Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 3. februára 2023
Zahrnuté žrebovania
480
Výskyty vo vyhratom jackpote
12

zo 92 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

13. 01. 23

Dní dozadu

24

Žrebovaní dozadu

6

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 34
11 1. 13. 01. 2023 24 6 1
 • 6
10 2. 20. 12. 2022 48 13 3
 • 46
9 3. 11. 03. 2022 332 92 2
 • 25
8 4. 02. 12. 2022 66 18 3
 • 31
8 5. 05. 08. 2022 185 52 3
 • 32
8 6. 16. 08. 2022 174 49 0
 • 12
7 7. 02. 12. 2022 66 18 1
 • 17
7 8. 04. 10. 2022 125 35 1
 • 19
7 9. 02. 10. 2020 857 167 1
 • 20
7 10. 04. 03. 2022 339 93 1
 • 27
7 11. 30. 08. 2022 160 45 2
 • 45
7 12. 30. 08. 2022 160 45 1
 • 7
6 13. 13. 01. 2023 24 6 1
 • 10
6 14. 05. 08. 2022 185 52 1
 • 11
6 15. 20. 12. 2022 48 13 1
 • 15
6 16. 11. 12. 2020 787 157 0
 • 26
6 17. 20. 12. 2022 48 13 2
 • 28
6 18. 04. 09. 2020 885 171 1
 • 39
6 19. 06. 05. 2022 276 78 0
 • 41
6 20. 13. 01. 2023 24 6 2
 • 48
6 21. 02. 12. 2022 66 18 1
 • 4
5 22. 16. 08. 2022 174 49 0
 • 5
5 23. 07. 06. 2022 244 69 1
 • 14
5 24. 13. 01. 2023 24 6 0
 • 18
5 25. 21. 10. 2022 108 30 2
 • 1
4 26. 04. 03. 2022 339 93 1
 • 2
4 27. 21. 10. 2022 108 30 0
 • 3
4 28. 23. 04. 2021 654 138 0
 • 9
4 29. 04. 11. 2022 94 26 0
 • 13
4 30. 05. 11. 2021 458 110 1
 • 21
4 31. 15. 05. 2020 997 187 1
 • 22
4 32. 24. 09. 2021 500 116 2
 • 23
4 33. 04. 09. 2020 885 171 1
 • 24
4 34. 22. 03. 2019 1417 247 0
 • 29
4 35. 21. 06. 2022 230 65 0
 • 35
4 36. 01. 04. 2022 311 88 2
 • 36
4 37. 04. 03. 2022 339 93 0
 • 43
4 38. 20. 12. 2022 48 13 1
 • 44
4 39. 18. 06. 2021 598 130 0
 • 50
4 40. 06. 05. 2022 276 78 2
 • 30
3 41. 21. 08. 2020 899 173 0
 • 33
3 42. 14. 09. 2018 1606 274 2
 • 37
3 43. 01. 04. 2022 311 88 1
 • 38
3 44. 24. 09. 2021 500 116 2
 • 40
3 45. 04. 11. 2022 94 26 0
 • 8
2 46. 01. 04. 2022 311 88 1
 • 16
2 47. 21. 12. 2018 1508 260 0
 • 47
2 48. 21. 10. 2022 108 30 0
 • 42
1 49. 04. 10. 2022 125 35 0

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 8
16 1. 20. 12. 2022 48 13 4
 • 9
16 2. 13. 01. 2023 24 6 1
 • 5
15 3. 20. 12. 2022 48 13 5
 • 7
14 4. 04. 11. 2022 94 26 3
 • 10
13 5. 06. 05. 2022 276 78 3
 • 1
11 6. 26. 04. 2022 286 81 3
 • 4
11 7. 13. 01. 2023 24 6 1
 • 2
10 8. 21. 10. 2022 108 30 2
 • 3
10 9. 04. 10. 2022 125 35 1
 • 6
7 10. 04. 03. 2022 339 93 1
 • 12
2 11. 02. 12. 2022 66 18 0
 • 11
1 12. 02. 12. 2022 66 18 0

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 49, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 34
 • 49
11 13. 01. 2023 24 6
 • 6
 • 49
10 20. 12. 2022 48 13
 • 46
 • 49
9 11. 03. 2022 332 92
 • 25
 • 49
8 02. 12. 2022 66 18
 • 31
 • 49
8 05. 08. 2022 185 52

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 49 s číslom 48 a 50.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 48
 • 49
6 02. 12. 2022 66 18
 • 49
 • 50
4 06. 05. 2022 276 78

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 49, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 6
 • 12
 • 49
3 02. 12. 2022 66 18
 • 6
 • 12
 • 49
3 02. 12. 2022 66 18
 • 25
 • 31
 • 49
3 05. 11. 2021 458 110
 • 25
 • 31
 • 49
3 05. 11. 2021 458 110
 • 4
 • 34
 • 49
2 16. 08. 2022 174 49

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 49, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 14
1 4 86
2 3 141
3 2 157
4 1 66
5 0 16

[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 49 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 49 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 49. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 49 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 21. jan 2022 28. jan 2022 4. feb 2022 11. feb 2022 18. feb 2022 25. feb 2022 4. mar 2022 11. mar 2022 18. mar 2022 25. mar 2022 29. mar 2022 1. apr 2022 5. apr 2022 8. apr 2022 12. apr 2022 15. apr 2022 19. apr 2022 22. apr 2022 26. apr 2022 29. apr 2022 3. máj 2022 6. máj 2022 10. máj 2022 13. máj 2022 17. máj 2022 20. máj 2022 24. máj 2022 27. máj 2022 31. máj 2022 3. jún 2022 7. jún 2022 10. jún 2022 14. jún 2022 17. jún 2022 21. jún 2022 24. jún 2022 28. jún 2022 1. júl 2022 5. júl 2022 8. júl 2022 12. júl 2022 15. júl 2022 19. júl 2022 22. júl 2022 26. júl 2022 29. júl 2022 2. aug 2022 5. aug 2022 9. aug 2022 12. aug 2022 16. aug 2022 19. aug 2022 23. aug 2022 26. aug 2022 30. aug 2022 2. sep 2022 6. sep 2022 9. sep 2022 13. sep 2022 16. sep 2022 20. sep 2022 23. sep 2022 27. sep 2022 30. sep 2022 4. okt 2022 7. okt 2022 11. okt 2022 14. okt 2022 18. okt 2022 21. okt 2022 25. okt 2022 28. okt 2022 1. nov 2022 4. nov 2022 8. nov 2022 11. nov 2022 15. nov 2022 18. nov 2022 22. nov 2022 25. nov 2022 29. nov 2022 2. dec 2022 6. dec 2022 9. dec 2022 13. dec 2022 16. dec 2022 20. dec 2022 23. dec 2022 27. dec 2022 30. dec 2022 3. jan 2023 6. jan 2023 10. jan 2023 13. jan 2023 17. jan 2023 20. jan 2023 24. jan 2023 27. jan 2023 31. jan 2023 3. feb 2023
 • 49
11 12 13 14 15 16
 • 49
 • 49
1 2 3
 • 49
1 2 3 4 5 6
 • 49
1 2
 • 49
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 49
1 2 3
 • 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • 49
1 2
 • 49
1 2 3
 • 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 49
1 2 3 4
 • 49
1 2 3
 • 49
1 2 3 4 5 6 7
 • 49
1 2 3 4
 • 49
1 2 3 4 5 6
 • 49
1 2 3 4 5 6

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 6. februára 2023 o 10:02:57UTC (koordinovaný svetový čas).