Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 10. augusta 2018
Zahrnuté žrebovania
201
Výskyty vo vyhratom jackpote
3

zo 34 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

27. 07. 18

Dní dozadu

18

Žrebovaní dozadu

2

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
5 1. 12. 01. 2018 214 30 0
 • 7
4 2. 05. 01. 2018 221 31 1
 • 14
4 3. 11. 08. 2017 368 52 0
 • 31
4 4. 25. 05. 2018 81 11 0
 • 32
4 5. 22. 12. 2017 235 33 0
 • 42
4 6. 20. 07. 2018 25 3 1
 • 43
4 7. 27. 07. 2018 18 2 1
 • 44
4 8. 12. 01. 2018 214 30 0
 • 5
3 9. 06. 10. 2017 312 44 0
 • 10
3 10. 18. 11. 2016 634 90 0
 • 13
3 11. 20. 07. 2018 25 3 1
 • 18
3 12. 28. 07. 2017 382 54 0
 • 19
3 13. 17. 02. 2017 543 77 1
 • 20
3 14. 29. 04. 2016 837 119 0
 • 26
3 15. 22. 12. 2017 235 33 0
 • 38
3 16. 05. 01. 2018 221 31 1
 • 45
3 17. 05. 01. 2018 221 31 0
 • 46
3 18. 25. 05. 2018 81 11 0
 • 1
2 19. 03. 07. 2015 1138 162 0
 • 2
2 20. 27. 07. 2018 18 2 0
 • 6
2 21. 13. 05. 2016 823 117 1
 • 11
2 22. 08. 09. 2017 340 48 0
 • 12
2 23. 05. 08. 2016 739 105 0
 • 17
2 24. 12. 01. 2018 214 30 0
 • 21
2 25. 11. 08. 2017 368 52 0
 • 23
2 26. 11. 08. 2017 368 52 0
 • 25
2 27. 12. 01. 2018 214 30 0
 • 30
2 28. 29. 12. 2017 228 32 0
 • 33
2 29. 20. 07. 2018 25 3 1
 • 35
2 30. 25. 05. 2018 81 11 0
 • 39
2 31. 13. 05. 2016 823 117 1
 • 41
2 32. 03. 07. 2015 1138 162 1
 • 47
2 33. 22. 12. 2017 235 33 0
 • 49
2 34. 17. 02. 2017 543 77 0
 • 50
2 35. 27. 07. 2018 18 2 1
 • 3
1 36. 29. 01. 2016 928 132 0
 • 8
1 37. 31. 03. 2017 501 71 0
 • 9
1 38. 13. 10. 2017 305 43 0
 • 15
1 39. 25. 05. 2018 81 11 0
 • 22
1 40. 27. 07. 2018 18 2 0
 • 24
1 41. 29. 04. 2016 837 119 0
 • 28
1 42. 06. 10. 2017 312 44 0
 • 34
1 43. 31. 03. 2017 501 71 0
 • 36
1 44. 13. 05. 2016 823 117 1
 • 37
1 45. 11. 03. 2016 886 126 0
 • 48
1 46. 08. 09. 2017 340 48 0

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
9 1. 22. 12. 2017 235 33 2
 • 5
7 2. 08. 09. 2017 340 48 1
 • 8
7 3. 27. 07. 2018 18 2 0
 • 9
7 4. 20. 07. 2018 25 3 1
 • 3
6 5. 27. 07. 2018 18 2 0
 • 2
4 6. 12. 01. 2018 214 30 0
 • 4
4 7. 29. 12. 2017 228 32 0
 • 10
4 8. 05. 01. 2018 221 31 1
 • 6
3 9. 22. 12. 2017 235 33 0
 • 7
3 10. 20. 07. 2018 25 3 1

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 40, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
 • 40
5 12. 01. 2018 214 30
 • 7
 • 40
4 05. 01. 2018 221 31
 • 14
 • 40
4 11. 08. 2017 368 52
 • 31
 • 40
4 25. 05. 2018 81 11
 • 32
 • 40
4 22. 12. 2017 235 33

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 40 s číslom 39 a 41.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 39
 • 40
2 13. 05. 2016 823 117
 • 40
 • 41
2 03. 07. 2015 1138 162

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 40, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 40
 • 41
 • 45
1 03. 07. 2015 1138 162
 • 40
 • 41
 • 50
1 05. 06. 2015 1166 166
 • 40
 • 42
 • 43
1 20. 07. 2018 25 3
 • 40
 • 42
 • 48
1 08. 09. 2017 340 48
 • 40
 • 43
 • 44
1 13. 10. 2017 305 43

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 40, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 6
1 4 34
2 3 63
3 2 63
4 1 27
5 0 8

Z týchto údajov vyplýva, že väčšina žrebovaní obsahujúcich číslo 40 ako hlavné číslo obsahuje ďalšie 3 nepárne čísla a 1 párne číslo.

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 40 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 40 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 40. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 40 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 16. 9 2016 23. 9 2016 30. 9 2016 7. 10 2016 14. 10 2016 21. 10 2016 28. 10 2016 4. 11 2016 11. 11 2016 18. 11 2016 25. 11 2016 2. 12 2016 9. 12 2016 16. 12 2016 23. 12 2016 30. 12 2016 6. 1 2017 13. 1 2017 20. 1 2017 27. 1 2017 3. 2 2017 10. 2 2017 17. 2 2017 24. 2 2017 3. 3 2017 10. 3 2017 17. 3 2017 24. 3 2017 31. 3 2017 7. 4 2017 14. 4 2017 21. 4 2017 28. 4 2017 5. 5 2017 12. 5 2017 19. 5 2017 26. 5 2017 2. 6 2017 9. 6 2017 16. 6 2017 23. 6 2017 30. 6 2017 7. 7 2017 14. 7 2017 21. 7 2017 28. 7 2017 4. 8 2017 11. 8 2017 18. 8 2017 25. 8 2017 1. 9 2017 8. 9 2017 15. 9 2017 22. 9 2017 29. 9 2017 6. 10 2017 13. 10 2017 20. 10 2017 27. 10 2017 3. 11 2017 10. 11 2017 17. 11 2017 24. 11 2017 1. 12 2017 8. 12 2017 15. 12 2017 22. 12 2017 29. 12 2017 5. 1 2018 12. 1 2018 19. 1 2018 26. 1 2018 2. 2 2018 9. 2 2018 16. 2 2018 23. 2 2018 2. 3 2018 9. 3 2018 16. 3 2018 23. 3 2018 30. 3 2018 6. 4 2018 13. 4 2018 20. 4 2018 27. 4 2018 4. 5 2018 11. 5 2018 18. 5 2018 25. 5 2018 1. 6 2018 8. 6 2018 15. 6 2018 22. 6 2018 29. 6 2018 6. 7 2018 13. 7 2018 20. 7 2018 27. 7 2018 3. 8 2018 10. 8 2018
 • 40
6 7 8 9 10 11 12 13 14
 • 40
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 40
1 2 3
 • 40
1 2 3 4 5
 • 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 40
1
 • 40
1 2 3
 • 40
1 2 3
 • 40
 • 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • 40
1 2 3 4 5 6 7
 • 40
 • 40
1 2

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 13. augusta 2018 o 10:05:33UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×