Najrzadziej występujące liczby

W tabelach umieszczono informacje o liczbie dni i losowań, które minęły od ostatniego wylosowania każdej liczby. Użyj strzałek umieszczonych obok nagłówków, aby sortować kolumnę od wartości najwyższej do najniższej lub od najniższej do najwyższej.

Najrzadziej występujące liczby główne

Liczba Data ostatniego wylosowania
Data Dni temu Losowań temu
  • 33
16.06.2023 98 27
  • 30
20.06.2023 94 26
  • 48
20.06.2023 94 26
  • 4
14.07.2023 70 19
  • 24
18.07.2023 66 18

Najrzadziej występujące euroliczby

Liczba Data ostatniego wylosowania
Data Dni temu Losowań temu
  • 7
04.08.2023 49 13
  • 8
18.08.2023 35 9
  • 11
01.09.2023 21 5
  • 9
05.09.2023 17 4
  • 5
08.09.2023 14 3

Wykres liczb głównych

Na wykresie umieszczono wykaz liczb głównych oraz liczbę dni od ostatniego wylosowania danej liczby.

Wykres euroliczb

Na wykresie umieszczono wykaz euroliczb oraz liczbę dni od ostatniego wylosowania danej liczby.


Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni środa 20 września 2023 o 08:24:53 czasu UTC.

Logo
sobota 23 września 2023
725 milionów $
×