Horná hranica jackpotu

Hlavná výhra v lotérii Eurojackpot začína na minimálnej hodnote 10 miliónov € a presúva sa zakaždým, keď nedôjde k jej získaniu, čím sa zvyšuje hodnota jackpotu dostupného v nasledujúcom žrebovaní. Je však stanovená horná hranica jackpotu vo výške 90 miliónov € a na tejto stránke sa dozviete, ako to funguje.

Čo sa stane, keď Eurojackpot dosiahne 90 miliónov €?

Keď jackpot dosiahne svoju maximálnu hodnotu 90 miliónov €, všetky ďalšie peňažné prostriedky pochádzajúce z predaja tiketov, ktoré by sa inak pridali do jackpotu, sa prevedú do druhého výherného poradia. Výhra za uhádnutie piatich hlavných čísel a dvoch Euročísel následne zostáva až do jej získania na nemennej hodnote 90 miliónov €, zatiaľ čo nadbytočné peňažné prostriedky jackpotu sa naďalej prevádzajú do druhého výherného poradia (Uhádnutých 5 + 1 Euročíslo). Druhé výherné poradie má tiež hornú hranicu 90 miliónov € a ak túto výšku dosiahne, všetky nadbytočné peňažné prostriedky sa prevedú do ďalšieho výherného poradia (Uhádnutých 5).

Kedy Eurojackpot po prvýkrát dosiahol hornú hranicu jackpotu 90 miliónov €?

História sa prepisovala v máji 2015, keď bola po prvýkrát dosiahnutá horná hranica jackpotu 90 miliónov €. 8. mája žiadny hráč neuhádol všetky vyžrebované čísla, no dvaja hráči mali tikety s uhádnutými piatimi hlavnými číslami a jedným Euročíslom, čo im obom prinieslo výhru po 4,3 milióna €, keďže nadbytočné peňažné prostriedky, ktoré by inak prešli do jackpotu, sa priradili do tohto výherného poradia. Jackpot zostal na úrovni 90 miliónov € na ďalšie žrebovanie konané 15. mája. Vtedy jeden hráč z Českej republiky uhádol všetkých päť hlavných čísel a obe Euročísla a získal výhru 90 miliónov €. Nadbytočné peňažné prostriedky sa pri tomto žrebovaní znova previedli do druhého výherného poradia. Vďaka tomu si traja držitelia tiketov s uhádnutými piatimi hlavnými číslami a jedným Euročíslom podelili 22,9 milióna €.

História hornej hranice jackpotu

Pri spustení lotérie Eurojackpot bol počet za sebou idúcich presunutí limitovaný na 12. To znamenalo, že mohlo dôjsť k maximálne 12 za sebou idúcim žrebovaniam, pri ktorých nedošlo k výhre jackpotu. Ak v nasledujúcom žrebovaní nikto neuhádol všetkých päť hlavných čísel a obe Euročísla, výhra sa presunula do nasledujúceho výherného poradia obsahujúceho výhercov.

Ukázalo sa však, že toto pravidlo je príliš obmedzujúce, keďže po dosiahnutí limitu za sebou idúcich presunutí v auguste 2012 sa jackpot zvýšil len na 27,5 milióna €. Preto sa vo februári 2013 tento limit zrušil a bol nahradený hornou hranicou jackpotu vo výške 90 miliónov €.

Horná hranica jackpotu sa dosiahne len zriedka, no keď k tomu dôjde, lákavosť obrovskej výhry môže priniesť neobyčajné výsledky. V januári 2017 sa jackpot vo výške 90 miliónov € rozdelil na päť častí a traja hráči z Nemecka, jeden z Dánska a jeden z Holandska vyhrali každý po 18 miliónov €.