Čísla, která nebyla dlouho tažena

Tyto tabulky uvádějí počet dní a slosování od doby, kdy se každé číslo naposledy objevilo v tažených číslech. Použijte šipku vedle každého nadpisu a srovnejte daný sloupec od největšího po nejmenší nebo od nejmenšího po největší.

Hlavní čísla, která nebyla tažena nejdéle

Číslo Poslední tažená
Datum Před kolika dny Před kolika slosováními
  • 42
16.01.2024 129 36
  • 46
30.01.2024 115 32
  • 44
06.02.2024 108 30
  • 10
23.02.2024 91 25
  • 13
01.03.2024 84 23

Euro čísla, která nebyla tažena nejdéle

Číslo Poslední tažená
Datum Před kolika dny Před kolika slosováními
  • 4
12.03.2024 73 20
  • 2
19.04.2024 35 9
  • 12
26.04.2024 28 7
  • 9
30.04.2024 24 6
  • 5
03.05.2024 21 5

Graf hlavních čísel

Tento graf uvádí všechna hlavní čísla zakreslená v závislosti na počtu dnů uplynulých od doby, kdy bylo každé číslo naposledy tažené.

Graf Euro čísel

Tento graf uvádí všechna Euro čísla zakreslená v závislosti na počtu dnů uplynulých od doby, kdy bylo každé číslo naposledy tažené.


Informace uvedené na této stránce byly naposledy aktualizovány v středa 22. května 2024 v 12:35:02 UTC.