Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 18. augusta 2017
Zahrnuté žrebovania
150
Výskyty vo vyhratom jackpote
4

zo 24 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

23. 06. 17

Dní dozadu

60

Žrebovaní dozadu

8

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
4 1. 26. 02. 2016 543 77 0
 • 27
4 2. 23. 06. 2017 60 8 1
 • 42
4 3. 08. 07. 2016 410 58 0
 • 49
4 4. 17. 02. 2017 186 26 1
 • 20
3 5. 24. 02. 2017 179 25 1
 • 23
3 6. 17. 06. 2016 431 61 1
 • 40
3 7. 17. 02. 2017 186 26 1
 • 41
3 8. 24. 06. 2016 424 60 1
 • 46
3 9. 16. 10. 2015 676 96 0
 • 1
2 10. 24. 02. 2017 179 25 0
 • 3
2 11. 22. 01. 2016 578 82 1
 • 6
2 12. 23. 06. 2017 60 8 0
 • 7
2 13. 24. 02. 2017 179 25 0
 • 9
2 14. 25. 03. 2016 515 73 1
 • 13
2 15. 24. 02. 2017 179 25 0
 • 15
2 16. 27. 01. 2017 207 29 0
 • 18
2 17. 17. 02. 2017 186 26 0
 • 21
2 18. 08. 07. 2016 410 58 0
 • 24
2 19. 24. 06. 2016 424 60 0
 • 26
2 20. 22. 01. 2016 578 82 2
 • 29
2 21. 27. 01. 2017 207 29 1
 • 31
2 22. 08. 07. 2016 410 58 0
 • 32
2 23. 18. 12. 2015 613 87 0
 • 34
2 24. 25. 11. 2016 270 38 0
 • 35
2 25. 23. 06. 2017 60 8 1
 • 37
2 26. 06. 02. 2015 928 132 0
 • 38
2 27. 16. 10. 2015 676 96 1
 • 45
2 28. 25. 11. 2016 270 38 0
 • 48
2 29. 27. 01. 2017 207 29 0
 • 4
1 30. 08. 07. 2016 410 58 0
 • 8
1 31. 12. 12. 2014 984 140 0
 • 10
1 32. 25. 03. 2016 515 73 1
 • 12
1 33. 27. 01. 2017 207 29 0
 • 14
1 34. 23. 06. 2017 60 8 0
 • 16
1 35. 17. 06. 2016 431 61 0
 • 22
1 36. 06. 02. 2015 928 132 0
 • 28
1 37. 25. 11. 2016 270 38 0
 • 33
1 38. 20. 05. 2016 459 65 0
 • 36
1 39. 22. 01. 2016 578 82 1
 • 39
1 40. 06. 02. 2015 928 132 0
 • 44
1 41. 17. 06. 2016 431 61 0
 • 50
1 42. 05. 06. 2015 809 115 1

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 5
7 1. 17. 02. 2017 186 26 1
 • 9
7 2. 27. 01. 2017 207 29 1
 • 1
5 3. 25. 11. 2016 270 38 1
 • 3
4 4. 17. 06. 2016 431 61 2
 • 4
4 5. 23. 06. 2017 60 8 2
 • 6
4 6. 24. 02. 2017 179 25 0
 • 7
4 7. 27. 01. 2017 207 29 0
 • 10
4 8. 08. 07. 2016 410 58 1
 • 8
2 9. 24. 02. 2017 179 25 0
 • 2
1 10. 23. 06. 2017 60 8 0

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
 • 19
4 26. 02. 2016 543 77
 • 19
 • 27
4 23. 06. 2017 60 8
 • 19
 • 42
4 08. 07. 2016 410 58
 • 19
 • 49
4 17. 02. 2017 186 26
 • 19
 • 20
3 24. 02. 2017 179 25

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 19 s číslom 18 a 20.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 20
3 24. 02. 2017 179 25
 • 18
 • 19
2 17. 02. 2017 186 26

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 20
 • 27
1 09. 01. 2015 956 136
 • 19
 • 20
 • 35
1 25. 03. 2016 515 73
 • 19
 • 20
 • 41
1 09. 01. 2015 956 136
 • 19
 • 21
 • 24
1 24. 06. 2016 424 60
 • 19
 • 21
 • 31
1 08. 07. 2016 410 58

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 19, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 4
1 4 26
2 3 52
3 2 42
4 1 18
5 0 8

Z týchto údajov vyplýva, že väčšina žrebovaní obsahujúcich číslo 19 ako hlavné číslo obsahuje ďalšie 2 nepárne čísla a 2 párne čísla.

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 19 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 19 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 19. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 19 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 25. 9 2015 2. 10 2015 9. 10 2015 16. 10 2015 23. 10 2015 30. 10 2015 6. 11 2015 13. 11 2015 20. 11 2015 27. 11 2015 4. 12 2015 11. 12 2015 18. 12 2015 25. 12 2015 1. 1 2016 8. 1 2016 15. 1 2016 22. 1 2016 29. 1 2016 5. 2 2016 12. 2 2016 19. 2 2016 26. 2 2016 4. 3 2016 11. 3 2016 18. 3 2016 25. 3 2016 1. 4 2016 8. 4 2016 15. 4 2016 22. 4 2016 29. 4 2016 6. 5 2016 13. 5 2016 20. 5 2016 27. 5 2016 3. 6 2016 10. 6 2016 17. 6 2016 24. 6 2016 1. 7 2016 8. 7 2016 15. 7 2016 22. 7 2016 29. 7 2016 5. 8 2016 12. 8 2016 19. 8 2016 26. 8 2016 2. 9 2016 9. 9 2016 16. 9 2016 23. 9 2016 30. 9 2016 7. 10 2016 14. 10 2016 21. 10 2016 28. 10 2016 4. 11 2016 11. 11 2016 18. 11 2016 25. 11 2016 2. 12 2016 9. 12 2016 16. 12 2016 23. 12 2016 30. 12 2016 6. 1 2017 13. 1 2017 20. 1 2017 27. 1 2017 3. 2 2017 10. 2 2017 17. 2 2017 24. 2 2017 3. 3 2017 10. 3 2017 17. 3 2017 24. 3 2017 31. 3 2017 7. 4 2017 14. 4 2017 21. 4 2017 28. 4 2017 5. 5 2017 12. 5 2017 19. 5 2017 26. 5 2017 2. 6 2017 9. 6 2017 16. 6 2017 23. 6 2017 30. 6 2017 7. 7 2017 14. 7 2017 21. 7 2017 28. 7 2017 4. 8 2017 11. 8 2017 18. 8 2017
 • 19
8 9 10
 • 19
1 2 3
 • 19
1 2 3 4
 • 19
1 2 3 4
 • 19
1 2 3 4
 • 19
1 2 3
 • 19
1 2 3 4 5 6 7
 • 19
1 2 3
 • 19
 • 19
1
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 19
1 2
 • 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 21. augusta 2017 o 02:30:58UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×