Eurojackpots regler

Reglerne for at spille Eurojackpot gælder både for kuponer, der er købt online og hos en autoriseret forhandler. Det er spillerens eget ansvar et sætte sig ind i spillets regler og bestemmelser.

Generelle regler

 • Spillere skal være myndige for at kunne købe Eurojackpot-kuponer i deres respektive lande. Det er forbudt af sælge lotterikuponer til mindreårige. Minimumsalderen for at kunne købe lotterikuponer i hvert deltagerland er følgende:

  Land Minimumsalder
  Estland16 år
  Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland (21, hvis du spiller online), Ungarn, Island, Italien, Letland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige 18 år
 • Spilleren selv er ansvarlig for at sætte sig ind i spillestoptiderne for Eurojackpot-kuponer i deres respektive land. En komplet liste over spillestoptiderne før hver Eurojackpot-trækning kan ses på siden Ofte stillede spørgsmål.
 • Spillere, der køber kuponer online ved at oprette en konto hos lotteriudbyderen, indvilliger i den respektive udbyders vilkår og betingelser.
 • Spillere, der køber kuponer online, er selv ansvarlige for at træffe alle mulige foranstaltninger for, at deres konto holdes sikker og opdateret. Man bør ikke videregive adgangskoder og bankoplysninger til andre, og spillere skal foretage nødvendige opdateringer af deres konti, såsom at ændre en betalingsmetode eller opdatere adresseændringer ved første givne lejlighed.
 • Hvis en spiller køber en Eurojackpot-kupon fra en forhandler, er spilleren selv ansvarlig for at passe på kuponen, så den ikke bliver væk eller beskadiges. Kuponen er spillerens bevis på, at han/hun deltager i en Eurojackpot-trækning.
 • Spillere, som køber en Eurojackpot-kupon fra en forhandler, er selv ansvarlige for at underskrive bagsiden af kuponen som ejerskabsbevis.
 • Spillere, som køber en Eurojackpot-kupon fra en forhandler, er selv ansvarlige for at kontrollere, at den/de købte kupon(er) er gyldige til den ønskede trækning og ellers er fri for fejl, såsom ugyldige stregkoder eller serienumre. Hvis spilleren opdager en fejl, er det spillerens eget ansvar at returnere kuponen til salgsstedet og bede om, at kuponen bliver annulleret.
 • Spillere, som køber en Eurojackpot-kupon fra en forhandler, er selv ansvarlige for at kontrollere deres kupon, for at se om de har vundet, og de er ligeledes selv ansvarlige for at indløse eventuelle gevinster indenfor den tidsfrist, der er gældende i det land, hvor kuponen blev købt.
 • En spiller må kun indløse en Eurojackpot-gevinst, hvis vedkommende er den retmæssige ejer af vinderkuponen, dvs. at spilleren har betalt for kuponen eller har fået kuponen i god tro eller i gave.
 • En gevinst kan kun indløses i det land, hvor vinderkuponen blev købt. Man kan se en komplet liste over lotteriudbydere på siden Sådan indløser du en gevinst.
 • Vinderkuponer skal kontrolleres og godkendes af lotteriudbyderen eller en repræsentant fra lotteriudbyderen, såsom en autoriseret forhandler i det relevante land, før en gevinst kan udbetales til vinderen.
 • Der er bestemte tidsfrister, som spillere skal indløse deres Eurojackpot-gevinst indenfor. Denne tidsfrist varierer efter hvilket land, kuponen blev købt i. Spilleren er ligeledes ansvarlig for at følge den korrekte procedure for indløsning af gevinster i deres respektive land. Denne procedure kan variere fra land til land samt efter størrelsen af den vundne gevinst. Se siden Sådan indløser du en gevinst for yderligere oplysninger.

Spilleregler

 • Spilleren skal vælge fem hovedtal fra 1 til 50.
 • Spilleren skal vælge to ekstra stjernetal fra 1 til 12.
 • Spilleren skal købe sin kupon, før spillestoppet i deres land forud for trækningen.
 • Hovedgevinsten er begrænset til 120 millioner EUR.
 • Lodtrækninger gennemføres i Helsinki, Finland kl. 21.00 EET hver tirsdag og fredag.

Tidligere revideringer af Eurojackpots spilleregler

Eurojackpots spilleregler har ændret sig, siden spillet begyndte i 2012. Før kunne hovedgevinsten kun gå videre maks. 12 gange, men det mente man var for begrænsende. Derfor blev denne begrænsning ophævet i februar 2013, og i stedet blev der lagt et loft på hovedgevinsten, et såkaldt jackpot-loft , på 90 millioner EUR. Antallet af stjernetal blev også øget i oktober 2014 fra 1-8 til 1-10.

Det blev annonceret i starten af 2022, at spillet ville blive opdateret med det hidtil største sæt af regelændringer, med tilføjelsen af en tirsdagstrækning, den nyde udvidelse af matricen for Euro-tallene fra 1-10 til 1-12 og jackpot-loftets stigning op til 120 millioner €. Ændringerne markerede 10 året, siden Eurojackpot blev lanceret i marts 2012.

Læs mere om Eurojackpot i afsnittet Information.