Najrzadziej występujące liczby

W tabelach umieszczono informacje o liczbie dni i losowań, które minęły od ostatniego wylosowania każdej liczby. Użyj strzałek umieszczonych obok nagłówków, aby sortować kolumnę od wartości najwyższej do najniższej lub od najniższej do najwyższej.

Najrzadziej występujące liczby główne

Liczba Data ostatniego wylosowania
Data Dni temu Losowań temu
  • 50
03.02.2023 116 32
  • 25
07.02.2023 112 31
  • 38
28.02.2023 91 25
  • 49
28.02.2023 91 25
  • 22
10.03.2023 81 22

Najrzadziej występujące euroliczby

Liczba Data ostatniego wylosowania
Data Dni temu Losowań temu
  • 9
11.04.2023 49 13
  • 10
18.04.2023 42 11
  • 1
25.04.2023 35 9
  • 7
28.04.2023 32 8
  • 11
02.05.2023 28 7

Wykres liczb głównych

Na wykresie umieszczono wykaz liczb głównych oraz liczbę dni od ostatniego wylosowania danej liczby.

Wykres euroliczb

Na wykresie umieszczono wykaz euroliczb oraz liczbę dni od ostatniego wylosowania danej liczby.


Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni wtorek 30 maja 2023 o 10:15:38 czasu UTC.