Dohoda o syndikáte

Dohoda o syndikáte je dôležitá zmluva a mal by ju použiť každý, kto vytvára syndikát lotérie Eurojackpot. Účelom tohto dokumentu je preukázať, že všetci členovia lotériového syndikátu porozumeli rovnakým pravidlám, podľa ktorých budú kupovať tikety, hrať hru a rozdeľovať výhry, a že s nimi súhlasia. Ak máte v úmysle hrať Eurojackpot v rámci skupiny, potrebujete mať uzatvorenú oficiálnu dohodu, aby sa v prípade získania výhry zabránilo akýmkoľvek osobným alebo právnym sporom.

Manažér syndikátu by mal byť zodpovedný za zabezpečenie toho, aby si všetci členovia dohodu o syndikáte prečítali, súhlasili s ňou a podpísali ju, a je tiež zodpovedný za priebežnú aktualizáciu dohody. Dohoda o syndikáte musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • dátum vytvorenia skupiny
 • mená všetkých zúčastnených hráčov
 • kontaktné údaje manažéra syndikátu
 • počet tiketov, s ktorými sa bude hrať v každom žrebovaní
 • čísla, ktoré bude každý jednotlivý hráč zaraďovať do žrebovania, prípadne ustanovenie o tom, že hráč alebo hráči sa rozhodnú pre náhodne vybrané čísla
 • finančný príspevok každého hráča
 • termín splatnosti stávok hráčov
 • podiel každého hráča na všetkých získaných výhrach
 • postup v prípade nezaplatenia stávky do nadchádzajúcich žrebovaní niektorým hráčom
 • dohodu o tom, či syndikát povolí zverejnenie totožnosti jeho členov v prípade výhry jackpotu
 • podpísaný súhlas manažéra syndikátu s tým, že sa zaväzuje spravodlivo rozdeliť všetky výhry medzi hráčov

Návrh dohody o syndikáte

Nižšie nájdete príklad dohody o syndikáte lotérie Eurojackpot, ktorú si môžete stiahnuť a upraviť podľa potrieb vašej lotériovej skupiny.

Stiahnuť návrh dohody o syndikáte

Ustanovenia uvedené v návrhu dohody o syndikáte sú len odporúčania a pred uzatváraním akejkoľvek písomnej zmluvy by ste sa mali poradiť s právnikom. Euro-Jackpot.net nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie ani žiadnu zodpovednosť za straty vzniknuté z použitia tohto návrhu dohody alebo jeho časti.