Statistikas izmantošana skaitļu izvēlē

Eurojackpot skaitļus var izvēlēties, izmantojot statistiku, kas ļauj analizēt pagātnē izlozētos skaitļus, lai izveidotu kombinācijas, ar kurām vēlaties spēlēt. Iepazīstieties ar pieejamo statistiku un skaidrojumiem, kā to var izmantot skaitļu izvēlē.

Bieži izlozētie skaitļi

Izcelti ir skaitļi, kas ir izlozēti visbiežāk un tāpēc var tikt uztverti kā skaitļi, kurus ir lielāka iespēja izlozēt.

Cita pieeja ir kombinācijas izvēle, par pamatu ņemot skaitļus, kas visā spēles vēsturē ir izlozēti vismazāk.

View the Frequently Drawn Main Numbers and Euro Numbers

Visilgāk neizlozētie skaitļi

Visilgāk neizlozēto skaitļu, proti, skaitļu, kas nav izlozēti nesen, izvēle ir cita iespējamā metode, jo tiek uzskatīts, ka pastāv lielāka iespēja, ka šādi skaitļi tiks izlozēti drīz. Šī ideja ir saistīta ar vidējo skaitļu likumu, kas nosaka, ka biežums, ar kādu katra bumbiņa parādās, laika gaitā izlīdzinās.

View the Overdue Numbers

Nepāra un pāra skaitļi

Šī pieeja tiek izmantota, izvēloties skaitļus, lai atlasītu visbiežāk sastopamo nepāra un pāra skaitļu attiecību, kas parādās rezultātos. Piemēram, dažreiz tiek uzskatīts, ka jauktiem nepāra un pāra skaitļiem ir lielāka iespēja parādīties rezultātā nekā tikai pāra vai tikai nepāra skaitļiem.

View Odd and Even Numbers

Biežāk izlozētie pāri un trīs skaitļu kombinācijas

Šī pieeja pamatojas uz skaitļu, kas tiek izlozēti kopā kā pāri vai trīs skaitļu kombinācijas, noteikšanu. Tiek uzskatīts, ka nākotnē šādi skaitļi, iespējams, tiks izlozēti kopā.

View the Common Pairs and Consecutive Pairs

View the Common Triplets and Consecutive Triplets

Skaitļu modeļi

Tos var izmantot vidējo laika atstarpju starp skaitļa izlozēšanas reizēm noteikšanai, lai prognozētu, vai tā izlozēšana ir sagaidāma, vai arī tas ir visilgāk neizlozētais skaitlis.

View Number Pattern Statistics

Normāla sadalījuma līknes statistika

Normāl sadalījuma līknes statistika izceļ visbiežāko izlozēto rezultāta skaitļu summu. To izmanto, izvēloties skaitļus, lai nodrošinātu, ka atlasīto skaitļu summa ir vienāda ar vērtību, kas tiek bieži izlozēta.

View Bell Curve Statistics

Kritika par statistikas izmantošanu skaitļu izvēlē

Statistisko pieeju izmantošanas loterijas skaitļu izvēlē kritiķi apgalvo, ka neviens nespēj izmantot nevienu metodi, lai prognozētu izlozētos skaitļus, uzsverot, ka katram skaitlim ir vienādas iespējas būt atlasītam jebkurā atsevišķā izlozē. Lai gan ir iespējams, ka laika gaitā biežums būs vairāk vai mazāk vienāds, skaitļu izvēle, balstoties uz to pēdējās parādīšanās reizi izlozē, negarantē, ka tie parādīsies tuvākajā laikā.

Tie, kas uzskata, ka jāizvēlas bieži izlozētos skaitļus, norādīs uz faktu, ka noteikti skaitļi ir izlozēti biežāk nekā citi, kā pierādījumu tam, ka pastāv lielāka iespēja, ka tie tiks izlozēti loterijā. Tomēr oponenti norāda, ka viss, ko šis apstāklis tiešām pierāda, ir fakts, ka noteikts skaitlis ir bieži izlozēts iepriekšējās spēlēs un tas nekā neietekmē rezultātus nākotnē.

Tie, kuri noraida šīs abas pieejas, izmanto piemēru, kas balstās uz varbūtību, metot monētu. Ja monētu met divdesmit reizes un katru reizi uzkrīt ģerbonis, var šķist, ka pastāv lielāka iespēja, ka nākamajā metienā uzkritīs cipars, tomēr patiesībā abu iznākumu iespējamība joprojām ir 50:50. Katrs monētas metiens, tāpat kā katra loterijas izloze, ir atsevišķs notikums, un to neietekmē tas, kas ir noticis iepriekš.