Najrzadziej występujące liczby

W tabelach umieszczono informacje o liczbie dni i losowań, które minęły od ostatniego wylosowania każdej liczby. Użyj strzałek umieszczonych obok nagłówków, aby sortować kolumnę od wartości najwyższej do najniższej lub od najniższej do najwyższej.

Najrzadziej występujące liczby główne

Liczba Data ostatniego wylosowania
Data Dni temu Losowań temu
  • 25
05.09.2023 177 50
  • 24
29.09.2023 153 43
  • 50
17.10.2023 135 38
  • 5
24.10.2023 128 36
  • 29
10.11.2023 111 31

Najrzadziej występujące euroliczby

Liczba Data ostatniego wylosowania
Data Dni temu Losowań temu
  • 9
30.01.2024 30 8
  • 8
02.02.2024 27 7
  • 7
09.02.2024 20 5
  • 12
13.02.2024 16 4
  • 3
16.02.2024 13 3

Wykres liczb głównych

Na wykresie umieszczono wykaz liczb głównych oraz liczbę dni od ostatniego wylosowania danej liczby.

Wykres euroliczb

Na wykresie umieszczono wykaz euroliczb oraz liczbę dni od ostatniego wylosowania danej liczby.


Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni środa 28 lutego 2024 o 09:02:25 czasu UTC.

Logo
piątek 1 marca 2024
607 milionów $
×