Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Prvé žrebovanie
Piatok 10. októbra 2014
Najnovšie žrebovanie
Piatok 11. októbra 2019
Zahrnuté žrebovania
262
Výskyty vo vyhratom jackpote
7

zo 46 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

30. 08. 19

Dní dozadu

46

Žrebovaní dozadu

6

Častosť hlavných čísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
10 1. 01. 03. 2019 228 32 2
 • 1
6 2. 15. 12. 2017 669 95 1
 • 35
6 3. 30. 08. 2019 46 6 1
 • 46
6 4. 30. 08. 2019 46 6 1
 • 19
5 5. 23. 08. 2019 53 7 1
 • 47
5 6. 19. 04. 2019 179 25 0
 • 3
4 7. 28. 09. 2018 382 54 1
 • 7
4 8. 01. 03. 2019 228 32 0
 • 26
4 9. 28. 06. 2019 109 15 1
 • 38
4 10. 28. 06. 2019 109 15 2
 • 40
4 11. 28. 09. 2018 382 54 0
 • 44
4 12. 26. 10. 2018 354 50 1
 • 6
3 13. 31. 08. 2018 410 58 1
 • 13
3 14. 16. 11. 2018 333 47 1
 • 15
3 15. 23. 08. 2019 53 7 2
 • 20
3 16. 02. 03. 2018 592 84 0
 • 36
3 17. 30. 11. 2018 319 45 0
 • 41
3 18. 23. 08. 2019 53 7 1
 • 42
3 19. 23. 08. 2019 53 7 1
 • 43
3 20. 19. 04. 2019 179 25 1
 • 9
2 21. 31. 08. 2018 410 58 1
 • 11
2 22. 24. 11. 2017 690 98 1
 • 12
2 23. 15. 12. 2017 669 95 1
 • 14
2 24. 28. 07. 2017 809 115 1
 • 21
2 25. 19. 04. 2019 179 25 0
 • 22
2 26. 30. 11. 2018 319 45 1
 • 24
2 27. 01. 03. 2019 228 32 1
 • 25
2 28. 28. 06. 2019 109 15 1
 • 29
2 29. 20. 02. 2015 1698 242 1
 • 31
2 30. 30. 06. 2017 837 119 0
 • 33
2 31. 26. 10. 2018 354 50 0
 • 39
2 32. 16. 11. 2018 333 47 1
 • 45
2 33. 16. 11. 2018 333 47 1
 • 49
2 34. 17. 02. 2017 970 138 0
 • 4
1 35. 21. 11. 2014 1789 255 0
 • 8
1 36. 28. 09. 2018 382 54 0
 • 10
1 37. 30. 08. 2019 46 6 0
 • 23
1 38. 17. 06. 2016 1215 173 0
 • 27
1 39. 02. 03. 2018 592 84 0
 • 30
1 40. 29. 06. 2018 473 67 0
 • 32
1 41. 30. 08. 2019 46 6 0
 • 34
1 42. 23. 10. 2015 1453 207 0
 • 37
1 43. 19. 04. 2019 179 25 0
 • 48
1 44. 29. 06. 2018 473 67 0

Častosť Euročísel

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých Euročísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 6
12 1. 23. 08. 2019 53 7 3
 • 4
10 2. 23. 08. 2019 53 7 1
 • 3
7 3. 30. 08. 2019 46 6 0
 • 5
7 4. 28. 06. 2019 109 15 2
 • 1
6 5. 19. 04. 2019 179 25 0
 • 10
6 6. 30. 08. 2019 46 6 1
 • 7
4 7. 31. 08. 2018 410 58 3
 • 8
4 8. 24. 11. 2017 690 98 1
 • 2
3 9. 31. 08. 2018 410 58 2
 • 9
3 10. 20. 11. 2015 1425 203 1

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 18, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 16
 • 18
10 01. 03. 2019 228 32
 • 1
 • 18
6 15. 12. 2017 669 95
 • 18
 • 35
6 30. 08. 2019 46 6
 • 18
 • 46
6 30. 08. 2019 46 6
 • 18
 • 19
5 23. 08. 2019 53 7

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V tejto tabuľke je uvedený počet vyžrebovaní čísla 18 s číslom 17 a 19.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 19
5 23. 08. 2019 53 7

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 18, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 18
 • 19
 • 44
2 26. 10. 2018 354 50
 • 18
 • 20
 • 46
2 02. 03. 2018 592 84
 • 18
 • 26
 • 40
2 28. 07. 2017 809 115
 • 18
 • 35
 • 41
2 30. 11. 2018 319 45
 • 18
 • 35
 • 46
2 30. 08. 2019 46 6

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 18, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
0 5 7
1 4 43
2 3 74
3 2 93
4 1 36
5 0 9

Z týchto údajov vyplýva, že väčšina žrebovaní obsahujúcich číslo 18 ako hlavné číslo obsahuje ďalšie 2 nepárne čísla a 2 párne čísla.

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 18 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 18 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 18. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 18 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Číslo 17. nov 2017 24. nov 2017 1. dec 2017 8. dec 2017 15. dec 2017 22. dec 2017 29. dec 2017 5. jan 2018 12. jan 2018 19. jan 2018 26. jan 2018 2. feb 2018 9. feb 2018 16. feb 2018 23. feb 2018 2. mar 2018 9. mar 2018 16. mar 2018 23. mar 2018 30. mar 2018 6. apr 2018 13. apr 2018 20. apr 2018 27. apr 2018 4. máj 2018 11. máj 2018 18. máj 2018 25. máj 2018 1. jún 2018 8. jún 2018 15. jún 2018 22. jún 2018 29. jún 2018 6. júl 2018 13. júl 2018 20. júl 2018 27. júl 2018 3. aug 2018 10. aug 2018 17. aug 2018 24. aug 2018 31. aug 2018 7. sep 2018 14. sep 2018 21. sep 2018 28. sep 2018 5. okt 2018 12. okt 2018 19. okt 2018 26. okt 2018 2. nov 2018 9. nov 2018 16. nov 2018 23. nov 2018 30. nov 2018 7. dec 2018 14. dec 2018 21. dec 2018 28. dec 2018 4. jan 2019 11. jan 2019 18. jan 2019 25. jan 2019 1. feb 2019 8. feb 2019 15. feb 2019 22. feb 2019 1. mar 2019 8. mar 2019 15. mar 2019 22. mar 2019 29. mar 2019 5. apr 2019 12. apr 2019 19. apr 2019 26. apr 2019 3. máj 2019 10. máj 2019 17. máj 2019 24. máj 2019 31. máj 2019 7. jún 2019 14. jún 2019 21. jún 2019 28. jún 2019 5. júl 2019 12. júl 2019 19. júl 2019 26. júl 2019 2. aug 2019 9. aug 2019 16. aug 2019 23. aug 2019 30. aug 2019 6. sep 2019 13. sep 2019 20. sep 2019 27. sep 2019 4. okt 2019 11. okt 2019
 • 18
15
 • 18
1 2
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 18
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8
 • 18
1 2 3
 • 18
1 2 3
 • 18
1 2
 • 18
1
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • 18
1 2 3 4 5 6
 • 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 18
1 2 3 4 5 6 7
 • 18
 • 18
1 2 3 4 5 6

Tieto informácie boli naposledy aktualizované v pondelok 14. októbra 2019 o 07:23:38UTC (koordinovaný svetový čas).

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×