Umowa grupowa

Umowa grupowa to ważny kontrakt, który powinien być używany przez każdą osobę ustanawiającą grupę Eurojackpot. Dokument ma na celu potwierdzić, że wszyscy członkowie grupy loterii rozumieją i zgadzają się z jednolitymi zasadami dotyczącymi nabywania kuponów, rozgrywki i podziału nagród. Jeśli chcesz zagrać w Eurojackpot będąc częścią grupy, potrzebne jest oficjalne porozumienie, aby zapobiec sporom osobistym oraz prawnym w przypadku wygrania nagrody.

Kierownik grupy musi zadbać o to, aby wszyscy członkowie zapoznali się, zgodzili i podpisali umowę grupową. Aktualizacja umowy grupowej również należy do obowiązków kierownika grupy. Umowa grupowa musi zawierać następujące informacje:

 • Data utworzenia grupy.
 • Imiona oraz nazwiska wszystkich graczy.
 • Dane kontaktowe kierownika grupy.
 • Liczba kuponów w każdym losowaniu.
 • Liczby zgłoszone przez każdego gracza do losowania lub informacja od gracza lub graczy o zgodzie na używanie liczb generowanych losowo.
 • Wkład finansowy każdego gracza.
 • Stawki należne od graczy.
 • Udział każdego gracza w wygranych nagrodach.
 • Następstwa braku płatności stawki przez gracza przed zbliżającym się losowaniem.
 • Umowa dotycząca ujawniania tożsamości członków grupy w przypadku wygrania nagrody głównej.
 • Umowa podpisana przez kierownika grupy, w której zobowiązuje się uczciwie podzielić wszelkie wygrane między graczy.

Szkic umowy grupowej

Poniżej znajduje się przykładowa umowa grupowa Eurojackpot, którą można zmienić i dopasować do potrzeb grupy biorącej udział w loterii.

Pobierz szkic umowy grupowej

Zapisy ujęte w szkicu umowy grupowej są wyłącznie propozycjami. Przed zawarciem umowy pisemnej należy zasięgnąć porady prawnej. Euro-Jackpot.net nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane w wyniku użycia szkicu umowy grupowej w części lub w całości.