Horná hranica jackpotu

Hlavná výhra v lotérii Eurojackpot začína na minimálnej hodnote 10 miliónov € a presúva sa zakaždým, keď nedôjde k jej získaniu, čím sa zvyšuje hodnota jackpotu dostupného v nasledujúcom žrebovaní. Je však stanovená horná hranica jackpotu vo výške 120 miliónov € a na tejto stránke sa dozviete, ako to funguje.

Čo sa stane, keď Eurojackpot dosiahne 120 miliónov €?

Keď jackpot dosiahne svoju maximálnu hodnotu 120 miliónov €, všetky ďalšie peňažné prostriedky pochádzajúce z predaja tiketov, ktoré by sa inak pridali do jackpotu, sa prevedú do druhého výherného poradia. Výhra za uhádnutie piatich hlavných čísel a dvoch Euročísel následne zostáva až do jej získania na nemennej hodnote 120 miliónov €, zatiaľ čo nadbytočné peňažné prostriedky jackpotu sa naďalej prevádzajú do druhého výherného poradia (Uhádnutých 5 + 1 Euročíslo). Druhé výherné poradie má tiež hornú hranicu 120 miliónov € a ak túto výšku dosiahne, všetky nadbytočné peňažné prostriedky sa prevedú do ďalšieho výherného poradia (Uhádnutých 5).

História hornej hranice jackpotu

Pri spustení lotérie Eurojackpot bol počet za sebou idúcich presunutí limitovaný na 12. To znamenalo, že mohlo dôjsť k maximálne 12 za sebou idúcim žrebovaniam, pri ktorých nedošlo k výhre jackpotu. Ak v nasledujúcom žrebovaní nikto neuhádol všetkých päť hlavných čísel a obe Euročísla, výhra sa presunula do nasledujúceho výherného poradia obsahujúceho výhercov.

Ukázalo sa však, že toto pravidlo je príliš obmedzujúce, keďže po dosiahnutí limitu za sebou idúcich presunutí v auguste 2012 sa jackpot zvýšil len na 27,5 milióna €. Preto sa vo februári 2013 tento limit zrušil a bol nahradený hornou hranicou jackpotu vo výške 90 miliónov €.

Horná hranica jackpotu sa od 25. marca 2022 zvýšila na 120 miliónov eur ako súčasť viacerých zmien v Eurojackpote. Zmeny boli zavedené pri príležitosti 10. výročia spustenia hry Eurojackpot a s cieľom udržať hru čo najatraktívnejšiu pre hráčov, keďže jackpoty v hodnote viac ako 100 miliónov eur ponúkajú aj iné medzinárodné lotérie.

Horná hranica jackpotu sa dosiahne len zriedka, no keď k tomu dôjde, lákavosť obrovskej výhry môže priniesť neobyčajné výsledky. V januári 2017 sa jackpot vo výške 90 miliónov € rozdelil na päť častí a traja hráči z Nemecka, jeden z Dánska a jeden z Holandska vyhrali každý po 18 miliónov €.

Kedy Eurojackpot po prvýkrát dosiahol hornú hranicu jackpotu 90 miliónov €?

História sa prepisovala v máji 2015, keď bola po prvýkrát dosiahnutá horná hranica jackpotu 90 miliónov €. 8. mája žiadny hráč neuhádol všetky vyžrebované čísla, no dvaja hráči mali tikety s uhádnutými piatimi hlavnými číslami a jedným Euročíslom, čo im obom prinieslo výhru po 4,3 milióna €, keďže nadbytočné peňažné prostriedky, ktoré by inak prešli do jackpotu, sa priradili do tohto výherného poradia. Jackpot zostal na úrovni 90 miliónov € na ďalšie žrebovanie konané 15. mája. Vtedy jeden hráč z Českej republiky uhádol všetkých päť hlavných čísel a obe Euročísla a získal výhru 90 miliónov €. Nadbytočné peňažné prostriedky sa pri tomto žrebovaní znova previedli do druhého výherného poradia. Vďaka tomu si traja držitelia tiketov s uhádnutými piatimi hlavnými číslami a jedným Euročíslom podelili 22,9 milióna €.