Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 19. apríla 2019
Zahrnuté žrebovania
237
Výskyty vo vyhratom jackpote
5

zo 41 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

19. 04. 19

Dní dozadu

6

Žrebovaní dozadu

0

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
10 1. 01. 03. 2019 55 7 2
 • 1
6 2. 15. 12. 2017 496 70 1
 • 46
5 3. 02. 03. 2018 419 59 1
 • 47
5 4. 19. 04. 2019 6 0 0
 • 3
4 5. 28. 09. 2018 209 29 1
 • 7
4 6. 01. 03. 2019 55 7 0
 • 19
4 7. 01. 03. 2019 55 7 0
 • 35
4 8. 30. 11. 2018 146 20 0
 • 40
4 9. 28. 09. 2018 209 29 0
 • 44
4 10. 26. 10. 2018 181 25 1
 • 6
3 11. 31. 08. 2018 237 33 1
 • 13
3 12. 16. 11. 2018 160 22 1
 • 20
3 13. 02. 03. 2018 419 59 0
 • 26
3 14. 23. 02. 2018 426 60 0
 • 36
3 15. 30. 11. 2018 146 20 0
 • 38
3 16. 26. 10. 2018 181 25 1
 • 43
3 17. 19. 04. 2019 6 0 1
 • 9
2 18. 31. 08. 2018 237 33 1
 • 11
2 19. 24. 11. 2017 517 73 1
 • 12
2 20. 15. 12. 2017 496 70 1
 • 14
2 21. 28. 07. 2017 636 90 1
 • 15
2 22. 16. 11. 2018 160 22 1
 • 21
2 23. 19. 04. 2019 6 0 0
 • 22
2 24. 30. 11. 2018 146 20 1
 • 24
2 25. 01. 03. 2019 55 7 1
 • 29
2 26. 20. 02. 2015 1525 217 1
 • 31
2 27. 30. 06. 2017 664 94 0
 • 33
2 28. 26. 10. 2018 181 25 0
 • 39
2 29. 16. 11. 2018 160 22 1
 • 41
2 30. 30. 11. 2018 146 20 0
 • 42
2 31. 23. 02. 2018 426 60 0
 • 45
2 32. 16. 11. 2018 160 22 1
 • 49
2 33. 17. 02. 2017 797 113 0
 • 4
1 34. 21. 11. 2014 1616 230 0
 • 8
1 35. 28. 09. 2018 209 29 0
 • 23
1 36. 17. 06. 2016 1042 148 0
 • 25
1 37. 03. 03. 2017 783 111 0
 • 27
1 38. 02. 03. 2018 419 59 0
 • 30
1 39. 29. 06. 2018 300 42 0
 • 34
1 40. 23. 10. 2015 1280 182 0
 • 37
1 41. 19. 04. 2019 6 0 0
 • 48
1 42. 29. 06. 2018 300 42 0

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 6
10 1. 01. 03. 2019 55 7 1
 • 4
9 2. 30. 11. 2018 146 20 0
 • 1
6 3. 19. 04. 2019 6 0 0
 • 3
6 4. 19. 04. 2019 6 0 0
 • 5
6 5. 16. 11. 2018 160 22 1
 • 10
5 6. 26. 10. 2018 181 25 1
 • 7
4 7. 31. 08. 2018 237 33 3
 • 8
4 8. 24. 11. 2017 517 73 1
 • 2
3 9. 31. 08. 2018 237 33 2
 • 9
3 10. 20. 11. 2015 1252 178 1

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 18, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
 • 18
10 01. 03. 2019 55 7
 • 1
 • 18
6 15. 12. 2017 496 70
 • 18
 • 46
5 02. 03. 2018 419 59
 • 18
 • 47
5 19. 04. 2019 6 0
 • 3
 • 18
4 28. 09. 2018 209 29

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 18 s číslom 17 a 19.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 19
4 01. 03. 2019 55 7

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 18, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 19
 • 44
2 26. 10. 2018 181 25
 • 18
 • 20
 • 46
2 02. 03. 2018 419 59
 • 18
 • 26
 • 40
2 28. 07. 2017 636 90
 • 18
 • 35
 • 41
2 30. 11. 2018 146 20
 • 18
 • 19
 • 23
1 17. 06. 2016 1042 148

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 18, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 6
1 4 38
2 3 70
3 2 81
4 1 33
5 0 9

Z týchto údajov vyplýva, že väčšina žrebovaní obsahujúcich číslo 18 ako hlavné číslo obsahuje ďalšie 2 nepárne čísla a 2 párne čísla.

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 18 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 18 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 18. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 18 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 26. máj 2017 2. jún 2017 9. jún 2017 16. jún 2017 23. jún 2017 30. jún 2017 7. júl 2017 14. júl 2017 21. júl 2017 28. júl 2017 4. aug 2017 11. aug 2017 18. aug 2017 25. aug 2017 1. sep 2017 8. sep 2017 15. sep 2017 22. sep 2017 29. sep 2017 6. okt 2017 13. okt 2017 20. okt 2017 27. okt 2017 3. nov 2017 10. nov 2017 17. nov 2017 24. nov 2017 1. dec 2017 8. dec 2017 15. dec 2017 22. dec 2017 29. dec 2017 5. jan 2018 12. jan 2018 19. jan 2018 26. jan 2018 2. feb 2018 9. feb 2018 16. feb 2018 23. feb 2018 2. mar 2018 9. mar 2018 16. mar 2018 23. mar 2018 30. mar 2018 6. apr 2018 13. apr 2018 20. apr 2018 27. apr 2018 4. máj 2018 11. máj 2018 18. máj 2018 25. máj 2018 1. jún 2018 8. jún 2018 15. jún 2018 22. jún 2018 29. jún 2018 6. júl 2018 13. júl 2018 20. júl 2018 27. júl 2018 3. aug 2018 10. aug 2018 17. aug 2018 24. aug 2018 31. aug 2018 7. sep 2018 14. sep 2018 21. sep 2018 28. sep 2018 5. okt 2018 12. okt 2018 19. okt 2018 26. okt 2018 2. nov 2018 9. nov 2018 16. nov 2018 23. nov 2018 30. nov 2018 7. dec 2018 14. dec 2018 21. dec 2018 28. dec 2018 4. jan 2019 11. jan 2019 18. jan 2019 25. jan 2019 1. feb 2019 8. feb 2019 15. feb 2019 22. feb 2019 1. mar 2019 8. mar 2019 15. mar 2019 22. mar 2019 29. mar 2019 5. apr 2019 12. apr 2019 19. apr 2019
 • 18
11 12 13 14 15
 • 18
1 2 3
 • 18
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • 18
1 2
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 18
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 18
1 2 3
 • 18
1 2 3
 • 18
1 2
 • 18
1
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • 18
1 2 3 4 5 6
 • 18

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v utorok 23. apríla 2019 o 07:55:50UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×