Pravidlá lotérie Eurojackpot

Herné pravidlá lotérie Eurojackpot sa vzťahujú na tikety zakúpené online aj tikety zakúpené v autorizovaných maloobchodných predajniach. Hráč je povinný oboznámiť sa s pravidlami a predpismi hry.

Všeobecné pravidlá

 • Hráči musia spĺňať požiadavku zákonného veku na kúpu tiketov lotérie Eurojackpot v príslušnej krajine. Predaj lotériových tiketov neplnoletým osobám je zakázaný. Minimálny vek na kúpu lotériových tiketov v jednotlivých zúčastnených krajinách:

  Krajina Minimálny zákonný vek
  Estónsko16 rokov
  Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Grécko (21, ak hráte online), Maďarsko, Island, Taliansko , Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko 18 rokov
 • Je zodpovednosťou hráča zistiť čas uzávierky predaja tiketov lotérie Eurojackpot vo svojej krajine. Úplný zoznam časov uzávierky predaja tiketov pred jednotlivými žrebovaniami lotérie Eurojackpot je k dispozícii na stránke Najčastejšie otázky.
 • Otvorením konta u prevádzkovateľa hráči kupujúci tikety online vyjadrujú súhlas s podmienkami a ustanoveniami príslušného prevádzkovateľa.
 • Hráči kupujúci tikety online sú povinní prijať všetky možné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a aktuálnosti svojich kont. Hráči by nemali poskytovať heslá a bankové údaje žiadnym iným osobám a sú povinní pri prvej možnej príležitosti vykonať potrebné aktualizácie svojich kont, ako je napríklad zmena spôsobu platby alebo adresy.
 • Ak si hráč zakúpi tiket lotérie Eurojackpot v maloobchodnej predajni, je jeho zodpovednosťou bezpečne uschovať tiket a zabrániť jeho poškodeniu. Tiket slúži ako doklad o uskutočnení platnej stávky do žrebovania lotérie Eurojackpot.
 • Hráči, ktorí si zakúpili tikety v maloobchodných predajniach, sú zodpovední za pridanie podpisu na zadnú stranu svojho tiketu ako dôkazu o vlastníctve.
 • Hráči kupujúci tikety lotérie Eurojackpot v maloobchodných predajniach sú povinní skontrolovať, či sú tieto tikety platné na dátum žrebovania podľa ich vlastného výberu, ako aj skontrolovať, či tikety neobsahujú žiadne chyby, ako sú napríklad nečitateľné čiarové kódy alebo sériové čísla. V prípade zistenia akýchkoľvek chýb je zodpovednosťou hráča vrátiť tiket na miesto predaja a požiadať o zrušenie tiketu.
 • Je zodpovednosťou hráčov kupujúcich tikety lotérie Eurojackpot v maloobchodných predajniach skontrolovať, či so svojimi tiketmi vyhrali nejakú výhru, a tiež je ich zodpovednosťou prevziať si všetky výhry v lehote stanovenej v krajine, v ktorej bol tiket zakúpený.
 • Hráč si smie výhru v lotérii Eurojackpot prevziať len v prípade, že je právoplatným vlastníkom výherného tiketu, čo znamená, že zaplatil za stávku alebo mu bol tiket poskytnutý v dobrej viere alebo ako dar.
 • Výhru si možno prevziať len v krajine, v ktorej bol výherný tiket zakúpený. Zoznam prevádzkovateľov lotérie nájdete na stránke Ako si prevziať výhru.
 • Pred vyplatením výhier výhercom musí výherné tikety skontrolovať a overiť prevádzkovateľ lotérie v príslušnej krajine alebo zástupca prevádzkovateľa lotérie, ako je napríklad autorizovaná maloobchodná predajňa.
 • Hráči majú na prevzatie výhier v lotérii Eurojackpot konkrétne lehoty, ktoré závisia od krajiny, v ktorej bol tiket zakúpený. Tiež sú povinní riadne dodržiavať postupy na prevzatie výhier v ich krajine, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od hodnoty získanej výhry. Ďalšie informácie nájdete na stránke Ako si prevziať výhru.

Herné pravidlá

 • Hráči musia vybrať päť hlavných čísel v rozmedzí od 1 do 50.
 • Hráči musia vybrať dve dodatkové Euročísla v rozmedzí od 1 do 12.
 • Hráči si musia zakúpiť tikety pred uzávierkou predaja v ich krajine pred konaním žrebovania.
 • Jackpot má hornú hranicu 120 miliónov €.
 • Žrebovania sa konajú každý utorok a piatok v Helsinkách, Fínsko, o 21.00 východoeurópskeho času.

Staršie revízie herných pravidiel lotérie Eurojackpot

Od začiatku hry v roku 2012 sa herné pravidlá lotérie Eurojackpot zmenili. Predtým sa jackpot nemohol presunúť viac než 12-krát, no toto pravidlo sa ukázalo ako príliš obmedzujúce a vo februári 2013 bol tento limit presunutí odstránený a nahradený hornou hranicou jackpotu, ktorá je 90 miliónov €. Zmenila sa tiež matica pre Euročísla, ktorá sa v októbri 2014 rozšírila z rozsahu 1 – 8 na rozsah 1 – 10.

Začiatkom roka 2022 bolo oznámené, že hra bude aktualizovaná s doteraz najväčším súborom zmien pravidiel, pričom sa pridá utorkové žrebovanie, stupnica pre Euročísla sa opäť rozšíri z 1 až 10 na 1 až 12 a strop jackpotu sa zvýši na 120 miliónov eur. Zmeny sa uskutočnili pri príležitosti 10. výročia spustenia hry Eurojackpot v marci 2012.

Ďalšie informácie o lotérii Eurojackpot nájdete v časti Informácie.