Syndikatavtal

Ett syndikatavtal är ett värdehandling som bör användas av alla som tänker bilda ett Eurojackpot-syndikat. Dokumentet är utformat för att se till alla medlemmar i lotterisyndikatet är införstådda med och godkänner de gemensamma regler som gäller när syndikatet köper lotter, spelar på lotteriet och fördelar vinster. Om du har för avsikt att spela på Eurojackpot som medlem i en grupp måste gruppen ha ett formellt avtal som gäller för att förhindra personliga och lagliga tvister om gruppen skulle vinna.

Syndikatschefen ska ta ansvar för att säkerställa att alla medlemmar läser, godkänner och skriver under syndikatavtalet och det är även syndikatschefens ansvar att se till att avtalet hålls uppdaterat. Syndikatavtalet behöver innehålla följande:

 • Datum gruppens bildande.
 • Namn på alla deltagande spelare.
 • Kontaktuppgifter till syndikatschefen.
 • Hur många lotter som ska köpas till varje dragning.
 • De nummer som var och en av medlemmarna vill ska spelas vid dragningen eller, alternativt, indikation på att spelaren eller spelarna tänker välja slumpartat valda nummer.
 • Samtliga spelares ekonomiska insats.
 • När spelarnas insats ska betalas.
 • Alla spelares andelar av eventuella vinster.
 • Vad som händer om en spelare inte betalar sin insats inför kommande dragningar.
 • En överenskommelse om syndikatet ska tillåta att identiteterna avslöjas om man skulle vinna jackpot.
 • Ett signerat dokument från syndikatschefen där denne lovar att dela samtliga vinster rättvist mellan spelarna.

Utkast till syndikatavtal

Här följer ett exempel på ett syndikatavtal för Eurojackpot som du kan ladda ner och ändra i så att det passar behoven i din lotterigrupp.

Ladda ner utkast till syndikatavtal

Punkterna som finns i syndikatavtalet är enbart förslag och du bör se till att få råd från advokat eller jurist innan avtalet skrivs på. Euro-Jackpot.net har inget ansvar eller skyldigheter vad gäller eventuella förluster som skulle kunna uppkomma på grund av användning av utkastet till syndikatavtal, varken i dess helhet eller delar därav.