Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 15. decembra 2017
Zahrnuté žrebovania
167
Výskyty vo vyhratom jackpote
4

zo 29 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

01. 09. 17

Dní dozadu

108

Žrebovaní dozadu

15

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
4 1. 26. 02. 2016 661 94 0
 • 27
4 2. 23. 06. 2017 178 25 1
 • 42
4 3. 08. 07. 2016 528 75 0
 • 49
4 4. 17. 02. 2017 304 43 1
 • 3
3 5. 01. 09. 2017 108 15 1
 • 9
3 6. 01. 09. 2017 108 15 1
 • 20
3 7. 24. 02. 2017 297 42 1
 • 23
3 8. 17. 06. 2016 549 78 1
 • 40
3 9. 17. 02. 2017 304 43 1
 • 41
3 10. 24. 06. 2016 542 77 1
 • 46
3 11. 16. 10. 2015 794 113 0
 • 1
2 12. 24. 02. 2017 297 42 0
 • 4
2 13. 01. 09. 2017 108 15 0
 • 6
2 14. 23. 06. 2017 178 25 0
 • 7
2 15. 24. 02. 2017 297 42 0
 • 13
2 16. 24. 02. 2017 297 42 0
 • 15
2 17. 27. 01. 2017 325 46 0
 • 18
2 18. 17. 02. 2017 304 43 0
 • 21
2 19. 08. 07. 2016 528 75 0
 • 24
2 20. 24. 06. 2016 542 77 0
 • 26
2 21. 22. 01. 2016 696 99 2
 • 28
2 22. 01. 09. 2017 108 15 0
 • 29
2 23. 27. 01. 2017 325 46 1
 • 31
2 24. 08. 07. 2016 528 75 0
 • 32
2 25. 18. 12. 2015 731 104 0
 • 34
2 26. 25. 11. 2016 388 55 0
 • 35
2 27. 23. 06. 2017 178 25 1
 • 37
2 28. 06. 02. 2015 1046 149 0
 • 38
2 29. 16. 10. 2015 794 113 1
 • 45
2 30. 25. 11. 2016 388 55 0
 • 48
2 31. 27. 01. 2017 325 46 0
 • 8
1 32. 12. 12. 2014 1102 157 0
 • 10
1 33. 25. 03. 2016 633 90 1
 • 12
1 34. 27. 01. 2017 325 46 0
 • 14
1 35. 23. 06. 2017 178 25 0
 • 16
1 36. 17. 06. 2016 549 78 0
 • 22
1 37. 06. 02. 2015 1046 149 0
 • 33
1 38. 20. 05. 2016 577 82 0
 • 36
1 39. 22. 01. 2016 696 99 1
 • 39
1 40. 06. 02. 2015 1046 149 0
 • 44
1 41. 17. 06. 2016 549 78 0
 • 50
1 42. 05. 06. 2015 927 132 1

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 5
7 1. 17. 02. 2017 304 43 1
 • 9
7 2. 27. 01. 2017 325 46 1
 • 1
6 3. 01. 09. 2017 108 15 1
 • 7
5 4. 01. 09. 2017 108 15 0
 • 3
4 5. 17. 06. 2016 549 78 2
 • 4
4 6. 23. 06. 2017 178 25 2
 • 6
4 7. 24. 02. 2017 297 42 0
 • 10
4 8. 08. 07. 2016 528 75 1
 • 8
2 9. 24. 02. 2017 297 42 0
 • 2
1 10. 23. 06. 2017 178 25 0

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
 • 19
4 26. 02. 2016 661 94
 • 19
 • 27
4 23. 06. 2017 178 25
 • 19
 • 42
4 08. 07. 2016 528 75
 • 19
 • 49
4 17. 02. 2017 304 43
 • 3
 • 19
3 01. 09. 2017 108 15

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 19 s číslom 18 a 20.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 20
3 24. 02. 2017 297 42
 • 18
 • 19
2 17. 02. 2017 304 43

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 20
 • 27
1 09. 01. 2015 1074 153
 • 19
 • 20
 • 35
1 25. 03. 2016 633 90
 • 19
 • 20
 • 41
1 09. 01. 2015 1074 153
 • 19
 • 21
 • 24
1 24. 06. 2016 542 77
 • 19
 • 21
 • 31
1 08. 07. 2016 528 75

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 19, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 4
1 4 28
2 3 55
3 2 53
4 1 19
5 0 8

Z týchto údajov vyplýva, že väčšina žrebovaní obsahujúcich číslo 19 ako hlavné číslo obsahuje ďalšie 2 nepárne čísla a 2 párne čísla.

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 19 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 19 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 19. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 19 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 22. 1 2016 29. 1 2016 5. 2 2016 12. 2 2016 19. 2 2016 26. 2 2016 4. 3 2016 11. 3 2016 18. 3 2016 25. 3 2016 1. 4 2016 8. 4 2016 15. 4 2016 22. 4 2016 29. 4 2016 6. 5 2016 13. 5 2016 20. 5 2016 27. 5 2016 3. 6 2016 10. 6 2016 17. 6 2016 24. 6 2016 1. 7 2016 8. 7 2016 15. 7 2016 22. 7 2016 29. 7 2016 5. 8 2016 12. 8 2016 19. 8 2016 26. 8 2016 2. 9 2016 9. 9 2016 16. 9 2016 23. 9 2016 30. 9 2016 7. 10 2016 14. 10 2016 21. 10 2016 28. 10 2016 4. 11 2016 11. 11 2016 18. 11 2016 25. 11 2016 2. 12 2016 9. 12 2016 16. 12 2016 23. 12 2016 30. 12 2016 6. 1 2017 13. 1 2017 20. 1 2017 27. 1 2017 3. 2 2017 10. 2 2017 17. 2 2017 24. 2 2017 3. 3 2017 10. 3 2017 17. 3 2017 24. 3 2017 31. 3 2017 7. 4 2017 14. 4 2017 21. 4 2017 28. 4 2017 5. 5 2017 12. 5 2017 19. 5 2017 26. 5 2017 2. 6 2017 9. 6 2017 16. 6 2017 23. 6 2017 30. 6 2017 7. 7 2017 14. 7 2017 21. 7 2017 28. 7 2017 4. 8 2017 11. 8 2017 18. 8 2017 25. 8 2017 1. 9 2017 8. 9 2017 15. 9 2017 22. 9 2017 29. 9 2017 6. 10 2017 13. 10 2017 20. 10 2017 27. 10 2017 3. 11 2017 10. 11 2017 17. 11 2017 24. 11 2017 1. 12 2017 8. 12 2017 15. 12 2017
 • 19
 • 19
1 2 3 4
 • 19
1 2 3
 • 19
1 2 3 4 5 6 7
 • 19
1 2 3
 • 19
 • 19
1
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 19
1 2
 • 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v piatok 15. decembra 2017 o 10:36:02UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×