Statisztikák használata a számok kiválasztásához

Az Eurojackpot számok kiválasztásának egyik módja a statisztikák használata, ahol a megjátszott számsorok kiválasztásánál figyelembe veszi a korábban kihúzott számokat. Tekintse meg az elérhető statisztikákat és az azok használatára vonatkozó magyarázatokat.

Gyakran kihúzott számok

Azok a számok, amelyeket a leggyakrabban sorsoltak ki, ezért úgy tekinthetők, hogy ezek kihúzására nagyobb az esély.

De választhatja azokat a számokat is, amelyeket a legkevesebbszer húztak ki korábban.

A leggyakrabban kihúzott alap- és Euro számok megtekintése

Régóta nem húzott számok

A késésben lévő, azaz a régóta nem húzott számok kiválasztása egy másik módszer lehet olyan számok kiválasztására, amelyeknek talán több esélye van a kihúzásra. Ez a gondolat a nagy számok törvényére épít, amely szerint hosszú távon az egyes számok kihúzási arányának hasonlónak kell lennie.

Régóta nem húzott számok megtekintése

Páros és páratlan számok

Ezzel a módszerrel kiválaszthatók a sorsolásokon leggyakrabban kihúzott páros és páratlan számok. Vannak, akik úgy hiszik, hogy nagyobb a valószínűsége páros és páratlan számokból álló számsor kihúzásának mint a tisztán páros vagy páratlan számsoroknak.

Páros és páratlan számok megtekintése

Gyakori párok és hármasok

Ez a módszer azt azonosítja, hogy mely számokat húzzák ki leggyakrabban együtt páronként vagy hármasban, arra számítva, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy a jövőben is együtt sorsolják ki ezeket a számokat.

A gyakori párok és egymás utáni párok megtekintése

A gyakori hármasok és egymás utáni hármasok megtekintése

Számmintázatok

Ez alapján megállapítható, hogy átlagosan milyen idő elteltével húzták a számot, és hogy az átlaghoz képest most éppen siet vagy késik.

Számmintázat-statisztikák megtekintése

Haranggörbe statisztika

A haranggörbe statisztika a kihúzott számok összegének eloszlását mutatja. Ez alapján választhat olyan számokat, amelyeknek összege egy olyan érték, amely a korábbi sorsolásoknál is gyakran előfordult.

Haranggörbe statisztikák megtekintése

A statisztikák használatára vonatkozó kritikák

A statisztikai módszerekre vonatkozó kritikák szerint nincs érvényes módszer a kisorsolt számok előrejelzésére, és minden szám kihúzásának pontosan ugyanannyi az esélye minden sorsolásban. Habár valószínűleg a számok előfordulási gyakorisága az idő elteltével valóban közelít egymáshoz, a legutóbbi kisorsolt számok alapján történő számválasztás egyáltalán nem garantálja, hogy azt a számot a közeljövőben újra kihúzzák.

Akik a gyakran kihúzott számokat választják, úgy érvelnek, hogy ezen számok gyakoribb előfordulása azt jelzi, hogy nagyobb valószínűséggel húzzák őket ki. Mások szerint azonban ez csak annyit bizonyít, hogy egy bizonyos számot többször kihúztak már, de ennek semmiféle hatása nincs a jövőbeli sorsolásokra.

Az ilyen módszereket elutasító érvek által használt példa az érmefeldobás eredményének valószínűsége. Ha egy érmét húszszor feldobunk és mindannyiszor fejre érkezik, úgy érezhetjük, hogy a következő dobásnál valószínűbb, hogy írás lesz, de valójában mindkét oldal esélye pontosan 50-50. Az érmefeldobás hasonlít a lottósorsoláshoz: egyedi esemény, amelyet nem befolyásolnak a korábbi események.