Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 14. júna 2019
Zahrnuté žrebovania
245
Výskyty vo vyhratom jackpote
5

zo 43 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

19. 04. 19

Dní dozadu

61

Žrebovaní dozadu

8

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
10 1. 01. 03. 2019 110 15 2
 • 1
6 2. 15. 12. 2017 551 78 1
 • 46
5 3. 02. 03. 2018 474 67 1
 • 47
5 4. 19. 04. 2019 61 8 0
 • 3
4 5. 28. 09. 2018 264 37 1
 • 7
4 6. 01. 03. 2019 110 15 0
 • 19
4 7. 01. 03. 2019 110 15 0
 • 35
4 8. 30. 11. 2018 201 28 0
 • 40
4 9. 28. 09. 2018 264 37 0
 • 44
4 10. 26. 10. 2018 236 33 1
 • 6
3 11. 31. 08. 2018 292 41 1
 • 13
3 12. 16. 11. 2018 215 30 1
 • 20
3 13. 02. 03. 2018 474 67 0
 • 26
3 14. 23. 02. 2018 481 68 0
 • 36
3 15. 30. 11. 2018 201 28 0
 • 38
3 16. 26. 10. 2018 236 33 1
 • 43
3 17. 19. 04. 2019 61 8 1
 • 9
2 18. 31. 08. 2018 292 41 1
 • 11
2 19. 24. 11. 2017 572 81 1
 • 12
2 20. 15. 12. 2017 551 78 1
 • 14
2 21. 28. 07. 2017 691 98 1
 • 15
2 22. 16. 11. 2018 215 30 1
 • 21
2 23. 19. 04. 2019 61 8 0
 • 22
2 24. 30. 11. 2018 201 28 1
 • 24
2 25. 01. 03. 2019 110 15 1
 • 29
2 26. 20. 02. 2015 1580 225 1
 • 31
2 27. 30. 06. 2017 719 102 0
 • 33
2 28. 26. 10. 2018 236 33 0
 • 39
2 29. 16. 11. 2018 215 30 1
 • 41
2 30. 30. 11. 2018 201 28 0
 • 42
2 31. 23. 02. 2018 481 68 0
 • 45
2 32. 16. 11. 2018 215 30 1
 • 49
2 33. 17. 02. 2017 852 121 0
 • 4
1 34. 21. 11. 2014 1671 238 0
 • 8
1 35. 28. 09. 2018 264 37 0
 • 23
1 36. 17. 06. 2016 1097 156 0
 • 25
1 37. 03. 03. 2017 838 119 0
 • 27
1 38. 02. 03. 2018 474 67 0
 • 30
1 39. 29. 06. 2018 355 50 0
 • 34
1 40. 23. 10. 2015 1335 190 0
 • 37
1 41. 19. 04. 2019 61 8 0
 • 48
1 42. 29. 06. 2018 355 50 0

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 6
10 1. 01. 03. 2019 110 15 1
 • 4
9 2. 30. 11. 2018 201 28 0
 • 1
6 3. 19. 04. 2019 61 8 0
 • 3
6 4. 19. 04. 2019 61 8 0
 • 5
6 5. 16. 11. 2018 215 30 1
 • 10
5 6. 26. 10. 2018 236 33 1
 • 7
4 7. 31. 08. 2018 292 41 3
 • 8
4 8. 24. 11. 2017 572 81 1
 • 2
3 9. 31. 08. 2018 292 41 2
 • 9
3 10. 20. 11. 2015 1307 186 1

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 18, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
 • 18
10 01. 03. 2019 110 15
 • 1
 • 18
6 15. 12. 2017 551 78
 • 18
 • 46
5 02. 03. 2018 474 67
 • 18
 • 47
5 19. 04. 2019 61 8
 • 3
 • 18
4 28. 09. 2018 264 37

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 18 s číslom 17 a 19.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 19
4 01. 03. 2019 110 15

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 18, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 19
 • 44
2 26. 10. 2018 236 33
 • 18
 • 20
 • 46
2 02. 03. 2018 474 67
 • 18
 • 26
 • 40
2 28. 07. 2017 691 98
 • 18
 • 35
 • 41
2 30. 11. 2018 201 28
 • 18
 • 19
 • 23
1 17. 06. 2016 1097 156

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 18, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 7
1 4 38
2 3 73
3 2 84
4 1 34
5 0 9

Z týchto údajov vyplýva, že väčšina žrebovaní obsahujúcich číslo 18 ako hlavné číslo obsahuje ďalšie 2 nepárne čísla a 2 párne čísla.

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 18 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 18 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 18. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 18 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 21. júl 2017 28. júl 2017 4. aug 2017 11. aug 2017 18. aug 2017 25. aug 2017 1. sep 2017 8. sep 2017 15. sep 2017 22. sep 2017 29. sep 2017 6. okt 2017 13. okt 2017 20. okt 2017 27. okt 2017 3. nov 2017 10. nov 2017 17. nov 2017 24. nov 2017 1. dec 2017 8. dec 2017 15. dec 2017 22. dec 2017 29. dec 2017 5. jan 2018 12. jan 2018 19. jan 2018 26. jan 2018 2. feb 2018 9. feb 2018 16. feb 2018 23. feb 2018 2. mar 2018 9. mar 2018 16. mar 2018 23. mar 2018 30. mar 2018 6. apr 2018 13. apr 2018 20. apr 2018 27. apr 2018 4. máj 2018 11. máj 2018 18. máj 2018 25. máj 2018 1. jún 2018 8. jún 2018 15. jún 2018 22. jún 2018 29. jún 2018 6. júl 2018 13. júl 2018 20. júl 2018 27. júl 2018 3. aug 2018 10. aug 2018 17. aug 2018 24. aug 2018 31. aug 2018 7. sep 2018 14. sep 2018 21. sep 2018 28. sep 2018 5. okt 2018 12. okt 2018 19. okt 2018 26. okt 2018 2. nov 2018 9. nov 2018 16. nov 2018 23. nov 2018 30. nov 2018 7. dec 2018 14. dec 2018 21. dec 2018 28. dec 2018 4. jan 2019 11. jan 2019 18. jan 2019 25. jan 2019 1. feb 2019 8. feb 2019 15. feb 2019 22. feb 2019 1. mar 2019 8. mar 2019 15. mar 2019 22. mar 2019 29. mar 2019 5. apr 2019 12. apr 2019 19. apr 2019 26. apr 2019 3. máj 2019 10. máj 2019 17. máj 2019 24. máj 2019 31. máj 2019 7. jún 2019 14. jún 2019
 • 18
3
 • 18
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • 18
1 2
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 18
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 18
1 2 3
 • 18
1 2 3
 • 18
1 2
 • 18
1
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • 18
1 2 3 4 5 6
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 17. júna 2019 o 07:26:02UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×