Zastrzeżenie Euro-Jackpot.net

Take That Ltd. oraz Euro-Jackpot.net nie są partnerami, nie są powiązane, ani nie zostały zatwierdzone ani aprobowane przez żadnego oficjalnego operatora loterii Eurojackpot.

Informacje w witrynie Euro-Jackpot.net zostały udostępnione wyłącznie na użytek graczy i potencjalnych graczy Eurojackpot oraz innych loterii europejskich. Strony pełnią wyłącznie funkcję informacyjną, ich celem nie jest zachęcenie do wzięcia udziału w loterii Eurojackpot, ani żadnej innej loterii europejskiej. Co więcej, informacje udostępnione za pośrednictwem witryny internetowej nie są ofertą ani zaproszeniem Euro-Jackpot.net do wzięcia udziału w loterii.

Usługi Euro-Jackpot.net są świadczone darmowo i dokładamy wszelkich starań w ramach prac konserwacyjnych związanych z witryną, wiadomościami, wynikami oraz innymi informacjami przekazywanymi za pośrednictwem witryny. Nie należy jednak zakładać, że witryna Euro-Jackpot.net jest wolna od błędów i będzie odpowiadała konkretnym celom, do których jest stosowana. Prosimy o zasięgnięcie profesjonalnej porady specjalistycznej w razie potrzeby. Wyniki loterii publikowane na naszych stronach nie powinny być traktowane jako pewne, ponieważ istnieje możliwość pomyłki. Wszystkie wygrane oraz przegrane kupony loterii należy sprawdzić dwukrotnie.

Łącza umieszczone w witrynie Euro-Jackpot.net zostały umieszczone wyłącznie dla wygody osób odwiedzających witrynę. Euro-Jackpot.net nie promuje ani nie aprobuje żadnych innych witryn internetowych, treści zawartych na nich ani organizacji zarządzających nimi.