Frekvenca števil

Čeprav ima v igri Eurojackpot vsaka številka popolnoma enake možnosti, da bo izžrebana, so nekatere številke izžrebane pogosteje od drugih. Poiščite najpogosteje in najredkeje izžrebane glavne in Euro številke od začetka igre dalje. Podatke lahko tudi filtrirate in analizirate določeno časovno obdobje.

Prvo žrebanje
Petek, 25. 3. 2022
Zadnje žrebanje
Petek, 2. 6. 2023
Število vključenih žrebanj
125
Pomoč

Ta del ponuja informacije o raznih prikazanih statističnih podatkih in uporabljenih izrazih.

S puščicami ob naslovu vsakega stolpca lahko podatke v tem polju razvrstite od najvišje vrednosti proti najnižji ali obratno.

Frekvenca

Število, kolikokrat se je določena številka pojavila med izžrebanimi v določenem časovnem obdobju.

Uvrstitev

Uvrstitev vsake izmed številk na seznamu najpogosteje izžrebanih številk v določenem časovnem obdobju.

Zadnjič izžrebana

Zadnje žrebanje znotraj določenega časovnega obdobja, ko je bila posamezna številka izžrebana. Podatek o tem, kdaj je bila številka izžrebana zadnjič, je prikazan v naslednjih oblikah:

• Datum – datum, ko je bila številka izžrebana zadnjič

• Pred koliko dnevi – skupno število dni, odkar je bila številka izžrebana zadnjič do danes

• Pred koliko žrebanji – skupno število žrebanj, odkar je bila številka izžrebana zadnjič do danes

Izberite časovni obseg
Izberite pogled
Opombe

Igra Eurojackpot se je prvič odvila marca 2012 v 7 državah, pozneje tega leta pa se je igri pridružila še Španija.

Oktobra 2014 sta bili v nabor številk dodani še dve Euro številki, s čimer se je število izžrebanih kroglic povišalo na 10. Marca 2022 se je nabor žog Euro spet povečal z 10 na 12.

Igra se je sprva odvijala v 7 državah, danes pa igra Eurojackpot poteka v 18 evropskih državah.

Glavne številke

Številka Frekvenca Uvrstitev Zadnjič izžrebana Število glavnih dobitkov
Datum Pred koliko dnevi Pred koliko žrebanji
 • 1
13 23 26. 05. 2023 9 2 1
 • 2
15 8 30. 05. 2023 5 1 0
 • 3
9 42 26. 05. 2023 9 2 0
 • 4
10 40 28. 04. 2023 37 10 2
 • 5
13 24 19. 05. 2023 16 4 1
 • 6
19 2 09. 05. 2023 26 7 3
 • 7
13 26 14. 04. 2023 51 14 1
 • 8
12 29 02. 06. 2023 2 0 3
 • 9
14 18 02. 06. 2023 2 0 1
 • 10
15 13 12. 05. 2023 23 6 1
 • 11
20 1 02. 06. 2023 2 0 4
 • 12
11 36 02. 05. 2023 33 9 4
 • 13
15 7 02. 06. 2023 2 0 4
 • 14
9 43 23. 05. 2023 12 3 1
 • 15
11 37 04. 04. 2023 61 17 2
 • 16
16 4 30. 05. 2023 5 1 0
 • 17
15 15 05. 05. 2023 30 8 2
 • 18
14 21 05. 05. 2023 30 8 2
 • 19
5 50 11. 04. 2023 54 15 1
 • 20
16 5 19. 05. 2023 16 4 2
 • 21
11 32 30. 05. 2023 5 1 4
 • 22
8 45 10. 03. 2023 86 24 1
 • 23
10 39 02. 05. 2023 33 9 2
 • 24
13 25 25. 04. 2023 40 11 1
 • 25
6 49 07. 02. 2023 117 33 0
 • 26
14 22 02. 05. 2023 33 9 4
 • 27
8 44 12. 05. 2023 23 6 1
 • 28
15 11 16. 05. 2023 19 5 2
 • 29
11 33 26. 05. 2023 9 2 1
 • 30
15 12 16. 05. 2023 19 5 1
 • 31
10 38 16. 05. 2023 19 5 1
 • 32
12 30 12. 05. 2023 23 6 4
 • 33
7 46 05. 05. 2023 30 8 1
 • 34
15 14 12. 05. 2023 23 6 2
 • 35
16 6 19. 05. 2023 16 4 2
 • 36
11 34 23. 05. 2023 12 3 1
 • 37
17 3 11. 04. 2023 54 15 3
 • 38
7 48 28. 02. 2023 96 27 3
 • 39
15 9 30. 05. 2023 5 1 2
 • 40
7 47 25. 04. 2023 40 11 1
 • 41
15 16 21. 04. 2023 44 12 5
 • 42
10 41 18. 04. 2023 47 13 0
 • 43
12 31 24. 03. 2023 72 20 4
 • 44
13 28 31. 03. 2023 65 18 2
 • 45
14 20 26. 05. 2023 9 2 1
 • 46
11 35 16. 05. 2023 19 5 1
 • 47
15 10 26. 05. 2023 9 2 1
 • 48
13 27 07. 04. 2023 58 16 1
 • 49
15 17 28. 02. 2023 96 27 3
 • 50
14 19 02. 06. 2023 2 0 0
 • Najvišja vrednost
 • Najnižja vrednost

Euro številke

Številka Frekvenca Uvrstitev Zadnjič izžrebana Število glavnih dobitkov
Datum Pred koliko dnevi Pred koliko žrebanji
 • 1
13 12 25. 04. 2023 40 11 3
 • 2
19 9 23. 05. 2023 12 3 2
 • 3
29 1 23. 05. 2023 12 3 6
 • 4
19 8 30. 05. 2023 5 1 3
 • 5
26 2 30. 05. 2023 5 1 5
 • 6
17 11 02. 06. 2023 2 0 3
 • 7
23 5 28. 04. 2023 37 10 2
 • 8
23 3 26. 05. 2023 9 2 3
 • 9
19 10 11. 04. 2023 54 15 3
 • 10
20 6 18. 04. 2023 47 13 1
 • 11
19 7 02. 06. 2023 2 0 3
 • 12
23 4 19. 05. 2023 16 4 2
 • Najvišja vrednost
 • Najnižja vrednost

Podatki na tej strani so bili zadnjič posodobljeni v sobota, 3. 6. 2023 ob 07:32:28 UTC.