Bruke statistikk til å velge tall

Statistikk er en av metodene for å velge ut Eurojackpot-tallene. Gjennom analyse av tallene som er trukket i tidligere trekninger lager du rekkene du vil spille med. Ta en titt på den tilgjengelige statistikken sammen med en forklaring på hvordan den kan brukes. Slik får du hjelpe til å velge tallene dine.

Tall som trekkes ofte

Dette fremhever hvilke tall som har blitt trukket oftest, og som derfor kan oppfattes å ha en høyere gjennomsnittlig sjanse for å bli trukket.

Alternativt kan du velge tall basert på hvilke tall har blitt trukket færrest ganger gjennom spillets historie.

Se hovedtallene og Euro-tallene som trekkes oftest

Tall som er «på overtid»

Valg av tall «på overtid» betyr å velge tall som ikke er trukket i det siste. Dette er en annen metode mange benytter seg av, siden disse kan ha større sannsynlighet for å trekkes snart. Bak dette valget ligger loven om gjennomsnitt, som dikterer at frekvensen hver ball trekkes skal jevne seg ut over tid.

Se tall på overtid

Odde- og partall

Denne metoden brukes når du bruker tall til å velge det mest vanlige forholdet mellom oddetall og partall i resultatene. For eksempel er det noen som mener at det er større sjanse for at en blanding av partall og oddetall trekkes, enn at alle er henholdsvis oddetall eller partall.

Se odde- og partall

Vanlige par og trillinger

Denne tilnærmingen baserer seg på å identifisere hvilke tall som er trukket sammen som par eller som trillinger, med argumentet om at de sannsynligvis vil bli trukket igjen sammen i fremtiden.

Se vanlig par og etterfølgende par

Se vanlig trilling og etterfølgende trillinger

Tallmønstre

Dette kan brukes til å identifisere hvor lang tid det gjennomsnittlig tar fra et tall trekkes og til det trekkes på nytt. Denne informasjonen kan brukes til å forsøke forutse når et tall «på overtid» vil trekkes igjen.

Se statistikk for tallmønstre

Normalkurvestatistikker

Normalkurvestatistikker fremhever den mest hyppige summen av tallene som trekkes i en trekning. Denne informasjonen brukes når du velger tall, så du kan sørge for at tallene du velger til sammen utgjør en verdi som trekkes ofte.

Se normalkurvestatistikker

Kritikk mot bruk av statistikk til å velge tall

Kritikere av statistiske tilnærminger når man skal velge lotteritall, hevder at ingen kan bruke noen metode for å forutse tallene som trekkes. De insisterer på at hvert tall har en like stor sjanse til å trekkes i hver trekning. Selv om det er sannsynlig at tallene vil trekkes omtrent like mange ganger over tid, er det å velge tall basert på når de sist ble trukket i en trekning ingen garanti for at disse tallene vi trekkes snart.

De som tror på å velge tall som trekkes ofte, vil peke på det faktum at enkelte tall har blitt flere ganger enn andre, og bruke det som bevis på at det er mer sannsynlig at de trekkes i et lotteri. Men, det motsatte argumentet er at alt det egentlig beviser, er at et enkelt tall har blitt trukket ofte i tidligere spill, og at dette ikke har noen innvirkning på fremtiden.

Et eksempel som brukes av de som forkaster begge disse tilnærmingene, er basert på sannsynlighet til et myntkast. Hvis du kaster mynt 20 ganger og du får hode hver gang, tror du kanskje at det er mer sannsynlig at den vil lande på krone neste kast. Men utfallet er fremdeles 50-50. Hvert myntkast, som hver lotteritrekning, er en individuell hendelse som ikke påvirkes av det som har skjedd tidligere.