
Pomocník

Táto časť obsahuje informácie o jednotlivých uvedených štatistikách a použitých obdobiach.

Pomocou šípok vedľa jednotlivých záhlaví môžete zoradiť príslušné pole od najvyššej po najnižšiu alebo od najnižšej po najvyššiu hodnotu.

Častosť

Počet výskytov jednotlivých čísel s vybraným číslom vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Umiestnenie

Umiestnenie jednotlivých čísel v zozname najčastejšie žrebovaných čísel v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Naposledy vyžrebované

Posledný výskyt jednotlivých čísel vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov. Údaj Naposledy vyžrebované je k dispozícii v týchto formátoch:

• Dátum – dátum posledného vyžrebovania

• Dní dozadu – celkový počet dní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

• Žrebovaní dozadu – celkový počet žrebovaní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

Vyberte rozsah dátumov
Poznámky

Lotéria Eurojackpot bola po prvýkrát spustená v marci 2012 v 7 krajinách, pričom neskôr v danom roku sa do nej pridalo Španielsko.

V októbri 2014 sa k loptičkám pre Euročísla pridali dve ďalšie čísla, čím sa ich počet zvýšil na 10. V marci 2022 sa Euroball pool opäť zvýšil z 10 na 12.

Lotéria Eurojackpot najprv prebiehala v 7 krajinách a v súčasnosti je k dispozícii v 18 európskych štátoch.

Trojice hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou trojicou hlavných čísel je v súčasnosti trojica 9, 34 a 48, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do utorok 21. mája 2024 vyžrebovaná 3-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky trojice hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 9
 • 34
 • 48
3 14. 11. 2023 190 54
 • 16
 • 41
 • 45
3 21. 04. 2023 397 113
 • 9
 • 16
 • 32
3 14. 03. 2023 435 124
 • 27
 • 41
 • 45
3 10. 01. 2023 498 142
 • 1
 • 2
 • 36
2 17. 05. 2024 5 1
 • 28
 • 31
 • 45
2 10. 05. 2024 12 3
 • 3
 • 18
 • 23
2 26. 04. 2024 26 7
 • 3
 • 29
 • 47
2 26. 04. 2024 26 7
 • 3
 • 15
 • 35
2 23. 04. 2024 29 8
 • 35
 • 37
 • 41
2 16. 04. 2024 36 10

Trojice za sebou idúcich hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou trojicou za sebou idúcich hlavných čísel je v súčasnosti trojica 11, 12 a 13, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do utorok 21. mája 2024 vyžrebovaná 2-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky trojice za sebou idúcich hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
 • 12
 • 13
2 28. 11. 2023 176 50
 • 22
 • 23
 • 24
1 14. 05. 2024 8 2
 • 35
 • 36
 • 37
1 16. 04. 2024 36 10
 • 20
 • 21
 • 22
1 21. 11. 2023 183 52

Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v utorok 21. mája 2024 o 21:13:13 UTC.