Tilastojen käyttö numeroiden valintaan

Yksi tapa valita Eurojackpot-numerot on käyttää tilastoja, jolloin voit käyttää aiemmin arvottujen numeroiden analyysia luomaan linjat, joita haluat pelata. Katso saatavilla olevia tilastoja sekä selitystä siitä, miten niitä voidaan käyttää numeroidesi valinnassa.

Usein arvotut numerot

Tämä korostaa eniten arvotut numerot, ja sen vuoksi niillä voidaan katsoa olevan keskimääräistä suurempi todennäköisyys tulla arvotuksi.

Vaihtoehtoisesti toinen lähestyminen on valita pelihistorian aikana kaikkein vähiten arvotuksi tulleet numerot.

Katso usein arvotut päänumerot ja Euro-numerot

Pitkään aikaan arpomattomat numerot

Pitkään aikaan arpomattomien numeroiden valinta on toinen mahdollinen menetelmä, koska uskotaan, että ne arvotaan todennäköisemmin pian. Tämä idea perustuu keskiarvojen lakiin, joka määrittää, että jokaisen pallon arvotuksi tulemisen tiheys tasoittuu aikaa myöten.

Katso pitkään arpomattomia numeroita

Parittomat ja parilliset numerot

Tätä lähestymistapaa käytetään valittaessa numerot parittomien ja parillisten numeroiden yleisimmässä suhteessa siten, kuin ne esiintyvät tuloksissa. Toisinaan esimerkiksi uskotaan, että parittomien ja parillisten numeroiden sekoitus on tuloksissa todennäköisempää kuin se, että kaikki numerot ovat parillisia tai parittomia.

Katso parittomat ja parilliset numerot

Yleiset parit ja kolme numeroa

Tässä lähestymistavassa luotetaan niiden numeroiden tunnistukseen, jotka tulevat arvotuksi pareina tai kolmikkona. Väitetään, että ne tulevat todennäköisemmin arvotuksi tulevaisuudessa.

Katso yleisiä pareja ja peräkkäisiä pareja

Katso yleisiä kolmikoita ja peräkkäisiä kolmikoita

Numerokaaviot

Tätä voidaan käyttää tunnistamaan keskimääräiset aikavälit numeroiden arvotuksi tulemisten välillä ja ennustamaan, onko niiden määräaika tulla arvotuksi nyt tai onko aika jo ohitettu.

Katso numerokaavioiden tilastoja

Kellokäyrätilastot

Kellokäyrätilastot korostavat yleisimmät numeroiden summat arvonnassa. Niitä käytetään numeroita valittaessa varmistamaan, että valittujen numeroiden summa vastaa usein arvottua numeroiden summaa.

Katso kellokäyrätilastot

Kritiikkiä tilastojen käytöstä numeroiden valinnassa

Tilastollisten lähestymistapojen käyttöä lottonumeroiden valintaan kritisoidaan väittämällä, ettei kukaan voi käyttää mitään menetelmää arvottujen numeroiden ennustamiseen ja väittämällä, että jokaisella numerolla on yhtä suuri mahdollisuus tulla satunnaisesti valituksi arvonnassa. Vaikkakin on aikaa myöten todennäköistä, että tiheydet ovat suhteellisen tasavertaisia, numeroiden valinta perustuen siihen, milloin ne tulivat viimeksi arvotuksi, ei takaa niiden tulemista arvotuksi lähitulevaisuudessa.

Ne, jotka uskovat usein arvottujen numeroiden valintaan, viittaavat tosiasiaan, että tietyt numerot ovat tulleet arvotuiksi muita useammin todisteena siitä, että ne tulevat todennäköisemmin valituksi arvonnassa. Vastaväite on kuitenkin se, että tämä todistaa vain tietyn numeron tulleen arvotuksi aiemmissa arvonnoissa, eikä sillä ole mitään painoarvoa tulevaisuudessa.

Molemmat lähestymistavat voidaan hylätä käyttäen esimerkkinä kolikon heiton todennäköisyyttä. Jos heität kolikkoa kaksikymmentä kertaa ja sait joka kerta kruunun, saatat uskoa olevan todennäköisempää, että saat klaavan seuraavalla kerralla, mutta itse asiassa tuloksen mahdollisuus on edelleen 50/50. Jokainen kolikon heitto, samoin kuin lottoarvonta, on yksittäinen tapahtuma, eivätkä aiemmat tapahtumat vaikuta siihen.