Zastrzeżenie Euro-Jackpot.net

Firmy Lottery Company, Take That Ltd. oraz Euro-Jackpot.net nie są partnerami, nie są powiązane, ani nie zostały zatwierdzone ani aprobowane przez żadnego oficjalnego operatora loterii Eurojackpot.

Informacje w witrynie Euro-Jackpot.net zostały udostępnione wyłącznie na użytek graczy i potencjalnych graczy Eurojackpot oraz innych loterii europejskich. Strony pełnią wyłącznie funkcję informacyjną, ich celem nie jest zachęcenie do wzięcia udziału w loterii Eurojackpot, ani żadnej innej loterii europejskiej. Co więcej, informacje udostępnione za pośrednictwem witryny internetowej nie są ofertą ani zaproszeniem Euro-Jackpot.net do wzięcia udziału w loterii.

Usługi Euro-Jackpot.net są świadczone darmowo i dokładamy wszelkich starań w ramach prac konserwacyjnych związanych z witryną, wiadomościami, wynikami oraz innymi informacjami przekazywanymi za pośrednictwem witryny. Nie należy jednak zakładać, że witryna Euro-Jackpot.net jest wolna od błędów i będzie odpowiadała konkretnym celom, do których jest stosowana. Prosimy o zasięgnięcie profesjonalnej porady specjalistycznej w razie potrzeby. Wyniki loterii publikowane na naszych stronach nie powinny być traktowane jako pewne, ponieważ istnieje możliwość pomyłki. Wszystkie wygrane oraz przegrane kupony loterii należy sprawdzić dwukrotnie.

Łącza umieszczone w witrynie Euro-Jackpot.net zostały umieszczone wyłącznie dla wygody osób odwiedzających witrynę. Euro-Jackpot.net nie promuje ani nie aprobuje żadnych innych witryn internetowych, treści zawartych na nich ani organizacji zarządzających nimi.

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×