Vanligast förekommande par

Visar vilka två nummer som oftast dras tillsammans i Eurojackpot-resultat oberoende av i vilken ordning de har dragits. Du kan även se vilka två nummer i följd som oftast har dragits tillsammans. Två nummer i följd är nummer som dragits i samma resultat och numren är i följd (exempelvis 1 och 2 eller 34 och 35) oberoende av i vilken ordning de har dragits.

Första dragning
Fredag 25 mars 2022
Senaste dragning
Fredag 24 maj 2024
Inkluderade dragningar
227
Hjälp

Avsnittet innehåller information om olika statistik som visas och de termer som används.

Använd piltangenterna bredvid respektive rubrik för att sortera det fältet i fallande eller stigande ordning.

Frekvens

Antal tillfällen som varje nummer har dragits med det valda numrets resultat inom angivet datumintervall.

Rangordning

Inbördes ordning mellan numren utifrån listan med oftast dragna nummer inom angivet datumintervall.

Senast draget

Senaste tillfället detta nummer var med i resultat inom angivet datumintervall. Senaste dragning visas i dessa format:

• Datum är när det senast har dragits

• Dagar sedan är det totala antal dagar som har gått sedan det senast drogs till i dag

• Dragningar sedan är det totala antal dragningar som har skett sedan det senast drogs till i dag

Välj datumintervall
OBS

Eurojackpot startades i mars 2012 i sju länder och senare under det året tillkom Spanien.

I oktober 2014 lades två extra Euro-nummer till bollarna vilket ökade antalet till 10. I mars 2022 ökade bollpoolen i Euro igen från 10 till 12.

Efter att ha startats i sju länder spelas Eurojackpot nu i 18 europeiska länder.

Huvudnummerpar

Just nu är det vanligaste paret för huvudnummer 18 och 39 som har dragits 8 gånger mellan fredag 25 mars 2022 och fredag 24 maj 2024. I tabellen finns de huvudnummerpar som oftast har dragits tillsammans i Eurojackpot-resultat.

Nummer Frekvens Senast draget
Datum Dagar sedan Dragningar sedan
 • 18
 • 39
8 23-01-2024 123 35
 • 15
 • 17
7 26-03-2024 60 17
 • 11
 • 20
7 12-03-2024 74 21
 • 6
 • 49
7 05-12-2023 172 49
 • 28
 • 31
6 10-05-2024 15 4
 • 2
 • 11
6 12-03-2024 74 21
 • 11
 • 16
6 12-03-2024 74 21
 • 17
 • 49
6 08-03-2024 78 22
 • 26
 • 41
6 01-03-2024 85 24
 • 21
 • 39
6 02-02-2024 113 32

Två huvudnummer i följd

Just nu är de vanligaste par numren i följd 1 och 2 som har dragits 5 gånger mellan fredag 25 mars 2022 och fredag 24 maj 2024. I tabellen finns de par nummer i följd som oftast har dragits tillsammans i Eurojackpot-resultat.

Nummer Frekvens Senast draget
Datum Dagar sedan Dragningar sedan
 • 1
 • 2
5 17-05-2024 8 2
 • 17
 • 18
5 16-02-2024 99 28
 • 48
 • 49
5 02-01-2024 144 41
 • 2
 • 3
3 24-05-2024 1 0
 • 23
 • 24
3 14-05-2024 11 3
 • 35
 • 36
3 16-04-2024 39 11
 • 36
 • 37
3 16-04-2024 39 11
 • 30
 • 31
3 29-03-2024 57 16
 • 10
 • 11
3 09-02-2024 106 30
 • 11
 • 12
3 28-11-2023 179 51

Euro-nummerpar

Just nu är det vanligaste paret för Euro-nummer 3 och 9 som har dragits 7 gånger mellan fredag 25 mars 2022 och fredag 24 maj 2024. I tabellen finns de Euro-nummerpar som oftast har dragits tillsammans i Eurojackpot-resultat.

Nummer Frekvens Senast draget
Datum Dagar sedan Dragningar sedan
 • 3
 • 9
7 29-09-2023 239 68
 • 5
 • 10
6 29-03-2024 57 16
 • 3
 • 7
6 22-03-2024 64 18
 • 3
 • 10
6 19-03-2024 67 19
 • 3
 • 5
6 16-02-2024 99 28
 • 4
 • 9
6 16-01-2024 130 37
 • 2
 • 3
6 14-11-2023 193 55
 • 6
 • 8
6 14-07-2023 316 90
 • 7
 • 12
6 16-06-2023 344 98
 • 10
 • 11
5 21-05-2024 4 1

Två Euro-nummer i följd

Just nu är de vanligaste Euro-numren i följd 2 och 3 som har dragits 6 gånger mellan fredag 25 mars 2022 och fredag 24 maj 2024. I tabellen finns de två Euro-nummer i följd som oftast har dragits tillsammans i Eurojackpot-resultat.

Nummer Frekvens Senast draget
Datum Dagar sedan Dragningar sedan
 • 2
 • 3
6 14-11-2023 193 55
 • 10
 • 11
5 21-05-2024 4 1
 • 4
 • 5
5 30-05-2023 361 103
 • 7
 • 8
5 04-04-2023 417 119
 • 1
 • 2
4 19-04-2024 36 10
 • 6
 • 7
4 26-01-2024 120 34
 • 5
 • 6
4 10-11-2023 197 56
 • 11
 • 12
3 02-05-2023 389 111
 • 3
 • 4
3 17-02-2023 463 132
 • 8
 • 9
2 30-04-2024 25 7

Podatki na tej strani so bili zadnjič posodobljeni v lördag 25 maj 2024 klockan 07:48:15 UTC.