Eurojackpoti reeglid

Eurojackpoti mängureeglid kehtivad nii interneti teel kui ka volitatud kauplusest ostetud piletitele. Mängija vastutab enda mängureeglitega kurssi viimise eest.

Üldreeglid

 • Eurojackpoti piletite ostmiseks peavad mängijad vastama seadusandluses kehtestatud vanusepiirangule.. Lotopiletite müük alaealistele on keelatud. Vanuse alampiir loteriipiletite ostmiseks on igas osalevas riigis järgmine:

  Riik Minimaalne seadusandluses kehtestatud vanusepiirang
  Eesti16 aastat
  Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Saksamaa, Kreeka (21, kui mängite võrgus), Ungari, Island, Itaalia , Läti, Leedu, Madalmaad, Norra, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi 18 aastat
 • Mängija vastutuseks on uurida, millal lõpetatakse tema riigis Eurojackpoti piletite müümine. Täielik loetelu iga Eurojackpoti loosimise piletimüügi sulgemisaegadega on toodud leheküljel Korduma kippuvad küsimused.
 • Interneti teel pileteid ostvad mängijad avavad lotokorraldaja juures oma konto ning nõustuvad sellega asjaomase lotokorraldaja tingimustega.
 • Mängijad, kes ostavad pileteid veebist peavad tagama, et nad rakendavad kõiki vajalikke meetmed oma kontode turvalisena ja ajakohasena hoidmiseks. Paroole ja pangaandmeid ei tohi kellelegi avaldada. Mängijad peavad tegema oma kontodel esimesel võimalusel kõik vajalikud uuendused, nagu makseviisi või aadressi muutmine.
 • Kui mängija ostab Eurojackpoti pileti kauplusest, siis vastutavad ta oma pileti kindlas kohas hoidmise eest. Pilet on tõend Eurojackpoti loosimisest ametlikult osavõtmise kohta.
 • Mängijad, kes ostavad pileteid kauplustest, peavad oma pileti tagumise külje allkirjastama, et tõendada pileti saeduslikuks omanikuks olemist.
 • Mängijad, kes ostavad Eurojackpoti piletid kauplusest, peavad kontrollima, et pilet kehtiks soovitud loosimise kuupäeval ja et puuduks muud vead, nagu loetamatud vöötkoodid või seerianumbrid. Vea avastamisel peavad nad tagastama pileti müügikohta ja taotlema pileti tühistamist.
 • Mängijad, kes ostavad Eurojackpoti piletidkauplusest, peavad ise kontrollima, kas nende piletid on võitnud auhinna. Samuti vastutavad nad võidu õigeaegse väljavõtmise eest vastavalt iga riigi, kust pilet osteti, poolt määratud tähtajale.
 • Mängija võib Eurojackpoti võitu taotleda ainult juhul, kui ta on võidupileti seaduslik omanik st et ta on pileti eest maksnud või et talle anti pilet kas heas usus või kingitusena.
 • Auhinda saab taotleda ainult selles riigis, kus võidupilet osteti. Loteriikorraldajate loetelu leiate leheküljelt Kuidas taotleda .
 • Lotokorraldaja, loteriiagent või loteriioperaator, näiteks volitatud kauplus, peab loteriipiletid enne võidusummade väljamaksmist üle kontrollima ja kinnitama.
 • Mängijatel on Eurojackpoti võidusumma taotlemiseks konkreetsed tähtajad, mis sõltuvad riigist, kus pilet on ostetud. Samuti peavad mängijad järgima oma riigis kehtivaid protseduure võidu kättesaamiseks, mis võivad vastavalt võidu suurusele olla erinevad. Lisateabe saamiseks vaadake lehekülge Kuidas taotleda.

Mängureeglid

 • Mängijad peavad valima viis põhinumbrit vahemikus 1–50.
 • Mängijad peavad valima kaks lisanumbrit vahemikus 1–12.
 • Mängijad peavad ostma lotopiletid enne oma riigis enne loosimise toimumist ja enne piletimüügi lõppu.
 • Jackpoti ülempiir on 120 miljonit eurot.
 • Loosimised toimuvad igal teisipäeval ja reedel Soomes Helsingis kell 21.00 Eesti aja järgi.

Varasemate Eurojackpoti mängureeglite muudatused

Eurojackpoti mängureegleid on muudetud pärast mängu algust 2012. aastal. Varem ei saanud peavõitu üle kanda rohkem kui 12 korda, kuid leiti, et see on liiga piirav ning 2013 veebruaris eemaldati ülekandmislimiit ja asendati jackpoti piirlimiidiga, milleks on 90 miljonit eurot. Ka lisanumbrite maatriks on muutunud ja see suurenes 2014 oktoobris numbritelt 1–8 numbriteni 1–10.

2022. aasta alguses teatati, et mängus tehakse seni suurimad reeglite muudatused, millele lisandub teisipäevane loosimine, lisanumbrite maatriks laieneb taas vahemikult 1-10 vahemikule 1-12 ja jackpoti ülempiir suureneb kuni 120 miljoni euroni. Muudatused tähistavd 10 aastat Eurojackpoti käivitamisest 2012. aasta märtsis.

Lisateavet Eurojackpoti kohta saate lehelt Teave.