Použití statistik pro výběr čísel

Jedním ze způsobů jak vybrat čísla do loterie Eurojackpot je použití statistik, při kterých použijete analýzu čísel tažených v minulosti k vytvoření řádků, které chcete hrát. Podívejte se na dostupné statistiky a na vysvětlení toho jak je použít, aby vám pomohli při výběru vašich čísel.

Často tažená čísla

Zobrazuje čísla, která byla tažena nejčastěji a proto je lze považovat za čísla, jejichž šance na tažení je vyšší než průměrná.

Další možností je výběr čísel založený na tom, která čísla byla v celé minulosti tažena nejméně.

Zobrazit často tažená hlavní čísla a Euro čísla

Čísla, která nebyla dlouho tažena

Další možnou metodou je výběr čísel, která nebyla tažena v nedávné době, protože existuje domněnka, že je mohou být brzo tažena. Tato domněnka vychází ze zákona o průměrnosti, který říká, že četnost, se kterou se každý míček objeví, se musí postupem času vyrovnat.

Zobrazit čísla, která nebyla dlouho tažena

Lichá a sudá čísla

Tento přístup se používá při volbě čísel pro výběr nejběžnějšího poměru lichých a sudých čísel, jak se objevují ve výsledcích. Například někdy se předpokládá, že kombinace lichých a sudých čísel se ve výsledku objeví častěji, než když budou všechna čísla sudá nebo všechna čísla lichá.

Zobrazit lichá a sudá čísla

Běžné páry a trojice

Tento přístup se zakládá na zjištění toho, která čísla jsou tažena v párech nebo ve trojicích, argumentem je, že mohou být znovu spolu tažena i v budoucnu.

Zobrazit běžné páry a po sobě jdoucí páry

Zobrazit běžné trojice a po sobě jdoucí trojice

Vzory čísel

Lze použít pro identifikaci průměrných prodlev mezi tažením čísla, slouží k prognóze toho, zda bude brzy taženo nebo ne.

Zobrazit statistiku vzoru čísel

Statistika Gaussovou křivkou

Statistika Gaussovou křivkou zobrazuje nejčastější sumu čísel tažených ve výsledku. Používá se při výběru čísel, aby se zajistilo, že se vybraná čísla po součtu rovnají hodnotě, která je nejčastěji tažena.

Zobrazit statistiku Gaussovou křivkou

Kritika použití statistik pro výběr čísel

Kritici statistických přístupů sloužících k výběru loterijních čísel argumentují tím, že nikdo nemůže použít žádnou metodu pro prognózu čísel a tvrdí, že každé číslo má v jakémkoli tahu stejnou šanci, že bude náhodně vybráno. I když je možné, že v průběhu času budou četnosti přiměřeně stejné, výběr čísla založený na tom, kdy bylo naposledy taženo, nezaručuje, že bude brzy taženo.

Ti, kdo věří ve výběr často tažených čísel, budou poukazovat na skutečnost, že určitá čísla byla tažena častěji než jiná a budou to považovat za důkaz toho, že je jejich tažení v loterii pravděpodobnější. Nicméně opačné argumenty říkají, že to všechno ve skutečnosti dokazuje pouze to, že určitá čísla byla často tažena v minulých hrách, což nemá žádný vliv na budoucnost.

Příklad používaný těmi, kdo odmítají oba tyto přístupy, je založený na pravděpodobnosti házení mincí. Pokud dvacetkrát hodíte mincí a pokaždé skončí panně, můžete věřit tomu, že je pravděpodobnější, že při dalším hodu skončí na lvu, ale ve skutečnosti mají oba výsledky stále šanci 50-50. Každý hod mincí, stejně jako každé slosování, je samostatnou událostí a není ovlivněn tím, co se stalo v minulosti.