Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Utorok 17. mája 2022
Zahrnuté žrebovania
405
Výskyty vo vyhratom jackpote
10

zo 81 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

06. 05. 22

Dní dozadu

13

Žrebovaní dozadu

3

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 34
9 1. 20. 11. 2020 545 85 1
 • 46
9 2. 11. 03. 2022 69 17 2
 • 6
7 3. 06. 05. 2022 13 3 2
 • 19
7 4. 02. 10. 2020 594 92 1
 • 20
7 5. 04. 03. 2022 76 18 1
 • 25
7 6. 05. 11. 2021 195 35 3
 • 31
7 7. 11. 03. 2022 69 17 3
 • 32
7 8. 26. 04. 2022 23 6 0
 • 15
6 9. 11. 12. 2020 524 82 0
 • 27
6 10. 26. 04. 2022 23 6 1
 • 28
6 11. 04. 09. 2020 622 96 1
 • 39
6 12. 06. 05. 2022 13 3 0
 • 12
5 13. 24. 09. 2021 237 41 1
 • 26
5 14. 04. 06. 2021 349 57 1
 • 45
5 15. 17. 01. 2020 853 129 0
 • 1
4 16. 04. 03. 2022 76 18 1
 • 3
4 17. 23. 04. 2021 391 63 0
 • 4
4 18. 11. 12. 2020 524 82 0
 • 5
4 19. 06. 05. 2022 13 3 1
 • 10
4 20. 26. 04. 2022 23 6 1
 • 11
4 21. 18. 06. 2021 335 55 0
 • 13
4 22. 05. 11. 2021 195 35 1
 • 14
4 23. 18. 06. 2021 335 55 0
 • 21
4 24. 15. 05. 2020 734 112 1
 • 22
4 25. 24. 09. 2021 237 41 2
 • 23
4 26. 04. 09. 2020 622 96 1
 • 24
4 27. 22. 03. 2019 1154 172 0
 • 35
4 28. 01. 04. 2022 48 13 2
 • 36
4 29. 04. 03. 2022 76 18 0
 • 41
4 30. 26. 04. 2022 23 6 1
 • 44
4 31. 18. 06. 2021 335 55 0
 • 50
4 32. 06. 05. 2022 13 3 2
 • 2
3 33. 14. 02. 2020 825 125 0
 • 7
3 34. 01. 04. 2022 48 13 1
 • 9
3 35. 14. 07. 2017 1770 260 0
 • 17
3 36. 04. 03. 2022 76 18 1
 • 18
3 37. 20. 11. 2020 545 85 1
 • 29
3 38. 15. 05. 2020 734 112 0
 • 30
3 39. 21. 08. 2020 636 98 0
 • 33
3 40. 14. 09. 2018 1343 199 2
 • 37
3 41. 01. 04. 2022 48 13 1
 • 38
3 42. 24. 09. 2021 237 41 2
 • 8
2 43. 01. 04. 2022 48 13 1
 • 16
2 44. 21. 12. 2018 1245 185 0
 • 40
2 45. 17. 02. 2017 1917 281 0
 • 43
2 46. 31. 07. 2020 657 101 0
 • 48
2 47. 20. 09. 2019 972 146 1
 • 47
1 48. 19. 07. 2019 1035 155 0

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 5
13 1. 01. 04. 2022 48 13 4
 • 9
13 2. 26. 04. 2022 23 6 0
 • 10
13 3. 06. 05. 2022 13 3 3
 • 8
12 4. 01. 04. 2022 48 13 3
 • 1
11 5. 26. 04. 2022 23 6 3
 • 7
10 6. 05. 11. 2021 195 35 2
 • 4
9 7. 14. 02. 2020 825 125 1
 • 3
8 8. 04. 09. 2020 622 96 1
 • 2
7 9. 05. 11. 2021 195 35 2
 • 6
7 10. 04. 03. 2022 76 18 1
 • 12
1 11. 06. 05. 2022 13 3 0

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 49, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 34
 • 49
9 20. 11. 2020 545 85
 • 46
 • 49
9 11. 03. 2022 69 17
 • 6
 • 49
7 06. 05. 2022 13 3
 • 19
 • 49
7 02. 10. 2020 594 92
 • 20
 • 49
7 04. 03. 2022 76 18

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 49 s číslom 48 a 50.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 49
 • 50
4 06. 05. 2022 13 3
 • 48
 • 49
2 20. 09. 2019 972 146

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 49, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 25
 • 31
 • 49
3 05. 11. 2021 195 35
 • 25
 • 31
 • 49
3 05. 11. 2021 195 35
 • 5
 • 28
 • 49
2 04. 09. 2020 622 96
 • 5
 • 31
 • 49
2 11. 03. 2022 69 17
 • 5
 • 39
 • 49
2 06. 05. 2022 13 3

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 49, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 13
1 4 73
2 3 115
3 2 135
4 1 57
5 0 12

[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 49 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 49 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 49. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 49 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 14. aug 2020 21. aug 2020 28. aug 2020 4. sep 2020 11. sep 2020 18. sep 2020 25. sep 2020 2. okt 2020 9. okt 2020 16. okt 2020 23. okt 2020 30. okt 2020 6. nov 2020 13. nov 2020 20. nov 2020 27. nov 2020 4. dec 2020 11. dec 2020 18. dec 2020 25. dec 2020 1. jan 2021 8. jan 2021 15. jan 2021 22. jan 2021 29. jan 2021 5. feb 2021 12. feb 2021 19. feb 2021 26. feb 2021 5. mar 2021 12. mar 2021 19. mar 2021 26. mar 2021 2. apr 2021 9. apr 2021 16. apr 2021 23. apr 2021 30. apr 2021 7. máj 2021 14. máj 2021 21. máj 2021 28. máj 2021 4. jún 2021 11. jún 2021 18. jún 2021 25. jún 2021 2. júl 2021 9. júl 2021 16. júl 2021 23. júl 2021 30. júl 2021 6. aug 2021 13. aug 2021 20. aug 2021 27. aug 2021 3. sep 2021 10. sep 2021 17. sep 2021 24. sep 2021 1. okt 2021 8. okt 2021 15. okt 2021 22. okt 2021 29. okt 2021 5. nov 2021 12. nov 2021 19. nov 2021 26. nov 2021 3. dec 2021 10. dec 2021 17. dec 2021 24. dec 2021 31. dec 2021 7. jan 2022 14. jan 2022 21. jan 2022 28. jan 2022 4. feb 2022 11. feb 2022 18. feb 2022 25. feb 2022 4. mar 2022 11. mar 2022 18. mar 2022 25. mar 2022 29. mar 2022 1. apr 2022 5. apr 2022 8. apr 2022 12. apr 2022 15. apr 2022 19. apr 2022 22. apr 2022 26. apr 2022 29. apr 2022 3. máj 2022 6. máj 2022 10. máj 2022 13. máj 2022 17. máj 2022
 • 49
2
 • 49
1
 • 49
1 2 3
 • 49
1 2 3 4 5 6
 • 49
1 2
 • 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • 49
1 2 3 4 5
 • 49
1
 • 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • 49
1 2 3 4 5
 • 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 49
 • 49
1 2 3
 • 49
1 2 3 4 5 6
 • 49
1 2
 • 49
1 2 3

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v stredu 18. mája 2022 o 07:59:09UTC (koordinovaný svetový čas).