Analýza čísel

Táto stránka ponúka hĺbkovú analýzu jednotlivých čísel lotérie Eurojackpot. Umožňuje vám zistiť častosť vyžrebovania určitého čísla, dátum jeho posledného vyžrebovania, počet jeho výskytov vo vyhratom jackpote, čísla, s ktorými sa dané číslo najčastejšie vyskytuje vo dvojici, ako aj ďalšie informácie.

Vyberte číslo, ktoré sa má analyzovať...

Hlavné čísla
Euročísla
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prvé žrebovanie
Piatok 25. marca 2022
Najnovšie žrebovanie
Piatok 29. septembra 2023
Zahrnuté žrebovania
159
Pomocník

Táto časť obsahuje informácie o jednotlivých uvedených štatistikách a použitých obdobiach.

Pomocou šípok vedľa jednotlivých záhlaví môžete zoradiť príslušné pole od najvyššej po najnižšiu alebo od najnižšej po najvyššiu hodnotu.

Častosť

Počet výskytov jednotlivých čísel s vybraným číslom vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Umiestnenie

Umiestnenie jednotlivých čísel v zozname najčastejšie žrebovaných čísel v priebehu zadaného rozsahu dátumov.

Naposledy vyžrebované

Posledný výskyt jednotlivých čísel vo výsledkoch v priebehu zadaného rozsahu dátumov. Údaj Naposledy vyžrebované je k dispozícii v týchto formátoch:

• Dátum – dátum posledného vyžrebovania

• Dní dozadu – celkový počet dní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

• Žrebovaní dozadu – celkový počet žrebovaní od posledného vyžrebovania až po dnešný deň

Vyberte rozsah dátumov
Poznámky

Lotéria Eurojackpot bola po prvýkrát spustená v marci 2012 v 7 krajinách, pričom neskôr v danom roku sa do nej pridalo Španielsko.

V októbri 2014 sa k loptičkám pre Euročísla pridali dve ďalšie čísla, čím sa ich počet zvýšil na 10. V marci 2022 sa Euroball pool opäť zvýšil z 10 na 12.

Lotéria Eurojackpot najprv prebiehala v 7 krajinách a v súčasnosti je k dispozícii v 18 európskych štátoch.

Výskyty vo vyhratom jackpote
1

zo 24 vyhratých jackpotov

Posledné vyžrebovanie čísla
Dátum

01. 09. 2023

Dní dozadu

32

Žrebovaní dozadu

8

Hlavné čísla

Táto tabuľka obsahuje zoznam všetkých hlavných čísel, ktoré sa objavili vo výsledku s vybraným číslom.

Číslo Častosť Umiestnenie Naposledy vyžrebované Výhry jackpotu
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 2
4 1 23. 05. 2023 133 37 2
 • 3
1 25 26. 05. 2023 130 36 2
 • 5
2 11 19. 05. 2023 137 38 1
 • 6
1 30 14. 02. 2023 231 65 4
 • 7
3 5 03. 02. 2023 242 68 1
 • 8
1 27 19. 05. 2023 137 38 4
 • 11
3 3 23. 05. 2023 133 37 4
 • 12
2 18 24. 02. 2023 221 62 6
 • 13
1 20 01. 09. 2023 32 8 4
 • 14
2 10 23. 05. 2023 133 37 1
 • 15
2 13 04. 04. 2023 182 51 2
 • 16
1 21 01. 09. 2023 32 8 1
 • 17
2 19 03. 02. 2023 242 68 3
 • 18
2 16 03. 03. 2023 214 60 4
 • 19
2 14 04. 04. 2023 182 51 2
 • 20
2 12 19. 05. 2023 137 38 2
 • 23
2 6 01. 09. 2023 32 8 4
 • 24
2 15 04. 04. 2023 182 51 1
 • 25
1 34 26. 07. 2022 434 123 1
 • 27
1 22 01. 09. 2023 32 8 1
 • 29
1 26 26. 05. 2023 130 36 1
 • 31
1 33 20. 01. 2023 256 72 2
 • 33
3 4 04. 04. 2023 182 51 1
 • 35
2 7 11. 08. 2023 53 14 2
 • 36
2 8 11. 08. 2023 53 14 1
 • 37
1 28 03. 03. 2023 214 60 4
 • 38
1 23 11. 08. 2023 53 14 5
 • 39
1 24 11. 08. 2023 53 14 4
 • 43
1 35 17. 06. 2022 473 134 4
 • 44
1 31 03. 02. 2023 242 68 2
 • 45
3 2 26. 05. 2023 130 36 1
 • 46
1 29 03. 03. 2023 214 60 2
 • 47
2 9 26. 05. 2023 130 36 1
 • 48
2 17 03. 03. 2023 214 60 1
 • 50
1 32 03. 02. 2023 242 68 0

Päť najčastejšie vyžrebovaných dvojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť dvojíc čísel obsahujúcich číslo 1, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
 • 2
4 23. 05. 2023 133 37
 • 1
 • 45
3 26. 05. 2023 130 36
 • 1
 • 11
3 23. 05. 2023 133 37
 • 1
 • 33
3 04. 04. 2023 182 51
 • 1
 • 7
3 03. 02. 2023 242 68

Vyžrebované dvojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
 • 2
4 23. 05. 2023 133 37

Päť najčastejšie vyžrebovaných trojíc, ktoré obsahujú vybrané číslo

Toto je päť trojíc čísel obsahujúcich číslo 1, ktoré boli vyžrebované najčastejšie.

Čísla Častosť Naposledy vyžrebované
Dátum Dní dozadu Žrebovaní dozadu
 • 1
 • 2
 • 14
2 23. 05. 2023 133 37
 • 1
 • 5
 • 20
2 19. 05. 2023 137 38
 • 1
 • 19
 • 33
2 04. 04. 2023 182 51
 • 1
 • 2
 • 45
2 14. 02. 2023 231 65
 • 1
 • 11
 • 33
2 15. 11. 2022 322 91

Vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo

V súčasnosti neexistujú žiadne vyžrebované trojice za sebou idúcich čísel, ktoré obsahujú vybrané číslo.

Rozbor nepárnych a párnych čísel

V tejto tabuľke sú uvedené údaje o celkovom počte žrebovaní, ktoré obsahujú číslo 1, ako aj údaje o počtoch nepárnych a párnych čísel v týchto žrebovaniach.

Párne čísla Nepárne čísla Žrebovania
3 2 4
2 3 4
1 4 5
0 5 2

Sekvencie čísel

V tejto tabuľke si môžete pozrieť, ako často bolo číslo 1 vyžrebované v posledných 100 výsledkoch. Číslo 1 sa pri každom vyžrebovaní vyznačí v tabuľke a následne sa spočíta počet žrebovaní, ktoré uplynuli od posledného vyžrebovania čísla 1. Pomocou týchto údajov možno určiť priemerné časové odstupy medzi vyžrebovaniami čísla 1 a na základe toho predpovedať, či sa toto číslo má vyžrebovať alebo už malo byť vyžrebované.

Hlavné čísla 18. okt 2022 21. okt 2022 25. okt 2022 28. okt 2022 1. nov 2022 4. nov 2022 8. nov 2022 11. nov 2022 15. nov 2022 18. nov 2022 22. nov 2022 25. nov 2022 29. nov 2022 2. dec 2022 6. dec 2022 9. dec 2022 13. dec 2022 16. dec 2022 20. dec 2022 23. dec 2022 27. dec 2022 30. dec 2022 3. jan 2023 6. jan 2023 10. jan 2023 13. jan 2023 17. jan 2023 20. jan 2023 24. jan 2023 27. jan 2023 31. jan 2023 3. feb 2023 7. feb 2023 10. feb 2023 14. feb 2023 17. feb 2023 21. feb 2023 24. feb 2023 28. feb 2023 3. mar 2023 7. mar 2023 10. mar 2023 14. mar 2023 17. mar 2023 21. mar 2023 24. mar 2023 28. mar 2023 31. mar 2023 4. apr 2023 7. apr 2023 11. apr 2023 14. apr 2023 18. apr 2023 21. apr 2023 25. apr 2023 28. apr 2023 2. máj 2023 5. máj 2023 9. máj 2023 12. máj 2023 16. máj 2023 19. máj 2023 23. máj 2023 26. máj 2023 30. máj 2023 2. jún 2023 6. jún 2023 9. jún 2023 13. jún 2023 16. jún 2023 20. jún 2023 23. jún 2023 27. jún 2023 30. jún 2023 4. júl 2023 7. júl 2023 11. júl 2023 14. júl 2023 18. júl 2023 21. júl 2023 25. júl 2023 28. júl 2023 1. aug 2023 4. aug 2023 8. aug 2023 11. aug 2023 15. aug 2023 18. aug 2023 22. aug 2023 25. aug 2023 29. aug 2023 1. sep 2023 5. sep 2023 8. sep 2023 12. sep 2023 15. sep 2023 19. sep 2023 22. sep 2023 26. sep 2023 29. sep 2023
1 24 25 26 27 28 29 30 31 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v pondelok 2. októbra 2023 o 13:50:14 UTC.