Andelslagsavtale

En andelslagsavtale er en verdifull kontrakt som bør inngås av alle som setter opp et Eurojackpot-andelslag. Dokumentet er utformet for å vise at alle medlemmer av lotteriandelslaget forstår og samtykker til regler for kjøp av kuponger, spilling av spillet og fordeling av premiene. Hvis du har planer om å spille Eurojackpot som en del av en gruppe, er det viktig å ha en offisiell avtale på plass for å forhindre eventuelle personlige eller juridiske konflikter dersom andelslaget vinner en premie.

Andelslagets leder bør ta ansvaret for å sikre at alle medlemmene leser, godtar og skriver under andelslagsavtalen. Det er andelslagslederens ansvar at avtalen holdes oppdatert. Andelslagsavtalen må inkludere følgende:

 • Datoen gruppen ble dannet.
 • Navnene til alle spillere som deltar.
 • Kontaktinformasjonen til andelslagets leder.
 • Hvor mange kuponger som skal kjøpes til hver trekning.
 • Tallene som hver deltakende spiller velger til trekningen, alternativt en indikasjon på hvorvidt en spiller eller spillere ønsker tilfeldig valgte tall.
 • Hver spillers finansielle bidrag.
 • Når spillerne skal betale inn innsatsen.
 • Hver spillers andel av eventuelle premiepenger.
 • Hva som skjer hvis en spiller ikke betaler sin andel til kommende trekninger
 • En avtale på om andelslaget skal la identiteten til medlemmene offentliggjøres dersom andelslaget vinner en jackpot.
 • En signert avtale fra andelslagets leder der han/hun lover å dele eventuelle gevinster rettferdig mellom spillerne.

Utkast til andelslagsavtale

Her er et eksempel på en Eurojackpot-andelslagsavtale som du kan laste ned og tilpasse, så den passer for gruppen din.

Nedlasting av utkast til andelslagsavtale

Klausulene i denne andelslagsavtalen er bare forslag. Du bør søke juridisk rådgivning før du inngår en hvilken som helst skriftlig kontrakt. Euro-Jackpot.net aksepterer ikke noe ansvar for bruken av, eller noe ansvar for tap som følge av avtaleutkastet enten i sin helhet eller i deler.