Statistika kasutamine numbrite valimisel

Üks võimalus Eurojackpoti numbrite valimiseks on kasutada statistikat, kus mängimiseks sobivate numbrijärjestuste saamiseks analüüsitakse eelnevalt loositud numbreid. Tutvuge pakutud statistikaga, mille juures on ka selgitused, kuidas seda oma numbrite valimisel kasutada.

Sagedamini väljaloositud numbrid

Siin näidatakse numbreid, mida on välja loositud kõige sagedamini ja mille puhul on seetõttu alust arvata, et nende numbrite väljaloosimise võimalus on keskmisest suurem.

Teine võimalus on valida numbrid, mida on mängus ajalooliselt kõige vähem välja loositud.

Vaata kõige sagedamini väljaloositud põhi- ja lisanumbreid

Hiljuti mittevalitud numbrid

Hiljuti mittevalitud numbrite puhul valitakse mängimiseks numbreid, mida pole viimasel ajal välja loositud, kuid millel on suur tõenäosus, et need peaks varsti välja loositama. Meetod baseerub tõenäosusteoorial, mille kohaselt peaks iga palli esinemissagedus aja jooksul ühtlustuma.

Vaata hiljuti mittevalitud numbreid

Paaris- ja paaritud numbrid

Sellist lähenemist kasutatakse numbrite valimisel, et valida kõige levinum paaris- ja paaritute numbrite suhe, nagu nad tulemustes ilmuvad. Näiteks arvatakse teinekord, et paaris- ja paaritute numbrite kombinatsiooni ilmumine tulemustes on tõenäolisem, kui ainult paaris- või paaritute numbrite ilmumine.

Vaata paaris- ja paarituid numbreid

Sagedamini esinevad paarid ja kolmikud

See lähenemise aluseks on kõige sagedamini paaride või kolmikutena välja loositavate numbrite kindlakstegemine

Vaata sagedamini esinevaid paare ja järjestikuseid paare

Vaata sagedamini esinevaid kolmikuid ja järjestikuseid kolmikuid

Numbrikombinatsioonid

Numbrikombinatsioone saab kasutada numbri keskmise esinemissageduse kindlakstegemiseks ja numbri uuesti võidunumbrina ilmumise aja ennustamiseks.

Vaata numbrikombinatsioonide statistikat

Statistikakõver

Statistikakõver näitab kõige sagedamat loositulemusena ilmunud numbrisummat. Neid kasutatakse numbrite valimisel, mille liidetud väärtus oleks võrdne sageli väljaloositud numbrite summaga.

Vaata statistikakõverat

Numbrite valimisel kasutatava statistika kriitika

Statistilise lähenemisviisi abil lotonumbrite valimise kriitikud väidavad, et mingeid metodeid väljaloositavate numbrite ennustamiseks ei ole võimalik kasutada ja et igal arvul on võrdne võimalus saada ükskõik millise loosimise käigus juhuslikult valituks. Kuigi kõikide numbrite esinemissagedused on aja jooksul mõistlikult võrdsed, ei taga loosinumbrite viimati esinemine nende peatset ilmumist.

Need, kes usuvad sageli väljaloositud numbrite valimisse, viitavad tõsiasjale, et teatud numbreid loositakse välja teistest sagedamini, kui tõendile, et neid numbreid loositakse välja suurema tõenäosusega. Vastuargumendi kohaselt näitab see aga ainult seda, et teatud numbrit on minevikus tõepoolest sagedamini välja loositud, mis aga ei tähenda, et nii saab olema ka tulevikus.

Mõlemat eelnevat lähenemisviisi tagasi lükkavad skeptikud toetuvad mõlemal puhul mündiviskamise tõenäosusele. Visates 20 korda kulli ja kirja, siis iga kord, kui see maandus kullina, võisite uskuda, et järgmise viskega tuleb tõenäoliselt hoopis kiri, kuigi tegelikult on tulemuse võimalus endiselt 50 : 50. Iga mündi vise, nagu ka iga loosimine, on individuaalne ja eelnevalt juhtunu seda ei mõjuta.