Statistieken gebruiken om nummers te kiezen

Eén manier om uw Eurojackpot-nummers te kiezen is via het gebruik van statistieken. U gebruikt de analyse van in het verleden getrokken nummers om lijnen te maken waarmee u wilt spelen. Bekijk de beschikbare statistieken samen met een uitleg over hoe deze gebruikt kunnen worden om u bij de keuze van nummers te helpen.

Vaak getrokken nummers

Dit benadrukt welke nummers het vaakst zijn getrokken en daarom gezien zouden kunnen worden als dat ze een hoger dan gemiddelde kans hebben om te worden getrokken.

Het kiezen van nummers op basis van de minst getrokken nummers in de geschiedenis van het spel is een andere benadering.

De vaak getrokken hoofdnummers en euronummers bekijken

Niet gevallen nummers

Het kiezen van niet gevallen nummers, dat wil zeggen die nummers die recentelijk niet zijn getrokken, is nog een methode omdat wordt aangenomen dat ze waarschijnlijk snel zullen worden getrokken. Dit idee is gerelateerd aan de wet van gemiddelden, die stelt dat de frequentie waarmee elke bal in de loop der tijd verschijnt gecompenseerd moet worden.

De niet gevallen nummers bekijken

Oneven en even nummers

Deze benadering wordt gebruikt voor het kiezen van nummers op basis van de meest voorkomende verhouding tussen oneven en even nummers zoals deze in de uitslagen voorkomt. Soms wordt bijvoorbeeld gedacht dat een mix van oneven en even nummers waarschijnlijker in een uitslag is vergeleken met alleen maar even of alleen maar oneven nummers.

Oneven en even nummers bekijken

Veel voorkomende paren en drietallen

Deze benadering kijkt welke nummers samen als paren of drietallen worden getrokken, waarbij het argument is dat deze in de toekomst waarschijnlijk opnieuw samen worden getrokken.

De veel voorkomende paren en opeenvolgende paren bekijken

De veel voorkomende drietallen en opeenvolgende drietallen bekijken

Nummerpatronen

Dit kan gebruikt worden om gemiddelde intervallen te bepalen tussen wanneer een nummer wordt getrokken en om te voorspellen of het gaat vallen of al had moeten vallen.

Statistieken nummerpatronen bekijken

Normale verdeling

De statistiek normale verdeling laat de meeste frequente som van in een uitslag getrokken nummers zien. Ze worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de geselecteerde nummers bij elkaar opgeteld gelijk staat aan een waarde die vaak wordt getrokken.

Statistiek normale verdeling bekijken

Kritiek op het gebruik van statistieken om nummers te kiezen

Critici van statistische benaderingen bij het kiezen van loterijnummers beweren dat niemand een methode kan gebruiken om de nummers te voorspellen die worden getrokken, en benadrukken dat elk nummer evenveel kans op een willekeurige selectie in een trekking heeft. Hoewel het waarschijnlijk is dat in de loop der tijd de frequenties redelijk gelijkwaardig zullen zijn, garandeert het kiezen van nummers op basis van wanneer ze voor het laatst in een trekking voorkwamen niet dat ze spoedig zullen worden getrokken.

Zij die geloven in het kiezen van veel getrokken nummers duiden op het feit dat bepaalde nummers vaker dan andere zijn getrokken. Dit is volgens hen het bewijs dat ze meer kans hebben om in de loterij te worden getrokken. Het tegenargument is dat het enige dat hiermee bewezen wordt is dat een bepaald nummer vaak in spellen in het verleden is getrokken en daarom geen invloed op de toekomst heeft.

Het voorbeeld dat gebruikt wordt door diegenen die beide benaderingen verwerpen is gebaseerd op de waarschijnlijkheid van het opwerpen van een munt. Als u een munt twintig keer zou opwerpen en deze landt telkens op kop, zou u kunnen denken dat het resultaat bij de volgende worp munt is, maar in feite hebben beide resultaten nog steeds een kans van 50-50. Elke muntworp, net als elke trekking in een loterij, is een individuele gebeurtenis en wordt niet beïnvloed door wat er eerder is gebeurd.