Vyhlásenie týkajúce sa webovej lokality Euro-Jackpot.net

Take That Ltd. a webová lokalita Euro-Jackpot.net nie sú nijakým spôsobom pridružené alebo spojené so žiadnym z oficiálnych prevádzkovateľov lotérie Eurojackpot a ani nimi nie sú schválené alebo odsúhlasené.

Informácie sprístupnené na webovej lokalite Euro-Jackpot.net sú určené výlučne na použitie hráčmi alebo perspektívnymi hráčmi lotérie Eurojackpot a iných európskych lotérií. Tieto stránky slúžia len na informačné účely a nie sú určené na nabádanie k účasti v lotérii Eurojackpot alebo akejkoľvek inej európskej lotérii. Informácie sprístupnené na tejto webovej lokalite nepredstavujú ponuku alebo pozvánku od webovej lokality Euro-Jackpot.net na účasť v akejkoľvek lotérii pre akúkoľvek osobu.

Euro-Jackpot.net sa poskytuje bezplatne a vynakladáme maximálne úsilie na údržbu lokality, správ, výsledkov lotérie a iných informácií uvedených na tejto webovej lokalite. Nemali by ste však vychádzať z predpokladu, že webová lokalita Euro-Jackpot.net je bezchybná a vhodná na konkrétny účel, na ktorý ju používate. V prípade potreby vyhľadajte profesionálne odborné poradenstvo. Výsledky lotérie zverejnené na našich stránkach sa nemôžu považovať za zaručené, keďže môže dôjsť k chybám, a všetky výherné a nevýherné lotériové tikety je nutné skontrolovať opakovane.

Prepojenia uvedené na webovej lokalite Euro-Jackpot.net sa poskytujú len ako pomôcka pre vás a neznamenajú, že webová lokalita Euro-Jackpot.net schválila alebo odsúhlasila akékoľvek iné lokality, ich obsah alebo organizácie, ktoré ich prevádzkujú.