Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 17. januára 2020
Zahrnuté žrebovania
276
Výskyty vo vyhratom jackpote
6

zo 49 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

17. 01. 20

Dní dozadu

6

Žrebovaní dozadu

0

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 25
6 1. 10. 01. 2020 13 1 2
 • 34
6 2. 10. 01. 2020 13 1 0
 • 46
6 3. 09. 11. 2018 440 62 2
 • 19
5 4. 04. 10. 2019 111 15 1
 • 20
5 5. 08. 11. 2019 76 10 0
 • 31
5 6. 13. 12. 2019 41 5 2
 • 32
5 7. 17. 01. 2020 6 0 0
 • 45
5 8. 17. 01. 2020 6 0 0
 • 12
4 9. 11. 01. 2019 377 53 0
 • 15
4 10. 04. 10. 2019 111 15 0
 • 24
4 11. 22. 03. 2019 307 43 0
 • 28
4 12. 25. 11. 2016 1154 164 1
 • 1
3 13. 17. 01. 2020 6 0 1
 • 4
3 14. 10. 01. 2020 13 1 0
 • 6
3 15. 11. 01. 2019 377 53 1
 • 9
3 16. 14. 07. 2017 923 131 0
 • 10
3 17. 20. 10. 2017 825 117 1
 • 21
3 18. 20. 09. 2019 125 17 1
 • 22
3 19. 14. 04. 2017 1014 144 1
 • 23
3 20. 17. 01. 2020 6 0 1
 • 26
3 21. 04. 05. 2018 629 89 1
 • 27
3 22. 16. 03. 2018 678 96 1
 • 33
3 23. 14. 09. 2018 496 70 2
 • 36
3 24. 04. 05. 2018 629 89 0
 • 39
3 25. 08. 11. 2019 76 10 0
 • 44
3 26. 22. 03. 2019 307 43 0
 • 2
2 27. 09. 08. 2019 167 23 0
 • 3
2 28. 21. 12. 2018 398 56 0
 • 7
2 29. 17. 02. 2017 1070 152 0
 • 11
2 30. 31. 07. 2015 1637 233 0
 • 14
2 31. 10. 01. 2020 13 1 0
 • 16
2 32. 21. 12. 2018 398 56 0
 • 18
2 33. 17. 02. 2017 1070 152 0
 • 29
2 34. 04. 05. 2018 629 89 0
 • 35
2 35. 11. 01. 2019 377 53 0
 • 37
2 36. 16. 03. 2018 678 96 0
 • 40
2 37. 17. 02. 2017 1070 152 0
 • 41
2 38. 20. 09. 2019 125 17 1
 • 48
2 39. 20. 09. 2019 125 17 1
 • 5
1 40. 22. 04. 2016 1371 195 1
 • 8
1 41. 09. 11. 2018 440 62 0
 • 13
1 42. 27. 11. 2015 1518 216 0
 • 17
1 43. 20. 09. 2019 125 17 1
 • 30
1 44. 27. 02. 2015 1791 255 0
 • 38
1 45. 13. 12. 2019 41 5 1
 • 43
1 46. 27. 02. 2015 1791 255 0
 • 47
1 47. 19. 07. 2019 188 26 0
 • 50
1 48. 13. 12. 2019 41 5 1

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 5
10 1. 17. 01. 2020 6 0 2
 • 10
9 2. 17. 01. 2020 6 0 2
 • 4
8 3. 10. 01. 2020 13 1 1
 • 8
8 4. 04. 10. 2019 111 15 1
 • 9
8 5. 10. 01. 2020 13 1 0
 • 3
6 6. 09. 11. 2018 440 62 1
 • 6
6 7. 04. 05. 2018 629 89 1
 • 1
5 8. 20. 10. 2017 825 117 3
 • 7
5 9. 04. 10. 2019 111 15 0
 • 2
3 10. 21. 12. 2018 398 56 1

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 49, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 25
 • 49
6 10. 01. 2020 13 1
 • 34
 • 49
6 10. 01. 2020 13 1
 • 46
 • 49
6 09. 11. 2018 440 62
 • 19
 • 49
5 04. 10. 2019 111 15
 • 20
 • 49
5 08. 11. 2019 76 10

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 49 s číslom 48 a 50.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 48
 • 49
2 20. 09. 2019 125 17
 • 49
 • 50
1 13. 12. 2019 41 5

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 49, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 6
 • 12
 • 49
2 11. 01. 2019 377 53
 • 10
 • 25
 • 49
2 20. 10. 2017 825 117
 • 6
 • 12
 • 49
2 11. 01. 2019 377 53
 • 15
 • 20
 • 49
2 04. 10. 2019 111 15
 • 15
 • 44
 • 49
2 22. 03. 2019 307 43

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 49, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 7
1 4 44
2 3 80
3 2 100
4 1 36
5 0 9

[Based on this data, most draws including the number 49 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 49 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 49 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 49. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 49 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 23. feb 2018 2. mar 2018 9. mar 2018 16. mar 2018 23. mar 2018 30. mar 2018 6. apr 2018 13. apr 2018 20. apr 2018 27. apr 2018 4. máj 2018 11. máj 2018 18. máj 2018 25. máj 2018 1. jún 2018 8. jún 2018 15. jún 2018 22. jún 2018 29. jún 2018 6. júl 2018 13. júl 2018 20. júl 2018 27. júl 2018 3. aug 2018 10. aug 2018 17. aug 2018 24. aug 2018 31. aug 2018 7. sep 2018 14. sep 2018 21. sep 2018 28. sep 2018 5. okt 2018 12. okt 2018 19. okt 2018 26. okt 2018 2. nov 2018 9. nov 2018 16. nov 2018 23. nov 2018 30. nov 2018 7. dec 2018 14. dec 2018 21. dec 2018 28. dec 2018 4. jan 2019 11. jan 2019 18. jan 2019 25. jan 2019 1. feb 2019 8. feb 2019 15. feb 2019 22. feb 2019 1. mar 2019 8. mar 2019 15. mar 2019 22. mar 2019 29. mar 2019 5. apr 2019 12. apr 2019 19. apr 2019 26. apr 2019 3. máj 2019 10. máj 2019 17. máj 2019 24. máj 2019 31. máj 2019 7. jún 2019 14. jún 2019 21. jún 2019 28. jún 2019 5. júl 2019 12. júl 2019 19. júl 2019 26. júl 2019 2. aug 2019 9. aug 2019 16. aug 2019 23. aug 2019 30. aug 2019 6. sep 2019 13. sep 2019 20. sep 2019 27. sep 2019 4. okt 2019 11. okt 2019 18. okt 2019 25. okt 2019 1. nov 2019 8. nov 2019 15. nov 2019 22. nov 2019 29. nov 2019 6. dec 2019 13. dec 2019 20. dec 2019 27. dec 2019 3. jan 2020 10. jan 2020 17. jan 2020
 • 49
18 19 20
 • 49
1 2 3 4 5 6
 • 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • 49
1 2
 • 49
1 2 3 4
 • 49
1 2 3 4 5
 • 49
1 2
 • 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 49
1 2
 • 49
1 2 3 4 5
 • 49
1
 • 49
1 2 3 4
 • 49
1 2 3 4
 • 49
1 2 3
 • 49
 • 49

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 20. januára 2020 o 10:41:55UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×