Najrzadziej występujące liczby

W tabelach umieszczono informacje o liczbie dni i losowań, które minęły od ostatniego wylosowania każdej liczby. Użyj strzałek umieszczonych obok nagłówków, aby sortować kolumnę od wartości najwyższej do najniższej lub od najniższej do najwyższej.

Najrzadziej występujące liczby główne

Liczba Data ostatniego wylosowania
Data Dni temu Losowań temu
  • 50
22.03.2024 123 34
  • 41
16.04.2024 98 27
  • 6
23.04.2024 91 25
  • 47
26.04.2024 88 24
  • 20
30.04.2024 84 23

Najrzadziej występujące euroliczby

Liczba Data ostatniego wylosowania
Data Dni temu Losowań temu
  • 9
11.06.2024 42 11
  • 2
14.06.2024 39 10
  • 7
18.06.2024 35 9
  • 6
02.07.2024 21 5
  • 12
02.07.2024 21 5

Wykres liczb głównych

Na wykresie umieszczono wykaz liczb głównych oraz liczbę dni od ostatniego wylosowania danej liczby.

Wykres euroliczb

Na wykresie umieszczono wykaz euroliczb oraz liczbę dni od ostatniego wylosowania danej liczby.


Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni poniedziałek 22 lipca 2024 o 09:42:42 czasu UTC.