Euro-Jackpot.net friskrivning

Take That Ltd. och Euro-Jackpot.net är på intet sätt anslutna till, samarbetar med eller är godkänd eller rekommenderad av någon av de officiella arrangörerna av Eurojackpot-lotteriet.

Informationen som finns på Euro-Jackpot.net är enkom för spelare och presumtiva spelare av Eurojackpot och andra europeiska lotterier. Dessa sidor är enbart i informationssyfte och är inte avsedda att uppmuntra deltagande i Eurojackpot eller andra europeiska lotterier. Informationen på denna webbplats utgör inget erbjudande eller någon inbjudan att för Euro-Jackpot.nets räkning delta i något lotteri.

Euro-Jackpot.net tillhandahålls dig kostnadsfritt och vi strävar efter att på bästa sätt presentera webbplatsen, nyheter, lotteriresultat och annan information på den. Men du kan inte förutsätta att Euro-Jackpot.net är utan fel eller att den är lämplig för det specifika syfte du använder den. Be gärna om råd från någon erfaren specialist . Lotteriresultaten som publiceras på våra sidor ska inte tas för givna, eftersom det finns risk för fel, och alla vinnande och inte vinnande lotter måste dubbelkollas.

Länkar som finns på webbplatsen Euro-Jackpot.net är enbart avsedda som en service till dig och innebär inte att Euro-Jackpot.net rekommenderar eller godkänner några andra webbplatser, deras innehåll eller de organisationer som sköter dem.