Använda statistik för att välja nummer

Ett sätt att välja dina Eurojackpot-nummer är genom att använda statistik och använda analyser av nummer som dragits tidigare för att skapa de rader du vill spela på. Titta på den statistik som finns tillgänglig, tillsammans med hur du kan använda den, för att hjälpa dig välja dina nummer.

Ofta dragna nummer

Här visas vilka nummer som har dragits oftast och kan därför anses ha en möjlighet att dras oftare än genomsnittet.

Alternativt kan man välja nummer utifrån vilka som dragits mest sällan under spelets historia som synsätt.

Visa oftast dragna huvudnummer och Euro-nummer

Nummer som inte dragits på lång tid

Att välja nummer som inte dragits på länge är ett annat möjligt sätt eftersom man kan anta att det är mer troligt att de kommer att dras snart. Detta är kopplat till lagen om genomsnitt som säger att frekvensen som alla bollar dras kommer att jämnas ut över tiden.

Visa nummer som inte dragits på lång tid

Udda och jämna nummer

Detta synsätt används för att välja de vanligaste proportionerna av udda och jämna nummer utifrån hur de har dragits tidigare. Ibland anses det exempelvis att en blandning av udda och jämna nummer mer troligt kommer att dras till skillnad mot att bara udda eller bara jämna dras.

Visa udda och jämna nummer

Vanliga par och tripplar

Denna metod bygger på att identifiera vilka nummer som dras tillsammans som par eller som tripplar och argumentet är att det är troligt att de dras tillsammans på nytt i framtiden.

Visa vanliga par och två nummer i följd

Visa vanliga tripplar och tre nummer i följd

Nummermönster

Detta kan användas för att identifiera luckor mellan när ett nummer har dragits för att förutsäga om det är dags eller det har gått "för lång tid".

Visa statistik över nummermönster

Statistisk normalfördelning

Statistisk normalfördelning visar den vanligaste summan av de nummer som dragits. Det används för att se till att de nummer som väljs kan adderas till en summa som ofta är resultatet.

Visa statistisk normalfördelning

Invändningar mot att använda statistik för att välja nummer

De som har invändningar mot att använda statistik för att välja lottnummer hävdar att ingen kan använda något sätt för att förutsäga nummer som kommer att dras eftersom tveklöst har alla nummer en lika stor möjlighet att slumpartat dras i vilken dragning som helst. Även om det är troligt att frekvenserna över tid kommer att bli rimligt utjämnade garanterar inte val av nummer baserat på när de senast dragits att de kommer att dras inom snar framtid.

De som tror på att välja vanligt dragna nummer pekar på att vissa nummer har dragits oftare än andra som bevis för att de har större möjlighet att dras i ett lotteri. Men argumentet emot detta är att det egentligen bara bevisar att ett visst nummer har dragits oftare vid tidigare tillfällen och inte har någon betydelse framgent.

Ett exempel som används av de som förkastar båda dessa synsätt bygger på sannolikheten för slantsingling. Om man singlar slant tjugo gånger och varje gång det blir krona bör man anta att myntet mer troligt blir klave vid nästa slantsingling men de facto har båda resultaten 50/50-chans att inträffa. Varje slantsingling, precis som varje lottdragning, är en enskild händelse och påverkas inte av vad som har inträffat tidigare.