Čísla, která nebyla dlouho tažena

Tyto tabulky uvádějí počet dní a slosování od doby, kdy se každé číslo naposledy objevilo v tažených číslech. Použijte šipku vedle každého nadpisu a srovnejte daný sloupec od největšího po nejmenší nebo od nejmenšího po největší.

Hlavní čísla, která nebyla tažena nejdéle

Číslo Poslední tažená
Datum Před kolika dny Před kolika slosováními
  • 33
16.06.2023 102 29
  • 30
20.06.2023 98 28
  • 48
20.06.2023 98 28
  • 4
14.07.2023 74 21
  • 7
21.07.2023 67 19

Euro čísla, která nebyla tažena nejdéle

Číslo Poslední tažená
Datum Před kolika dny Před kolika slosováními
  • 8
18.08.2023 39 11
  • 9
05.09.2023 21 6
  • 5
08.09.2023 18 5
  • 6
08.09.2023 18 5
  • 2
15.09.2023 11 3

Graf hlavních čísel

Tento graf uvádí všechna hlavní čísla zakreslená v závislosti na počtu dnů uplynulých od doby, kdy bylo každé číslo naposledy tažené.

Graf Euro čísel

Tento graf uvádí všechna Euro čísla zakreslená v závislosti na počtu dnů uplynulých od doby, kdy bylo každé číslo naposledy tažené.


Informace uvedené na této stránce byly naposledy aktualizovány v úterý 26. září 2023 v 20:20:05 UTC.

Logo
středa 27. září 2023
835 000 000 $
×