Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 13. októbra 2017
Zahrnuté žrebovania
158
Výskyty vo vyhratom jackpote
4

zo 25 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

01. 09. 17

Dní dozadu

47

Žrebovaní dozadu

6

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
4 1. 26. 02. 2016 600 85 0
 • 27
4 2. 23. 06. 2017 117 16 1
 • 42
4 3. 08. 07. 2016 467 66 0
 • 49
4 4. 17. 02. 2017 243 34 1
 • 3
3 5. 01. 09. 2017 47 6 1
 • 9
3 6. 01. 09. 2017 47 6 1
 • 20
3 7. 24. 02. 2017 236 33 1
 • 23
3 8. 17. 06. 2016 488 69 1
 • 40
3 9. 17. 02. 2017 243 34 1
 • 41
3 10. 24. 06. 2016 481 68 1
 • 46
3 11. 16. 10. 2015 733 104 0
 • 1
2 12. 24. 02. 2017 236 33 0
 • 4
2 13. 01. 09. 2017 47 6 0
 • 6
2 14. 23. 06. 2017 117 16 0
 • 7
2 15. 24. 02. 2017 236 33 0
 • 13
2 16. 24. 02. 2017 236 33 0
 • 15
2 17. 27. 01. 2017 264 37 0
 • 18
2 18. 17. 02. 2017 243 34 0
 • 21
2 19. 08. 07. 2016 467 66 0
 • 24
2 20. 24. 06. 2016 481 68 0
 • 26
2 21. 22. 01. 2016 635 90 2
 • 28
2 22. 01. 09. 2017 47 6 0
 • 29
2 23. 27. 01. 2017 264 37 1
 • 31
2 24. 08. 07. 2016 467 66 0
 • 32
2 25. 18. 12. 2015 670 95 0
 • 34
2 26. 25. 11. 2016 327 46 0
 • 35
2 27. 23. 06. 2017 117 16 1
 • 37
2 28. 06. 02. 2015 985 140 0
 • 38
2 29. 16. 10. 2015 733 104 1
 • 45
2 30. 25. 11. 2016 327 46 0
 • 48
2 31. 27. 01. 2017 264 37 0
 • 8
1 32. 12. 12. 2014 1041 148 0
 • 10
1 33. 25. 03. 2016 572 81 1
 • 12
1 34. 27. 01. 2017 264 37 0
 • 14
1 35. 23. 06. 2017 117 16 0
 • 16
1 36. 17. 06. 2016 488 69 0
 • 22
1 37. 06. 02. 2015 985 140 0
 • 33
1 38. 20. 05. 2016 516 73 0
 • 36
1 39. 22. 01. 2016 635 90 1
 • 39
1 40. 06. 02. 2015 985 140 0
 • 44
1 41. 17. 06. 2016 488 69 0
 • 50
1 42. 05. 06. 2015 866 123 1

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 5
7 1. 17. 02. 2017 243 34 1
 • 9
7 2. 27. 01. 2017 264 37 1
 • 1
6 3. 01. 09. 2017 47 6 1
 • 7
5 4. 01. 09. 2017 47 6 0
 • 3
4 5. 17. 06. 2016 488 69 2
 • 4
4 6. 23. 06. 2017 117 16 2
 • 6
4 7. 24. 02. 2017 236 33 0
 • 10
4 8. 08. 07. 2016 467 66 1
 • 8
2 9. 24. 02. 2017 236 33 0
 • 2
1 10. 23. 06. 2017 117 16 0

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
 • 19
4 26. 02. 2016 600 85
 • 19
 • 27
4 23. 06. 2017 117 16
 • 19
 • 42
4 08. 07. 2016 467 66
 • 19
 • 49
4 17. 02. 2017 243 34
 • 3
 • 19
3 01. 09. 2017 47 6

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 19 s číslom 18 a 20.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 20
3 24. 02. 2017 236 33
 • 18
 • 19
2 17. 02. 2017 243 34

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 20
 • 27
1 09. 01. 2015 1013 144
 • 19
 • 20
 • 35
1 25. 03. 2016 572 81
 • 19
 • 20
 • 41
1 09. 01. 2015 1013 144
 • 19
 • 21
 • 24
1 24. 06. 2016 481 68
 • 19
 • 21
 • 31
1 08. 07. 2016 467 66

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 19, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 4
1 4 27
2 3 54
3 2 46
4 1 19
5 0 8

Z týchto údajov vyplýva, že väčšina žrebovaní obsahujúcich číslo 19 ako hlavné číslo obsahuje ďalšie 2 nepárne čísla a 2 párne čísla.

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 19 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 19 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 19. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 19 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 20. 11 2015 27. 11 2015 4. 12 2015 11. 12 2015 18. 12 2015 25. 12 2015 1. 1 2016 8. 1 2016 15. 1 2016 22. 1 2016 29. 1 2016 5. 2 2016 12. 2 2016 19. 2 2016 26. 2 2016 4. 3 2016 11. 3 2016 18. 3 2016 25. 3 2016 1. 4 2016 8. 4 2016 15. 4 2016 22. 4 2016 29. 4 2016 6. 5 2016 13. 5 2016 20. 5 2016 27. 5 2016 3. 6 2016 10. 6 2016 17. 6 2016 24. 6 2016 1. 7 2016 8. 7 2016 15. 7 2016 22. 7 2016 29. 7 2016 5. 8 2016 12. 8 2016 19. 8 2016 26. 8 2016 2. 9 2016 9. 9 2016 16. 9 2016 23. 9 2016 30. 9 2016 7. 10 2016 14. 10 2016 21. 10 2016 28. 10 2016 4. 11 2016 11. 11 2016 18. 11 2016 25. 11 2016 2. 12 2016 9. 12 2016 16. 12 2016 23. 12 2016 30. 12 2016 6. 1 2017 13. 1 2017 20. 1 2017 27. 1 2017 3. 2 2017 10. 2 2017 17. 2 2017 24. 2 2017 3. 3 2017 10. 3 2017 17. 3 2017 24. 3 2017 31. 3 2017 7. 4 2017 14. 4 2017 21. 4 2017 28. 4 2017 5. 5 2017 12. 5 2017 19. 5 2017 26. 5 2017 2. 6 2017 9. 6 2017 16. 6 2017 23. 6 2017 30. 6 2017 7. 7 2017 14. 7 2017 21. 7 2017 28. 7 2017 4. 8 2017 11. 8 2017 18. 8 2017 25. 8 2017 1. 9 2017 8. 9 2017 15. 9 2017 22. 9 2017 29. 9 2017 6. 10 2017 13. 10 2017
 • 19
1 2 3 4
 • 19
1 2 3 4
 • 19
1 2 3 4
 • 19
1 2 3
 • 19
1 2 3 4 5 6 7
 • 19
1 2 3
 • 19
 • 19
1
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 19
1 2
 • 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 19
1 2 3 4 5 6

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 16. októbra 2017 o 07:26:46UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×