Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 27. marca 2020
Zahrnuté žrebovania
286
Výskyty vo vyhratom jackpote
8

zo 50 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

27. 03. 20

Dní dozadu

2

Žrebovaní dozadu

0

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 15
6 1. 06. 03. 2020 23 3 2
 • 41
6 2. 27. 03. 2020 2 0 2
 • 42
6 3. 23. 08. 2019 219 31 1
 • 11
5 4. 15. 03. 2019 380 54 1
 • 18
5 5. 23. 08. 2019 219 31 1
 • 24
5 6. 15. 11. 2019 135 19 1
 • 49
5 7. 04. 10. 2019 177 25 1
 • 3
4 8. 03. 05. 2019 331 47 1
 • 7
4 9. 10. 05. 2019 324 46 1
 • 9
4 10. 03. 05. 2019 331 47 1
 • 20
4 11. 04. 10. 2019 177 25 1
 • 23
4 12. 27. 03. 2020 2 0 1
 • 27
4 13. 23. 06. 2017 1010 144 1
 • 38
4 14. 28. 12. 2018 457 65 2
 • 40
4 15. 28. 12. 2018 457 65 2
 • 1
3 16. 15. 03. 2019 380 54 1
 • 4
3 17. 16. 02. 2018 772 110 0
 • 10
3 18. 15. 11. 2019 135 19 1
 • 13
3 19. 27. 03. 2020 2 0 0
 • 21
3 20. 01. 06. 2018 667 95 0
 • 29
3 21. 10. 05. 2019 324 46 2
 • 31
3 22. 28. 12. 2018 457 65 1
 • 32
3 23. 01. 06. 2018 667 95 0
 • 34
3 24. 27. 03. 2020 2 0 0
 • 35
3 25. 06. 03. 2020 23 3 1
 • 44
3 26. 26. 10. 2018 520 74 0
 • 45
3 27. 04. 10. 2019 177 25 0
 • 46
3 28. 16. 10. 2015 1626 232 0
 • 6
2 29. 23. 06. 2017 1010 144 0
 • 8
2 30. 16. 02. 2018 772 110 0
 • 14
2 31. 01. 06. 2018 667 95 0
 • 16
2 32. 01. 03. 2019 394 56 0
 • 26
2 33. 22. 01. 2016 1528 218 2
 • 28
2 34. 01. 09. 2017 940 134 0
 • 30
2 35. 15. 11. 2019 135 19 0
 • 33
2 36. 26. 10. 2018 520 74 0
 • 36
2 37. 06. 03. 2020 23 3 1
 • 37
2 38. 06. 02. 2015 1878 268 0
 • 39
2 39. 15. 11. 2019 135 19 0
 • 48
2 40. 27. 01. 2017 1157 165 0
 • 2
1 41. 15. 03. 2019 380 54 1
 • 5
1 42. 10. 05. 2019 324 46 1
 • 12
1 43. 27. 01. 2017 1157 165 0
 • 22
1 44. 06. 02. 2015 1878 268 0
 • 25
1 45. 16. 02. 2018 772 110 0
 • 47
1 46. 15. 03. 2019 380 54 1
 • 50
1 47. 05. 06. 2015 1759 251 1

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 7
10 1. 04. 10. 2019 177 25 2
 • 1
8 2. 03. 05. 2019 331 47 1
 • 4
8 3. 15. 11. 2019 135 19 3
 • 5
8 4. 06. 03. 2020 23 3 1
 • 9
8 5. 16. 02. 2018 772 110 1
 • 10
8 6. 06. 03. 2020 23 3 2
 • 3
6 7. 27. 03. 2020 2 0 3
 • 6
6 8. 23. 08. 2019 219 31 1
 • 8
5 9. 27. 03. 2020 2 0 1
 • 2
3 10. 15. 11. 2019 135 19 1

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 15
 • 19
6 06. 03. 2020 23 3
 • 19
 • 41
6 27. 03. 2020 2 0
 • 19
 • 42
6 23. 08. 2019 219 31
 • 11
 • 19
5 15. 03. 2019 380 54
 • 18
 • 19
5 23. 08. 2019 219 31

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 19 s číslom 18 a 20.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 19
5 23. 08. 2019 219 31
 • 19
 • 20
4 04. 10. 2019 177 25

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 23
 • 34
2 27. 03. 2020 2 0
 • 19
 • 31
 • 40
2 28. 12. 2018 457 65
 • 19
 • 38
 • 40
2 28. 12. 2018 457 65
 • 19
 • 45
 • 49
2 04. 10. 2019 177 25
 • 19
 • 20
 • 27
1 09. 01. 2015 1906 272

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 19, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 7
1 4 49
2 3 80
3 2 102
4 1 39
5 0 9

[Based on this data, most draws including the number 19 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 19 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 19 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 19. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 19 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 4. máj 2018 11. máj 2018 18. máj 2018 25. máj 2018 1. jún 2018 8. jún 2018 15. jún 2018 22. jún 2018 29. jún 2018 6. júl 2018 13. júl 2018 20. júl 2018 27. júl 2018 3. aug 2018 10. aug 2018 17. aug 2018 24. aug 2018 31. aug 2018 7. sep 2018 14. sep 2018 21. sep 2018 28. sep 2018 5. okt 2018 12. okt 2018 19. okt 2018 26. okt 2018 2. nov 2018 9. nov 2018 16. nov 2018 23. nov 2018 30. nov 2018 7. dec 2018 14. dec 2018 21. dec 2018 28. dec 2018 4. jan 2019 11. jan 2019 18. jan 2019 25. jan 2019 1. feb 2019 8. feb 2019 15. feb 2019 22. feb 2019 1. mar 2019 8. mar 2019 15. mar 2019 22. mar 2019 29. mar 2019 5. apr 2019 12. apr 2019 19. apr 2019 26. apr 2019 3. máj 2019 10. máj 2019 17. máj 2019 24. máj 2019 31. máj 2019 7. jún 2019 14. jún 2019 21. jún 2019 28. jún 2019 5. júl 2019 12. júl 2019 19. júl 2019 26. júl 2019 2. aug 2019 9. aug 2019 16. aug 2019 23. aug 2019 30. aug 2019 6. sep 2019 13. sep 2019 20. sep 2019 27. sep 2019 4. okt 2019 11. okt 2019 18. okt 2019 25. okt 2019 1. nov 2019 8. nov 2019 15. nov 2019 22. nov 2019 29. nov 2019 6. dec 2019 13. dec 2019 20. dec 2019 27. dec 2019 3. jan 2020 10. jan 2020 17. jan 2020 24. jan 2020 31. jan 2020 7. feb 2020 14. feb 2020 21. feb 2020 28. feb 2020 6. mar 2020 13. mar 2020 20. mar 2020 27. mar 2020
 • 19
11 12 13 14
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 19
1
 • 19
1 2 3 4 5 6
 • 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 • 19
1 2 3 4 5
 • 19
1 2 3 4 5
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • 19
1 2
 • 19

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v piatok 27. marca 2020 o 10:16:20UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×