Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 15. júna 2018
Zahrnuté žrebovania
193
Výskyty vo vyhratom jackpote
4

zo 32 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

01. 06. 18

Dní dozadu

17

Žrebovaní dozadu

2

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
4 1. 26. 02. 2016 843 120 0
 • 27
4 2. 23. 06. 2017 360 51 1
 • 42
4 3. 08. 07. 2016 710 101 0
 • 49
4 4. 17. 02. 2017 486 69 1
 • 3
3 5. 01. 09. 2017 290 41 1
 • 4
3 6. 16. 02. 2018 122 17 0
 • 9
3 7. 01. 09. 2017 290 41 1
 • 20
3 8. 24. 02. 2017 479 68 1
 • 21
3 9. 01. 06. 2018 17 2 0
 • 23
3 10. 17. 06. 2016 731 104 1
 • 32
3 11. 01. 06. 2018 17 2 0
 • 40
3 12. 17. 02. 2017 486 69 1
 • 41
3 13. 24. 06. 2016 724 103 1
 • 46
3 14. 16. 10. 2015 976 139 0
 • 1
2 15. 24. 02. 2017 479 68 0
 • 6
2 16. 23. 06. 2017 360 51 0
 • 7
2 17. 24. 02. 2017 479 68 0
 • 8
2 18. 16. 02. 2018 122 17 0
 • 13
2 19. 24. 02. 2017 479 68 0
 • 14
2 20. 01. 06. 2018 17 2 0
 • 15
2 21. 27. 01. 2017 507 72 0
 • 18
2 22. 17. 02. 2017 486 69 0
 • 24
2 23. 24. 06. 2016 724 103 0
 • 26
2 24. 22. 01. 2016 878 125 2
 • 28
2 25. 01. 09. 2017 290 41 0
 • 29
2 26. 27. 01. 2017 507 72 1
 • 31
2 27. 08. 07. 2016 710 101 0
 • 34
2 28. 25. 11. 2016 570 81 0
 • 35
2 29. 23. 06. 2017 360 51 1
 • 37
2 30. 06. 02. 2015 1228 175 0
 • 38
2 31. 16. 10. 2015 976 139 1
 • 44
2 32. 16. 02. 2018 122 17 0
 • 45
2 33. 25. 11. 2016 570 81 0
 • 48
2 34. 27. 01. 2017 507 72 0
 • 10
1 35. 25. 03. 2016 815 116 1
 • 12
1 36. 27. 01. 2017 507 72 0
 • 16
1 37. 17. 06. 2016 731 104 0
 • 22
1 38. 06. 02. 2015 1228 175 0
 • 25
1 39. 16. 02. 2018 122 17 0
 • 30
1 40. 01. 06. 2018 17 2 0
 • 33
1 41. 20. 05. 2016 759 108 0
 • 36
1 42. 22. 01. 2016 878 125 1
 • 39
1 43. 06. 02. 2015 1228 175 0
 • 50
1 44. 05. 06. 2015 1109 158 1

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 9
8 1. 16. 02. 2018 122 17 1
 • 5
7 2. 17. 02. 2017 486 69 1
 • 1
6 3. 01. 09. 2017 290 41 1
 • 7
6 4. 01. 06. 2018 17 2 0
 • 4
5 5. 01. 06. 2018 17 2 2
 • 10
5 6. 16. 02. 2018 122 17 1
 • 3
4 7. 17. 06. 2016 731 104 2
 • 6
4 8. 24. 02. 2017 479 68 0
 • 8
2 9. 24. 02. 2017 479 68 0
 • 2
1 10. 23. 06. 2017 360 51 0

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
 • 19
4 26. 02. 2016 843 120
 • 19
 • 27
4 23. 06. 2017 360 51
 • 19
 • 42
4 08. 07. 2016 710 101
 • 19
 • 49
4 17. 02. 2017 486 69
 • 3
 • 19
3 01. 09. 2017 290 41

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 19 s číslom 18 a 20.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 20
3 24. 02. 2017 479 68
 • 18
 • 19
2 17. 02. 2017 486 69

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 20
 • 27
1 09. 01. 2015 1256 179
 • 19
 • 20
 • 35
1 25. 03. 2016 815 116
 • 19
 • 20
 • 41
1 09. 01. 2015 1256 179
 • 19
 • 21
 • 24
1 24. 06. 2016 724 103
 • 19
 • 21
 • 30
1 01. 06. 2018 17 2

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 19, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 6
1 4 33
2 3 61
3 2 59
4 1 26
5 0 8

Z týchto údajov vyplýva, že väčšina žrebovaní obsahujúcich číslo 19 ako hlavné číslo obsahuje ďalšie 2 nepárne čísla a 2 párne čísla.

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 19 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 19 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 19. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 19 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 22. 7 2016 29. 7 2016 5. 8 2016 12. 8 2016 19. 8 2016 26. 8 2016 2. 9 2016 9. 9 2016 16. 9 2016 23. 9 2016 30. 9 2016 7. 10 2016 14. 10 2016 21. 10 2016 28. 10 2016 4. 11 2016 11. 11 2016 18. 11 2016 25. 11 2016 2. 12 2016 9. 12 2016 16. 12 2016 23. 12 2016 30. 12 2016 6. 1 2017 13. 1 2017 20. 1 2017 27. 1 2017 3. 2 2017 10. 2 2017 17. 2 2017 24. 2 2017 3. 3 2017 10. 3 2017 17. 3 2017 24. 3 2017 31. 3 2017 7. 4 2017 14. 4 2017 21. 4 2017 28. 4 2017 5. 5 2017 12. 5 2017 19. 5 2017 26. 5 2017 2. 6 2017 9. 6 2017 16. 6 2017 23. 6 2017 30. 6 2017 7. 7 2017 14. 7 2017 21. 7 2017 28. 7 2017 4. 8 2017 11. 8 2017 18. 8 2017 25. 8 2017 1. 9 2017 8. 9 2017 15. 9 2017 22. 9 2017 29. 9 2017 6. 10 2017 13. 10 2017 20. 10 2017 27. 10 2017 3. 11 2017 10. 11 2017 17. 11 2017 24. 11 2017 1. 12 2017 8. 12 2017 15. 12 2017 22. 12 2017 29. 12 2017 5. 1 2018 12. 1 2018 19. 1 2018 26. 1 2018 2. 2 2018 9. 2 2018 16. 2 2018 23. 2 2018 2. 3 2018 9. 3 2018 16. 3 2018 23. 3 2018 30. 3 2018 6. 4 2018 13. 4 2018 20. 4 2018 27. 4 2018 4. 5 2018 11. 5 2018 18. 5 2018 25. 5 2018 1. 6 2018 8. 6 2018 15. 6 2018
 • 19
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 19
1 2
 • 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 • 19
1 2

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v piatok 15. júna 2018 o 08:32:28UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×