Regler för Eurojackpot

Reglerna för att spela Eurojackpot gäller både för lotter som har köpts online och lotter som har köpts i auktoriserade butiker. Det är spelarens ansvar att känna till spelets regler och bestämmelser.

Allmänna regler

 • Spelare måste ha uppnått laglig ålder för att få köpa Eurojackpot-lotter i sitt land. Det är förbjudet att sälja lotter till minderåriga. Se nedan förteckning över lägsta lagliga ålder för köp av lotter i respektive deltagande land:

  Land Lägsta lagliga ålder
  Estland16 år
  Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Tyskland, Grekland (21 om man spelar online), Ungern, Island, Italien , Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige 18 år
 • Spelaren ansvarar för att ta reda på tider när det inte säljs Eurojackpot-lotter i deras land. En komplett lista över när lottförsäljning är stängd inför varje Eurojackpot-dragning finns på sidan Vanliga frågor.
 • Spelare som köper lotter online kan, genom att öppna ett konto hos arrangören, samtycka till regler och villkor för den relevanta arrangören.
 • Spelare som köper lotter online måste se till att de vidtar alla möjliga åtgärder för att hålla sina konton säkra och aktuella. Lösenord och bankuppgifter bör inte avslöjas för någon och spelare måste göra nödvändiga uppdateringar av sina konton, som att ändra betalningsmetod eller adress snarast möjligt.
 • Om en spelare köper en Eurojackpot-lott i butik ansvarar spelaren för att förvara lotten säkert och så att den inte förstörs. Lotten är bevis på giltigt deltagande i en Eurojackpot-dragning.
 • Spelare som köper lotter i butik ansvarar för att signera lotten på baksidan för att säkerställa ägande.
 • Spelare som köper Eurojackpot-lotter i butik ansvarar för att kontrollera dessa lotter för att se till att de är giltiga för valt dragningsdatum och inte har några fel, t.ex. oläsbara streckkoder eller serienummer. Om några fel upptäcks ansvarar spelaren för att returnera lotten till försäljningsstället och begära att lotten annulleras.
 • Spelare som köper Eurojackpot-lotter i butik ansvarar för att kontrollera sina lotter och se om de har vunnit och de ansvarar även för att göra anspråk på eventuella vinster före bestämd tidsfrist i landet där lotten har köpts.
 • En spelare kan enbart göra anspråk på en Eurojackpot-vinst om de är rätta ägaren till vinnande lott, det vill säga att de har betalat för lotten eller har fått lotten i god tro eller som gåva.
 • Anspråk på en vinst kan enbart göras i det land där den vinnande lotten har köpts. En lista med lotteriarrangörer finns på sidan Så här hämtar man ut vinst.
 • Vinnande lotter måste kontrolleras och valideras av lotteriarrangören eller agent för lotteriarrangören, t. ex.en auktoriserad butik i det relevanta landet, innan vinst kan betalas ut till vinnare.
 • Spelare har specifika tidsfrister för att göra anspråk på Eurojackpot-vinster, beroende på vilket land som lotten har köpts i. Spelare har även ansvar för att noga följa instruktionerna för anspråk på vinster i sitt land, då dessa kan variera beroende på vinstens storlek. Gå till sidan Så här hämtar man ut vinst för mer information.

Spelets regler

 • Spelare måste välja fem nummer mellan 1 och 50.
 • Spelare måste välja två extra Euro-nummer mellan 1 och 12.
 • Spelare måste köpa sina lotter innan försäljningen stängs i deras land, föredragningen ska ske.
 • Jackpoten har ett tak på 120 miljoner euro.
 • Dragningarna hålls varje tisdag och fredag i Helsingfors, Finland, kl. 21.00 EET.

Tidigare ändringar av spelregler för Eurojackpot

Eurojackpots spelregler har ändrats sedan spelets start 2012. Tidigare kunde inte jackpot skjutas vidare mer än 12 gånger men detta befanns vara för begränsande och i februari 2013 togs denna gräns bort och ersattes med ett jackpottak på 90 miljoner euro. Matrisen för Euro-nummer har också ändrats och ökades från 1-8 till 1-10 i oktober 2014.

Det tillkännagavs i tidiga 2022 att spelet skulle uppdateras med dess största uppsättning av regeländringar hittills, med tillägget av en tisdagsdragning, att matrisen för euronummer ökade från 1-10 till 1-12, och att jackpott-taket gick upp till 120 miljoner €. Ändringarna markerade 10 år då Eurojackpot lanserades i mars 2012.

Läs mer om Eurojackpot i avsnittet Information.