Vienošanās par sindikātu

Vienošanās par sindikātu ir vērtīgs līgums, kas jālieto ikvienam, kurš izveido Eurojackpot syndicate. Dokuments tiek izveidots, lai parādītu, ka visi loterijas sindikāta dalībnieki saprot un piekrīt vieniem noteikumiem, saskaņā ar kuriem viņi pirks biļetes, spēlēs spēli un sadalīs balvas. Ja vēlaties spēlēt Eurojackpot grupā, jums jābūt noslēgtam oficiālam vienošanās līgumam, lai nepieļautu nekādus personiskos vai juridiskos strīdus balvas laimesta gadījumā.

Sindikāta vadītāja pienākums ir nodrošināt, ka visi dalībnieki izlasa, piekrīt un paraksta vienošanos par sindikātu. Tāpat sindikāta vadītājs atbild par vienošanās aktualizēšanu. Vienošanās par sindikātu līgumā jāietver tālāk norādītā informācija:

 • Datums, kad tika izveidota jūsu grupa.
 • Visu dalībnieku vārdi.
 • Sindikāta vadītāja kontaktinformācija.
 • Cik biļetes tiks izmantotas spēlei katrā izlozē.
 • Skaitļi, ko katrs dalībnieks izmantos izlozē vai norāde par to, ka spēlētājs vai spēlētāji izvēlas nejauši izvēlētus skaitļus.
 • Katra spēlētāja finansiālais ieguldījums.
 • Kad spēlētāju likmes piedalās izlozē.
 • Katra spēlētāja daļa visās uzkrātajās balvās.
 • Kas notiek, ja spēlētājs neapmaksā viņa likmi nākamajām izlozēm.
 • Vienošanās par to, vai sindikāts ļauj atklāt tās dalībnieku identitāti gadījumā, ja tiek laimēts lielais laimests.
 • Sindikāta vadītājs parakstās par to, ka viņš uzņemas saistības godīgi sadalīt jebkādus laimestus starp spēlētājiem.

Vienošanās par sindikātu projekts

Tālāk sniegts vienošanās par Eurojackpot sindikātu paraugs, ko varat lejupielādēt un mainīt, lai tas atbilstu jūsu loterijas grupas vajadzībām.

Lejupielādēt vienošanās par sindikātu projektu

Vienošanās par sindikātu projektā sīki izstrādātie punkti ir tikai ieteikumi, un jums jebkura rakstiska līguma noslēgšanas jāmeklē juridiskā konsultācija. Euro-Jackpot.net neuzņemas nekādus pienākumus vai atbildību saistībā ar zaudējumiem, ko izraisījusi šī līguma projekta pilnīga vai daļēja izmantošana.