Wybieranie liczb na podstawie statystyk

Jednym ze sposobów na wybranie liczb Eurojackpot jest użycie statystyk. W takim przypadku należy przeanalizować wylosowane liczby, aby zdecydować się na zestaw liczb, który chcesz wybrać. Zapoznaj się z dostępnymi statystykami oraz wyjaśnieniem, w jaki sposób możesz je wykorzystać, aby wybrać swoje liczby.

Często losowane liczby

Tutaj znajdziesz informacje o najczęściej losowanych liczbach, w przypadku których można uznać, że prawdopodobieństwo ich wylosowania jest wyższe niż innych.

Kolejną metodą jest wybór liczb, które były najrzadziej losowane w historii gry.

Zapoznaj się z często losowanymi liczbami głównymi oraz euroliczbami

Najrzadziej występujące liczby

Wybór najrzadziej występujących liczb, czyli tych, które dawno nie zostały wylosowane, to kolejna metoda gry. Niektórzy uważają, że takie liczby zostaną wylosowane wkrótce. Takie podejście opiera się na prawie średnich, zgodnie z którym prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie same wraz z upływem czasu.

Wyświetl najrzadziej występujące liczby

Liczby nieparzyste i parzyste

Zgodnie z tym podejściem wybór liczb należy oprzeć na najczęstszym współczynniku liczb parzystych i nieparzystych pojawiających się w wynikach. Przykładowo, niektórzy uważają, że pojawienie się kombinacji liczb parzystych i nieparzystych jest bardziej prawdopodobne niż wylosowanie samych parzystych lub samych nieparzystych liczb.

Wyświetl liczby nieparzyste i parzyste

Popularne pary i trójki

To podejście opiera się na określeniu, które liczby są losowane wspólnie w parach lub trójkach. Osoby, które wierzą w słuszność tego założenia uważają, że takie liczby prawdopodobnie zostaną wylosowane wspólnie w przyszłości.

Wyświetl popularne pary i pary z kolejnych liczb

Wyświetl popularne trójki i trójki z kolejnych liczb

Wzorce liczb

Na podstawie tych danych można określić średnie odstępy między wylosowaniami danej liczby, aby określić, czy istnieje duże czy małe prawdopodobieństwo jej wylosowania.

Wyświetl statystyki dotyczące wzorców liczb

Statystyki krzywej dzwonowej

Statystyki krzywej dzwonowej pozwalają określić najczęstszą sumę losowanych liczb. Ten rodzaj statystyk jest wykorzystywany, aby upewnić się, że suma wybranych liczb równa się najczęściej losowanej wartości.

Wyświetl statystyki krzywej dzwonowej

Krytyka wybierania liczb na podstawie statystyk

Krytycy podejścia wybierania liczb na podstawie statystyk twierdzą, że nie istnieje metoda przewidywania wylosowanych liczb. Takie osoby utrzymują, że prawdopodobieństwo wylosowania każdej liczby w każdym losowaniu jest takie samo. Możliwe, że z czasem prawdopodobieństwo będzie porównywalne, jednak wybieranie liczb na podstawie ich ostatniego wylosowania nie gwarantuje, że zostaną wkrótce ponownie wylosowane.

Osoby, które są zwolennikami wybierania często losowanych liczb wskażą, że niektóre liczby były losowane częściej niż inne, co potwierdza, że prawdopodobieństwo ich wylosowania jest wyższe. Jednak przeciwnicy takiego stwierdzenia uważają, że to jedynie dowodzi, że dana liczba była częściej losowana w przeszłości, co nie ma wpływu na przyszłość.

Przeciwnicy obu tych teorii wskazują na prawdopodobieństwo, które rządzi rzutem monetą. Jeśli rzucilibyśmy monetą dwadzieścia razy, a ta za każdym razem wskazałaby orła, można przyjąć, że przy kolejnym rzucie bardziej prawdopodobnym wynikiem będzie reszka, jednak w rzeczywistości prawdopodobieństwo wylosowania obu wyników wciąż wynosi 50 do 50. Każdy rzut monetą, podobnie jak każde losowanie w loterii, to oddzielne wydarzenie i zdarzenia z przeszłości nie mają żadnego znaczenia.