Regels Eurojackpot

De regels voor het spelen van Eurojackpot gelden voor online gekochte loten en voor in winkels gekochte loten. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zichzelf bekend te maken met de regels en voorschriften voor het spel.

Algemene regels

 • Spelers moeten een wettelijke leeftijd hebben om in hun land loten van Eurojackpot te kopen. Verkoop van loten aan minderjarigen is verboden. De minimumleeftijd om in elk deelnemend land loten van een loterij te kopen is als volgt:
  Land Wettelijke minimumleeftijd
  Estland16 jaar
  Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Finland, Duitsland, Griekenland (21 als je online speelt), Hongarije, IJsland, Italië , Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden 18 jaar
 • De speler is ervoor verantwoordelijk de sluitingstijden voor de verkoop van Eurojackpot-loten in zijn land te kennen. Een volledige lijst met sluitingstijden voor de verkoop van loten voor elke Eurojackpot-trekking is beschikbaar op de pagina Veelgestelde Vragen .
 • Spelers die loten online kopen, gaan akkoord met de algemene voorwaarden van de relevante exploitant als zij een account bij die exploitant openen.
 • Spelers die online loten kopen, dienen alle mogelijke maatregelen te treffen om hun accounts veilig en up-to-date te houden. Wachtwoorden en bankinformatie mogen aan niemand bekend worden gemaakt en spelers moeten de nodige updates van hun accounts zo snel mogelijk doorvoeren, bijvoorbeeld een wijziging van een betalingsmethode of adres.
 • Als een speler een Eurojackpot-lot in een winkel koopt, is hij ervoor verantwoordelijk het lot veilig te bewaren en dient hij ervoor te zorgen dat het niet beschadigd raakt. Het lot is het bewijs van een geldige inschrijving voor een Eurojackpot-trekking.
 • Spelers die loten in een winkel hebben gekocht, moeten de achterzijde van hun lot signeren om bewijs van eigendom te garanderen.
 • Spelers die Eurojackpot-loten van een winkel kopen, moeten die loten controleren om er zeker van te zijn dat ze geldig zijn voor de trekkingsdatum van hun keuze en geen fouten bevatten, zoals onleesbare streepjescodes of serienummers. Als zij fouten ontdekken, zijn zij ervoor verantwoordelijk het lot naar het verkooppunt terug te brengen met het verzoek het lot te annuleren.
 • Spelers die Eurojackpot-loten van een winkel kopen, moeten hun loten controleren om te zien of ze een prijs hebben gewonnen. Daarnaast zijn ze ervoor verantwoordelijk eventuele winst binnen de bepaalde deadline op te eisen in het land waar het lot werd gekocht.
 • Een speler mag een Eurojackpot-prijs alleen opeisen als hij de rechtmatige eigenaar van het winnende lot is, d.w.z. hij heeft voor de inschrijving betaald of heeft het lot te goeder trouw of als geschenk ontvangen.
 • Een prijs kan alleen worden opgeëist in het land waarin het winnende lot werd gekocht. Een lijst met loterijexploitanten vindt u op de pagina Opeisen .
 • Winnende loten moeten door de loterijexploitant worden gecontroleerd en gevalideerd, of door een agent van de loterijexploitant, zoals een bevoegde winkel, in het relevante land voordat prijzen aan winnaars worden uitbetaald.
 • Voor spelers gelden specifieke deadlines om Eurojackpot-prijzen op te eisen, die afhankelijk zijn van het land waarin het lot werd gekocht. Ze zijn er ook verantwoordelijk voor de procedures voor het opeisen van prijzen in hun land te volgen. Deze kunnen naargelang de waarde van de gewonnen prijs variëren. Ga voor meer informatie naar de pagina Claimen.

Spelregels

 • Spelers moeten vijf hoofdnummers tussen 1 en 50 selecteren.
 • Spelers moeten twee extra euronummers tussen 1 en 12 selecteren.
 • Spelers moeten hun loten kopen voor de sluiting van de verkoop in hun land voordat de trekking plaats vindt.
 • De jackpot heeft een limiet van € 120 miljoen.
 • De trekkingen worden elke dinsdag en vrijdag gehouden in Helsinki, Finland, om 21.00 EET.

Eerdere herzieningen van de spelregels van Eurojackpot

De spelregels van Eurojackpot zijn gewijzigd sinds dat het spel in 2012 begon. Voorheen kon de jackpot niet meer dan 12 keer doorrollen, maar dit werd als te beperkend ervaren. In februari 2013 werd de doorrollimiet verwijderd en vervangen door een vaste jackpotlimiet van € 90 miljoen. Ook is de matrix voor de euronummers gewijzigd. Deze werd in oktober 2014 van 1-8 naar 1-10 uitgebreid.

Begin 2022 werd aangekondigd dat het spel zou worden vernieuwd met zijn grootste stel spelregelveranderingen tot nu toe. Zo kwam er een dinsdagtrekking bij, werd de matrix voor de Eurogetallen weer uitgebreid van 1-10 naar 1-12 en ging de maximum jackpot omhoog tot € 120 miljoen. De vernieuwingen markeerden 10 jaar sinds Eurojackpot in maart 2012 van start ging.

Ga voor meer informatie over Eurojackpot naar het onderdeel Informatie.