Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Hlavné čísla
Euročísla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prvé žrebovanie
Piatok 25. marca 2022
Najnovšie žrebovanie
Piatok 21. júna 2024
Zahrnuté žrebovania
235
Pomocník

Táto časť obsahuje informácie o jednotlivých uvedených štatistikách a použitých obdobiach.

Pomocou šípok vedľa jednotlivých záhlaví môžete zoradiť príslušné pole od najvyššej po najnižšiu alebo od najnižšej po najvyššiu hodnotu.

Častosť

Počet výskytov jednotlivých čísel s vybraným číslom vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Umiestnenie

Umiestnenie jednotlivých čísel v zozname najčastejšie žrebovaných čísel v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Naposledy vyžrebované

Posledný výskyt jednotlivých čísel vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov. Údaj Naposledy vyžrebované je k dispozícii v týchto formátoch:

• Dátum – dátum posledného vyžrebovania

• Dní dozadu – celkový počet dní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

• Žrebovaní dozadu – celkový počet žrebovaní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

Vyberte rozsah dátumov
Poznámky

Lotéria Eurojackpot bola po prvýkrát spustená v marci 2012 v 7 krajinách, pričom neskôr v danom roku sa do nej pridalo Španielsko.

V októbri 2014 sa k loptičkám pre Euročísla pridali dve ďalšie čísla, čím sa ich počet zvýšil na 10. V marci 2022 sa Euroball pool opäť zvýšil z 10 na 12.

Lotéria Eurojackpot najprv prebiehala v 7 krajinách a v súčasnosti je k dispozícii v 18 európskych štátoch.

Výskyty vo vyhratom jackpote
2

zo 33 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

04. 06. 2024

Dní dozadu

20

Žrebovaní dozadu

5

Hlavné čísla

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 2
5 1 17. 05. 2024 38 10 4
 • 3
3 4 04. 06. 2024 20 5 4
 • 5
2 23 19. 05. 2023 402 114 1
 • 6
1 39 14. 02. 2023 496 141 7
 • 7
4 2 09. 04. 2024 76 21 1
 • 8
1 36 19. 05. 2023 402 114 4
 • 11
4 3 20. 02. 2024 125 35 6
 • 12
2 26 24. 02. 2023 486 138 6
 • 13
1 33 01. 09. 2023 297 84 4
 • 14
2 22 23. 05. 2023 398 113 2
 • 15
3 13 20. 02. 2024 125 35 5
 • 16
1 34 01. 09. 2023 297 84 2
 • 17
3 14 10. 11. 2023 227 64 4
 • 18
2 25 03. 03. 2023 479 136 4
 • 19
2 24 04. 04. 2023 447 127 4
 • 20
3 12 19. 03. 2024 97 27 4
 • 21
1 28 09. 04. 2024 76 21 6
 • 22
1 32 10. 11. 2023 227 64 4
 • 23
2 20 01. 09. 2023 297 84 6
 • 24
3 5 04. 06. 2024 20 5 2
 • 25
1 42 26. 07. 2022 699 199 1
 • 27
2 18 09. 04. 2024 76 21 1
 • 28
1 29 19. 03. 2024 97 27 4
 • 29
3 8 17. 05. 2024 38 10 1
 • 30
1 31 20. 02. 2024 125 35 2
 • 31
2 19 10. 11. 2023 227 64 2
 • 32
1 30 19. 03. 2024 97 27 6
 • 33
3 16 04. 04. 2023 447 127 1
 • 34
1 27 12. 04. 2024 73 20 3
 • 35
2 21 11. 08. 2023 318 90 3
 • 36
3 9 17. 05. 2024 38 10 1
 • 37
1 37 03. 03. 2023 479 136 6
 • 38
1 35 11. 08. 2023 318 90 5
 • 39
2 17 12. 04. 2024 73 20 5
 • 43
3 6 04. 06. 2024 20 5 5
 • 44
1 40 03. 02. 2023 507 144 2
 • 45
3 15 26. 05. 2023 395 112 1
 • 46
1 38 03. 03. 2023 479 136 2
 • 47
3 11 12. 04. 2024 73 20 1
 • 48
3 10 17. 05. 2024 38 10 2
 • 49
3 7 04. 06. 2024 20 5 5
 • 50
1 41 03. 02. 2023 507 144 0

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 1, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
 • 2
5 17. 05. 2024 38 10
 • 1
 • 7
4 09. 04. 2024 76 21
 • 1
 • 11
4 20. 02. 2024 125 35
 • 1
 • 3
3 04. 06. 2024 20 5
 • 1
 • 24
3 04. 06. 2024 20 5

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
 • 2
5 17. 05. 2024 38 10

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 1, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
 • 2
 • 36
2 17. 05. 2024 38 10
 • 1
 • 2
 • 14
2 23. 05. 2023 398 113
 • 1
 • 5
 • 20
2 19. 05. 2023 402 114
 • 1
 • 19
 • 33
2 04. 04. 2023 447 127
 • 1
 • 2
 • 45
2 14. 02. 2023 496 141

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 1, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
3 2 6
2 3 4
1 4 9
0 5 3

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 1 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 1 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 1. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 1 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Hlavné čísla 11. júl 2023 14. júl 2023 18. júl 2023 21. júl 2023 25. júl 2023 28. júl 2023 1. aug 2023 4. aug 2023 8. aug 2023 11. aug 2023 15. aug 2023 18. aug 2023 22. aug 2023 25. aug 2023 29. aug 2023 1. sep 2023 5. sep 2023 8. sep 2023 12. sep 2023 15. sep 2023 19. sep 2023 22. sep 2023 26. sep 2023 29. sep 2023 3. okt 2023 6. okt 2023 10. okt 2023 13. okt 2023 17. okt 2023 20. okt 2023 24. okt 2023 27. okt 2023 31. okt 2023 3. nov 2023 7. nov 2023 10. nov 2023 14. nov 2023 17. nov 2023 21. nov 2023 24. nov 2023 28. nov 2023 1. dec 2023 5. dec 2023 8. dec 2023 12. dec 2023 15. dec 2023 19. dec 2023 22. dec 2023 26. dec 2023 29. dec 2023 2. jan 2024 5. jan 2024 9. jan 2024 12. jan 2024 16. jan 2024 19. jan 2024 23. jan 2024 26. jan 2024 30. jan 2024 2. feb 2024 6. feb 2024 9. feb 2024 13. feb 2024 16. feb 2024 20. feb 2024 23. feb 2024 27. feb 2024 1. mar 2024 5. mar 2024 8. mar 2024 12. mar 2024 15. mar 2024 19. mar 2024 22. mar 2024 26. mar 2024 29. mar 2024 2. apr 2024 5. apr 2024 9. apr 2024 12. apr 2024 16. apr 2024 19. apr 2024 23. apr 2024 26. apr 2024 30. apr 2024 3. máj 2024 7. máj 2024 10. máj 2024 14. máj 2024 17. máj 2024 21. máj 2024 24. máj 2024 28. máj 2024 31. máj 2024 4. jún 2024 7. jún 2024 11. jún 2024 14. jún 2024 18. jún 2024 21. jún 2024
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v sobota 22. júna 2024 o 07:52:45 UTC.