Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 22. októbra 2021
Zahrnuté žrebovania
368
Výskyty vo vyhratom jackpote
9

zo 73 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

27. 08. 21

Dní dozadu

60

Žrebovaní dozadu

8

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
8 1. 19. 03. 2021 221 31 1
 • 42
8 2. 27. 08. 2021 60 8 1
 • 3
7 3. 07. 05. 2021 172 24 1
 • 7
7 4. 07. 05. 2021 172 24 1
 • 15
7 5. 02. 10. 2020 389 55 2
 • 49
7 6. 02. 10. 2020 389 55 1
 • 20
6 7. 27. 08. 2021 60 8 1
 • 24
6 8. 30. 10. 2020 361 51 1
 • 41
6 9. 27. 03. 2020 578 82 2
 • 10
5 10. 15. 01. 2021 284 40 2
 • 18
5 11. 23. 08. 2019 795 113 1
 • 27
5 12. 07. 05. 2021 172 24 1
 • 29
5 13. 06. 08. 2021 81 11 2
 • 32
5 14. 15. 01. 2021 284 40 1
 • 34
5 15. 19. 03. 2021 221 31 0
 • 9
4 16. 03. 05. 2019 907 129 1
 • 21
4 17. 06. 08. 2021 81 11 0
 • 23
4 18. 27. 03. 2020 578 82 1
 • 28
4 19. 16. 04. 2021 193 27 0
 • 31
4 20. 16. 04. 2021 193 27 1
 • 36
4 21. 06. 08. 2021 81 11 2
 • 38
4 22. 28. 12. 2018 1033 147 2
 • 39
4 23. 30. 10. 2020 361 51 0
 • 40
4 24. 28. 12. 2018 1033 147 2
 • 46
4 25. 15. 01. 2021 284 40 1
 • 1
3 26. 15. 03. 2019 956 136 1
 • 4
3 27. 16. 02. 2018 1348 192 0
 • 13
3 28. 27. 03. 2020 578 82 0
 • 16
3 29. 06. 08. 2021 81 11 0
 • 26
3 30. 25. 12. 2020 305 43 2
 • 33
3 31. 30. 10. 2020 361 51 0
 • 35
3 32. 06. 03. 2020 599 85 1
 • 37
3 33. 19. 03. 2021 221 31 0
 • 44
3 34. 26. 10. 2018 1096 156 0
 • 45
3 35. 04. 10. 2019 753 107 0
 • 6
2 36. 23. 06. 2017 1586 226 0
 • 8
2 37. 16. 02. 2018 1348 192 0
 • 12
2 38. 16. 04. 2021 193 27 0
 • 14
2 39. 01. 06. 2018 1243 177 0
 • 22
2 40. 27. 08. 2021 60 8 0
 • 25
2 41. 27. 08. 2021 60 8 0
 • 30
2 42. 15. 11. 2019 711 101 0
 • 43
2 43. 31. 07. 2020 452 64 0
 • 48
2 44. 27. 01. 2017 1733 247 0
 • 2
1 45. 15. 03. 2019 956 136 1
 • 5
1 46. 10. 05. 2019 900 128 1
 • 47
1 47. 15. 03. 2019 956 136 1
 • 50
1 48. 05. 06. 2015 2335 333 1

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 7
13 1. 06. 08. 2021 81 11 2
 • 1
11 2. 06. 08. 2021 81 11 1
 • 4
11 3. 27. 08. 2021 60 8 4
 • 9
11 4. 16. 04. 2021 193 27 1
 • 6
9 5. 27. 08. 2021 60 8 2
 • 10
9 6. 07. 05. 2021 172 24 2
 • 5
8 7. 06. 03. 2020 599 85 1
 • 3
7 8. 31. 07. 2020 452 64 3
 • 8
7 9. 19. 03. 2021 221 31 1
 • 2
6 10. 02. 10. 2020 389 55 1

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 11
 • 19
8 19. 03. 2021 221 31
 • 19
 • 42
8 27. 08. 2021 60 8
 • 3
 • 19
7 07. 05. 2021 172 24
 • 7
 • 19
7 07. 05. 2021 172 24
 • 15
 • 19
7 02. 10. 2020 389 55

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 19 s číslom 18 a 20.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 20
6 27. 08. 2021 60 8
 • 18
 • 19
5 23. 08. 2019 795 113

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 19, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 19
 • 23
 • 34
2 27. 03. 2020 578 82
 • 19
 • 24
 • 39
2 30. 10. 2020 361 51
 • 19
 • 28
 • 49
2 31. 07. 2020 452 64
 • 19
 • 29
 • 36
2 06. 08. 2021 81 11
 • 19
 • 31
 • 40
2 28. 12. 2018 1033 147

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 19, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 10
1 4 65
2 3 103
3 2 129
4 1 51
5 0 10

[Based on this data, most draws including the number 19 as a main number include another 1 odd number and 3 even numbers.]

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 19 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 19 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 19. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 19 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 29. nov 2019 6. dec 2019 13. dec 2019 20. dec 2019 27. dec 2019 3. jan 2020 10. jan 2020 17. jan 2020 24. jan 2020 31. jan 2020 7. feb 2020 14. feb 2020 21. feb 2020 28. feb 2020 6. mar 2020 13. mar 2020 20. mar 2020 27. mar 2020 3. apr 2020 10. apr 2020 17. apr 2020 24. apr 2020 1. máj 2020 8. máj 2020 15. máj 2020 22. máj 2020 29. máj 2020 5. jún 2020 12. jún 2020 19. jún 2020 26. jún 2020 3. júl 2020 10. júl 2020 17. júl 2020 24. júl 2020 31. júl 2020 7. aug 2020 14. aug 2020 21. aug 2020 28. aug 2020 4. sep 2020 11. sep 2020 18. sep 2020 25. sep 2020 2. okt 2020 9. okt 2020 16. okt 2020 23. okt 2020 30. okt 2020 6. nov 2020 13. nov 2020 20. nov 2020 27. nov 2020 4. dec 2020 11. dec 2020 18. dec 2020 25. dec 2020 1. jan 2021 8. jan 2021 15. jan 2021 22. jan 2021 29. jan 2021 5. feb 2021 12. feb 2021 19. feb 2021 26. feb 2021 5. mar 2021 12. mar 2021 19. mar 2021 26. mar 2021 2. apr 2021 9. apr 2021 16. apr 2021 23. apr 2021 30. apr 2021 7. máj 2021 14. máj 2021 21. máj 2021 28. máj 2021 4. jún 2021 11. jún 2021 18. jún 2021 25. jún 2021 2. júl 2021 9. júl 2021 16. júl 2021 23. júl 2021 30. júl 2021 6. aug 2021 13. aug 2021 20. aug 2021 27. aug 2021 3. sep 2021 10. sep 2021 17. sep 2021 24. sep 2021 1. okt 2021 8. okt 2021 15. okt 2021 22. okt 2021
 • 19
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • 19
1 2
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 19
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 19
1 2 3
 • 19
1 2 3 4 5 6 7
 • 19
1 2
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 19
1 2 3
 • 19
1 2
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • 19
1 2
 • 19
1 2 3 4 5 6 7 8

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 25. októbra 2021 o 07:17:04UTC (koordinovaný svetový čas).