Časté trojice

Zistite, ktoré tri čísla sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu bez ohľadu poradie ich vyžrebovania. Môžete si tiež pozrieť, aké sú najčastejšie vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel. Trojice za sebou idúcich čísel sú čísla vyžrebované v rovnakom výsledku, ktoré idú číselne za sebou (napríklad 1, 2 a 3 alebo 34, 35 a 36) bez ohľadu na poradie ich vyžrebovania.

Prvé žrebovanie
Piatok 25. marca 2022
Najnovšie žrebovanie
Piatok 1. decembra 2023
Zahrnuté žrebovania
177
Pomocník

Táto časť obsahuje informácie o jednotlivých uvedených štatistikách a použitých obdobiach.

Pomocou šípok vedľa jednotlivých záhlaví môžete zoradiť príslušné pole od najvyššej po najnižšiu alebo od najnižšej po najvyššiu hodnotu.

Častosť

Počet výskytov jednotlivých čísel s vybraným číslom vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Umiestnenie

Umiestnenie jednotlivých čísel v zozname najčastejšie žrebovaných čísel v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Naposledy vyžrebované

Posledný výskyt jednotlivých čísel vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov. Údaj Naposledy vyžrebované je k dispozícii v týchto formátoch:

• Dátum – dátum posledného vyžrebovania

• Dní dozadu – celkový počet dní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

• Žrebovaní dozadu – celkový počet žrebovaní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

Vyberte rozsah dátumov
Poznámky

Lotéria Eurojackpot bola po prvýkrát spustená v marci 2012 v 7 krajinách, pričom neskôr v danom roku sa do nej pridalo Španielsko.

V októbri 2014 sa k loptičkám pre Euročísla pridali dve ďalšie čísla, čím sa ich počet zvýšil na 10. V marci 2022 sa Euroball pool opäť zvýšil z 10 na 12.

Lotéria Eurojackpot najprv prebiehala v 7 krajinách a v súčasnosti je k dispozícii v 18 európskych štátoch.

Trojice hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou trojicou hlavných čísel je v súčasnosti trojica 9, 34 a 48, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do piatok 1. decembra 2023 vyžrebovaná 3-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky trojice hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 9
 • 34
 • 48
3 14. 11. 2023 19 5
 • 16
 • 41
 • 45
3 21. 04. 2023 226 64
 • 9
 • 16
 • 32
3 14. 03. 2023 264 75
 • 27
 • 41
 • 45
3 10. 01. 2023 327 93
 • 11
 • 12
 • 13
2 28. 11. 2023 5 1
 • 11
 • 12
 • 23
2 28. 11. 2023 5 1
 • 11
 • 13
 • 23
2 28. 11. 2023 5 1
 • 12
 • 13
 • 23
2 28. 11. 2023 5 1
 • 14
 • 15
 • 20
2 17. 11. 2023 16 4
 • 9
 • 30
 • 34
2 14. 11. 2023 19 5

Trojice za sebou idúcich hlavných čísel

Najčastejšie žrebovanou trojicou za sebou idúcich hlavných čísel je v súčasnosti trojica 11, 12 a 13, ktorá bola od piatok 25. marca 2022 do piatok 1. decembra 2023 vyžrebovaná 2-krát. V tejto tabuľke sú uvedené všetky trojice za sebou idúcich hlavných čísel, ktoré sú vo výsledkoch lotérie Eurojackpot najčastejšie vyžrebované spolu.

Číslo Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
 • 12
 • 13
2 28. 11. 2023 5 1
 • 20
 • 21
 • 22
1 21. 11. 2023 12 3

Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v sobota 2. decembra 2023 o 08:01:01 UTC.