Analiza številk

Ta stran ponuja poglobljeno analizo posameznih številk v igri Eurojackpot. Izveste lahko, kako pogosto je bila določena številka izžrebana, kdaj je bila izžrebana nazadnje, kolikokrat je bila izžrebana ob podeljenem glavnem dobitku, s katerimi številkami je bila največkrat v paru in drugo.

Izberite številko, ki jo želite analizirati.

Glavne številke
Euro številke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prvo žrebanje
Petek, 25. 3. 2022
Zadnje žrebanje
Petek, 17. 5. 2024
Število vključenih žrebanj
225
Pomoč

Ta del ponuja informacije o raznih prikazanih statističnih podatkih in uporabljenih izrazih.

S puščicami ob naslovu vsakega stolpca lahko podatke v tem polju razvrstite od najvišje vrednosti proti najnižji ali obratno.

Frekvenca

Število, kolikokrat se je določena številka pojavila med izžrebanimi v določenem časovnem obdobju.

Uvrstitev

Uvrstitev vsake izmed številk na seznamu najpogosteje izžrebanih številk v določenem časovnem obdobju.

Zadnjič izžrebana

Zadnje žrebanje znotraj določenega časovnega obdobja, ko je bila posamezna številka izžrebana. Podatek o tem, kdaj je bila številka izžrebana zadnjič, je prikazan v naslednjih oblikah:

• Datum – datum, ko je bila številka izžrebana zadnjič

• Pred koliko dnevi – skupno število dni, odkar je bila številka izžrebana zadnjič do danes

• Pred koliko žrebanji – skupno število žrebanj, odkar je bila številka izžrebana zadnjič do danes

Izberite časovni obseg
Opombe

Igra Eurojackpot se je prvič odvila marca 2012 v 7 državah, pozneje tega leta pa se je igri pridružila še Španija.

Oktobra 2014 sta bili v nabor številk dodani še dve Euro številki, s čimer se je število izžrebanih kroglic povišalo na 10. Marca 2022 se je nabor žog Euro spet povečal z 10 na 12.

Igra se je sprva odvijala v 7 državah, danes pa igra Eurojackpot poteka v 18 evropskih državah.

Pojavnost pri podeljenem glavnem dobitku
1

Izmed 32 podeljenih glavnih dobitkov

Številka zadnjič izžrebana
Datum

17. 05. 2024

Pred koliko dnevi

3

Pred koliko žrebanji

0

Glavne številke

Ta razpredelnica prikazuje vse glavne številke, ki so se pojavile v rezultatih z izbrano številko.

Številka Frekvenca Uvrstitev Zadnjič izžrebana Število glavnih dobitkov
Datum Pred koliko dnevi Pred koliko žrebanji
 • 2
5 1 17. 05. 2024 3 0 4
 • 3
2 17 20. 02. 2024 90 25 3
 • 5
2 22 19. 05. 2023 367 104 1
 • 6
1 39 14. 02. 2023 461 131 7
 • 7
4 2 09. 04. 2024 41 11 1
 • 8
1 36 19. 05. 2023 367 104 4
 • 11
4 3 20. 02. 2024 90 25 6
 • 12
2 26 24. 02. 2023 451 128 6
 • 13
1 33 01. 09. 2023 262 74 4
 • 14
2 21 23. 05. 2023 363 103 2
 • 15
3 9 20. 02. 2024 90 25 5
 • 16
1 34 01. 09. 2023 262 74 2
 • 17
3 10 10. 11. 2023 192 54 4
 • 18
2 25 03. 03. 2023 444 126 4
 • 19
2 23 04. 04. 2023 412 117 4
 • 20
3 8 19. 03. 2024 62 17 4
 • 21
1 28 09. 04. 2024 41 11 6
 • 22
1 32 10. 11. 2023 192 54 4
 • 23
2 19 01. 09. 2023 262 74 6
 • 24
2 24 04. 04. 2023 412 117 1
 • 25
1 42 26. 07. 2022 664 189 1
 • 27
2 15 09. 04. 2024 41 11 1
 • 28
1 29 19. 03. 2024 62 17 4
 • 29
3 4 17. 05. 2024 3 0 1
 • 30
1 31 20. 02. 2024 90 25 2
 • 31
2 18 10. 11. 2023 192 54 2
 • 32
1 30 19. 03. 2024 62 17 6
 • 33
3 12 04. 04. 2023 412 117 1
 • 34
1 27 12. 04. 2024 38 10 3
 • 35
2 20 11. 08. 2023 283 80 3
 • 36
3 5 17. 05. 2024 3 0 1
 • 37
1 37 03. 03. 2023 444 126 6
 • 38
1 35 11. 08. 2023 283 80 5
 • 39
2 13 12. 04. 2024 38 10 5
 • 43
2 16 09. 04. 2024 41 11 4
 • 44
1 40 03. 02. 2023 472 134 2
 • 45
3 11 26. 05. 2023 360 102 1
 • 46
1 38 03. 03. 2023 444 126 2
 • 47
3 7 12. 04. 2024 38 10 1
 • 48
3 6 17. 05. 2024 3 0 2
 • 49
2 14 12. 04. 2024 38 10 4
 • 50
1 41 03. 02. 2023 472 134 0

Pet najpogostejših izžrebanih parov z izbrano številko

To je pet parov številk, ki so najpogosteje izžrebane hkrati, vključno s številko 1.

Številke Frekvenca Zadnjič izžrebana
Datum Pred koliko dnevi Pred koliko žrebanji
 • 1
 • 2
5 17. 05. 2024 3 0
 • 1
 • 7
4 09. 04. 2024 41 11
 • 1
 • 11
4 20. 02. 2024 90 25
 • 1
 • 29
3 17. 05. 2024 3 0
 • 1
 • 36
3 17. 05. 2024 3 0

Pet najpogostejših izžrebanih zaporednih parov z izbrano številko

Številke Frekvenca Zadnjič izžrebana
Datum Pred koliko dnevi Pred koliko žrebanji
 • 1
 • 2
5 17. 05. 2024 3 0

Pet najpogostejših izžrebanih trojčkov z izbrano številko

To je pet trojčkov številk, ki so najpogosteje izžrebane hkrati s številko 1.

Številke Frekvenca Zadnjič izžrebana
Datum Pred koliko dnevi Pred koliko žrebanji
 • 1
 • 2
 • 36
2 17. 05. 2024 3 0
 • 1
 • 2
 • 14
2 23. 05. 2023 363 103
 • 1
 • 5
 • 20
2 19. 05. 2023 367 104
 • 1
 • 19
 • 33
2 04. 04. 2023 412 117
 • 1
 • 2
 • 45
2 14. 02. 2023 461 131

Pet najpogostejših izžrebanih zaporednih trojčkov z izbrano številko

Trenutno ni pogosto izžrebanih zaporednih trojčkov, ki bi vključevali izbrano številko.

Razčlenitev na sode oz. lihe

Ta razpredelnica prikazuje skupno število rezultatov žrebanj, ki vključujejo številko 1, ter podatek, koliko izmed njih je sodih in koliko lihih.

Sode Lihe Žrebanja
3 2 6
2 3 4
1 4 8
0 5 3

Vzorci števil

Ta razpredelnica prikazuje, kako pogosto je bila številka 1 izžrebana v preteklih 100 žrebanjih igre Eurojackpot. Vsako žrebanje, ko je bila izžrebana številka 1, je označeno v razpredelnici, nato pa je označeno število žrebanj, ki so minila, odkar je bila številka 1 izžrebana zadnjič. S tem orodjem lahko ugotovite povprečno časovno obdobje, v katerem je bila izžrebana številka 1, in tako predvidite, kdaj bo izžrebana naslednjič.


Podatki na tej strani so bili zadnjič posodobljeni v nedelja, 19. 5. 2024 ob 02:41:15 UTC.