Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 7. decembra 2018
Zahrnuté žrebovania
218
Výskyty vo vyhratom jackpote
5

zo 37 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

30. 11. 18

Dní dozadu

10

Žrebovaní dozadu

1

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
9 1. 02. 03. 2018 283 40 2
 • 1
6 2. 15. 12. 2017 360 51 1
 • 46
5 3. 02. 03. 2018 283 40 1
 • 3
4 4. 28. 09. 2018 73 10 1
 • 35
4 5. 30. 11. 2018 10 1 0
 • 40
4 6. 28. 09. 2018 73 10 0
 • 44
4 7. 26. 10. 2018 45 6 1
 • 47
4 8. 29. 06. 2018 164 23 0
 • 6
3 9. 31. 08. 2018 101 14 1
 • 7
3 10. 15. 12. 2017 360 51 0
 • 13
3 11. 16. 11. 2018 24 3 1
 • 19
3 12. 26. 10. 2018 45 6 0
 • 20
3 13. 02. 03. 2018 283 40 0
 • 26
3 14. 23. 02. 2018 290 41 0
 • 36
3 15. 30. 11. 2018 10 1 0
 • 38
3 16. 26. 10. 2018 45 6 1
 • 9
2 17. 31. 08. 2018 101 14 1
 • 11
2 18. 24. 11. 2017 381 54 1
 • 12
2 19. 15. 12. 2017 360 51 1
 • 14
2 20. 28. 07. 2017 500 71 1
 • 15
2 21. 16. 11. 2018 24 3 1
 • 22
2 22. 30. 11. 2018 10 1 1
 • 29
2 23. 20. 02. 2015 1389 198 1
 • 31
2 24. 30. 06. 2017 528 75 0
 • 33
2 25. 26. 10. 2018 45 6 0
 • 39
2 26. 16. 11. 2018 24 3 1
 • 41
2 27. 30. 11. 2018 10 1 0
 • 42
2 28. 23. 02. 2018 290 41 0
 • 43
2 29. 24. 11. 2017 381 54 1
 • 45
2 30. 16. 11. 2018 24 3 1
 • 49
2 31. 17. 02. 2017 661 94 0
 • 4
1 32. 21. 11. 2014 1480 211 0
 • 8
1 33. 28. 09. 2018 73 10 0
 • 21
1 34. 12. 08. 2016 850 121 0
 • 23
1 35. 17. 06. 2016 906 129 0
 • 24
1 36. 31. 08. 2018 101 14 1
 • 25
1 37. 03. 03. 2017 647 92 0
 • 27
1 38. 02. 03. 2018 283 40 0
 • 30
1 39. 29. 06. 2018 164 23 0
 • 34
1 40. 23. 10. 2015 1144 163 0
 • 48
1 41. 29. 06. 2018 164 23 0

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 4
9 1. 30. 11. 2018 10 1 0
 • 6
9 2. 16. 11. 2018 24 3 1
 • 5
6 3. 16. 11. 2018 24 3 1
 • 3
5 4. 30. 11. 2018 10 1 0
 • 10
5 5. 26. 10. 2018 45 6 1
 • 1
4 6. 15. 12. 2017 360 51 0
 • 7
4 7. 31. 08. 2018 101 14 3
 • 8
4 8. 24. 11. 2017 381 54 1
 • 2
3 9. 31. 08. 2018 101 14 2
 • 9
3 10. 20. 11. 2015 1116 159 1

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 18, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
 • 18
9 02. 03. 2018 283 40
 • 1
 • 18
6 15. 12. 2017 360 51
 • 18
 • 46
5 02. 03. 2018 283 40
 • 3
 • 18
4 28. 09. 2018 73 10
 • 18
 • 35
4 30. 11. 2018 10 1

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 18 s číslom 17 a 19.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 19
3 26. 10. 2018 45 6

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 18, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 19
 • 44
2 26. 10. 2018 45 6
 • 18
 • 20
 • 46
2 02. 03. 2018 283 40
 • 18
 • 26
 • 40
2 28. 07. 2017 500 71
 • 18
 • 35
 • 41
2 30. 11. 2018 10 1
 • 18
 • 19
 • 23
1 17. 06. 2016 906 129

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 18, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 6
1 4 36
2 3 64
3 2 71
4 1 33
5 0 8

Z týchto údajov vyplýva, že väčšina žrebovaní obsahujúcich číslo 18 ako hlavné číslo obsahuje ďalšie 2 nepárne čísla a 2 párne čísla.

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 18 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 18 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 18. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 18 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 13. jan 2017 20. jan 2017 27. jan 2017 3. feb 2017 10. feb 2017 17. feb 2017 24. feb 2017 3. mar 2017 10. mar 2017 17. mar 2017 24. mar 2017 31. mar 2017 7. apr 2017 14. apr 2017 21. apr 2017 28. apr 2017 5. máj 2017 12. máj 2017 19. máj 2017 26. máj 2017 2. jún 2017 9. jún 2017 16. jún 2017 23. jún 2017 30. jún 2017 7. júl 2017 14. júl 2017 21. júl 2017 28. júl 2017 4. aug 2017 11. aug 2017 18. aug 2017 25. aug 2017 1. sep 2017 8. sep 2017 15. sep 2017 22. sep 2017 29. sep 2017 6. okt 2017 13. okt 2017 20. okt 2017 27. okt 2017 3. nov 2017 10. nov 2017 17. nov 2017 24. nov 2017 1. dec 2017 8. dec 2017 15. dec 2017 22. dec 2017 29. dec 2017 5. jan 2018 12. jan 2018 19. jan 2018 26. jan 2018 2. feb 2018 9. feb 2018 16. feb 2018 23. feb 2018 2. mar 2018 9. mar 2018 16. mar 2018 23. mar 2018 30. mar 2018 6. apr 2018 13. apr 2018 20. apr 2018 27. apr 2018 4. máj 2018 11. máj 2018 18. máj 2018 25. máj 2018 1. jún 2018 8. jún 2018 15. jún 2018 22. jún 2018 29. jún 2018 6. júl 2018 13. júl 2018 20. júl 2018 27. júl 2018 3. aug 2018 10. aug 2018 17. aug 2018 24. aug 2018 31. aug 2018 7. sep 2018 14. sep 2018 21. sep 2018 28. sep 2018 5. okt 2018 12. okt 2018 19. okt 2018 26. okt 2018 2. nov 2018 9. nov 2018 16. nov 2018 23. nov 2018 30. nov 2018 7. dec 2018
 • 18
9 10 11 12 13
 • 18
1
 • 18
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • 18
1 2 3
 • 18
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • 18
1 2
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 18
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 18
1 2 3
 • 18
1 2 3
 • 18
1 2
 • 18
1
 • 18
1

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 10. decembra 2018 o 09:04:54UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×