Sündikaadileping

Sündikaadileping on väärtuslik leping, mille peaks koostama kõik, kes soovivad moodustada Eurojackpoti sündikaadi. Dokumendi eesmärk on näidata, et kõik lotosündikaadi liikmed saavad aru ja on nõus samade tingimustega, mille alusel nad ostavad pileteid, mängivad mängu ja jagavad võite. Kui kavatsete mängida Eurojackpotti grupiviisiliselt, vajate ametlikku kokkulepet, et vältida võidu korral igasuguseid hilisemaid isiklikke või õiguslikke vaidlusi.

Sündikaadi juht peab vastutama, et kõik liikmed oleksid lepingut lugenud, sellega nõustunud ja selle allkirjastanud ning samuti on sündikaadi juhi kohustuseks sündikaadilepingu ajakohasena hoidmine. Sündikaadileping peab sisaldama järgmist:

 • kuupäeva, mil grupp moodustati;
 • kõikide osalevate mängijate nimesid;
 • sündikaadi juhi kontaktandmeid;
 • iga loosimise jaoks ostetavate piletite arvu;
 • numbreid, mida iga osalev mängija loosimises kasutab, või siis märget selle kohta, kui mõni mängija või mõned mängijad otsustavad kasutada juhuslikult valitud numbreid.
 • igale mängija rahalist osamakset;
 • kuupäeva, millal peab osamakse olema tasutud;
 • iga mängija osa igast võidusummast;
 • seda, mis juhtub, kui üks mängija ei tasu osamakset õigeks ajaks.
 • kokkulepet, kas sündikaat teeb jackpot peavõidu korral oma identiteedi avalikuks;
 • sündikaadi juhi allkirjastatud lepingut, milles ta lubab iga võidu mängijate vahel õiglaselt jagada.

Eurojackpoti sündikaadilepingu näidis

Siin on toodud Eurojackpoti sündikaadilepingu näidis, mida saab alla laadida ja muuta vastavalt teie lotosündikaadi vajadustele.

Eurojackpoti sündikaadilepingu näidise allalaadimine

Sündikaadilepingus toodud üksikasjalikud punktid on puhtalt soovituslikud ja soovitatav on pöörduda juriidilise nõustaja poole enne iga kirjaliku lepingu allkirjastamist. Euro-Jackpot.net ei võta endale mingit vastutust kahjude eest, mis tulenevad selle lepingunäidise osalisest või täielikust kasutamist.