Sådan bruges statistik til at vælge tal

Én måde at vælge sine Eurojackpot-tal på er ved at bruge statistik, hvor du bruger talanalyse, som er indsamlet over tid til at udfylde de rækker, som du ønsker at spille. Kig på den tilgængelige statistik, sammen med den medfølgende forklaring på, hvordan den kan bruges, og brug den som et hjælpemiddel til at sammensætte dine tal.

Hyppigt udtrukne tal

Dette fremhæver, hvilke tal der hyppigst er blevet udtrukket, og som derfor kan opfattes som mere sandsynlige for udtrækning.

En anden tilgang er at vælge tal baseret på de tal, som er de mindst udtrukne igennem hele spillets historie.

Se hyppigst udtrukne hovedtal og stjernetal

Tal, som statistisk burde være udtrukket

En anden mulighed er at vælge tal, som statistisk set burde være udtrukket. Det kan opfattes som et udtryk for, at de burde være udtrukket for nyligt, og at det derfor måske er mere sandsynligt, at de bliver udtrukket snart. Denne ide lægger sig op af loven om gennemsnit, som foreskriver, at hyppigheden, af hvor ofte hvert tal trækkes, over tid udlignes.

Se de tal, som statistisk set burde være udtrukket

Lige og ulige tal

Denne tilgang til at vælge tal bruges til at vælge det mest almindelige forhold imellem lige og ulige tal, som de er blevet udtrukket over tid. Nogle tror fx, at en blanding imellem lige og ulige tal er mere sandsynlig i en trækning end rent lige eller ulige tal.

Se odds og lige tal

Almindelige talpar og sæt af tre tal

Denne tilgang beror på at identificere de tal, som udtrækkes sammen som par eller som sæt af tre. Her er argumentet, at de tal sandsynligvis trækkes i samme trækning igen i fremtiden.

Se almindelige talpar og fortløbende talpar

Se almindelige sæt af tre tal og fortløbende sæt af tre tal

Talmønstre

Dette kan bruges til at registrere ”gennemsnitshuller”, for at forudse om tallet statistisk kommer ved næste trækning eller skulle være kommet før.

Se statistik over talmønstre

Kurvediagram-statistik

Kurvediagram-statistik fremhæver den hyppigste sum at udtrukne tal. Denne fremgangsmåde bruges til at sikre, at summen af de valgte tal lagt sammen er lig med den hyppigst udtrukne sum.

Se kurvediagram-statistik

Kritik af brug af statistik til at vælge tal

Kritikere af en statistisk tilgang til at vælge lotterital hævder, at ingen metode kan bruges til at forudse tal, der udtrækkes tilfældigt, da selve essensen i tilfældighed foreskriver, at alle tal principielt har en lige stor sandsynlighed for at blive udtrukket i en trækning. Selvom det er sandsynligt, at trækningshyppigheden over tid vil nogenlunde udligne sig for alle tal, så er et valg, baseret på hvornår tallet sidst blev udtrukket, ingen garanti for, at det tal trækkes snart.

De, som tror på metoden at vælge hyppigt udtrukne tal, vil pege på det faktum, at visse tal er blevet udtrukket hyppigere end andre tal, som bevis på, at de har højere sandsynlighed for at blive trukket i et lotteri. Modargumentet er imidlertid, at det eneste, det faktisk beviser, er, at et bestemt tal blot er blevet udtrukket hyppigere end andre tal i tidligere spil, og som sådan ingen betydning har for fremtidige trækninger.

Et eksempel, der bruges af dem, som forkaster begge disse tilgange, er sandsynligheden ved et møntkast. Hvis du kaster en mønt op i luften tyve gange, og mønten hver gang viser 'krone', så vil du måske tro på, at det er mest sandsynligt, at det også bliver udfaldet ved næste kast. Faktum er dog, at begge udfald stadig er lige sandsynlige. Hver gang du kaster en mønt – ligesom hver gang et tal trækkes i et lotteri – er en enkeltstående begivenhed, som ikke er påvirket af tidligere udfald.