„Eurojackpot“ taisyklės

„Eurojackpot“ žaidimo taisyklės vienodai galioja žaidimui internetu ir su bilietais, pirktais įgaliotose prekybos vietose. Žaidėjas privalo susipažinti su žaidimo taisyklėmis ir reglamentu.

Bendrosios taisyklės

 • „Eurojackpot“ bilietus savo šalyje gali įsigyti tik pilnamečiai asmenys. Draudžiama parduoti loterijų bilietų nepilnamečiams. Toliau lentelėje nurodytas kiekvienoje šalyje dalyvėje taikomas žaidėjų amžiaus cenzas.

  Šalis Amžiaus cenzas
  Estija16 m.
  Kroatija, Čekija, Danija, Suomija, Vokietija, Graikija (21, jei žaidžiate internete), Vengrija, Islandija, Italija , Latvija, Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija 18 m.
 • Žaidėjai turi patys žinoti, kada prieš lošimo pradžią stabdoma prekyba „Eurojackpot“ bilietais. Prekybos „Eurojackpot“ bilietais pardavimo vietose stabdymo prieš lošimo pradžią laiką kiekvienoje šalyje galite sužinoti puslapyje Dažniausiai užduodami klausimai.
 • Žaidėjai, kurie perka bilietus internetu, registruodami paskyrą turi sutikti su jų šalies loterijos organizatoriaus paslaugų sąlygomis ir nuostatomis.
 • Žaidėjai, kurie perka bilietus internetu, privalo imtis visų įmanomų priemonių savo paskyrai apsaugoti ir nuolat atnaujinti pasikeitusius asmens duomenis. Negalima atskleisti pašaliniams asmenims savo slaptažodžių ir banko sąskaitos duomenų. Žaidėjai privalo tinkamai prižiūrėti savo paskyrą – atnaujinti pakeistą mokėjimo būdą, adresą ir pan.
 • Jei žaidėjas įsigyja „Eurojackpot“ bilietą prekybos vietoje, jis atsako už tai, kad bilietas būtų laikomas saugiai ir nebūtų sugadintas. Loterijos bilietas yra įrodymas, kad žaidėjas teisėtai dalyvauja konkrečiame „Eurojackpot“ lošime.
 • Žaidėjai, kurie „Eurojackpot“ bilietus perka prekybos vietoje, atsako už tai, kad bilietai būtų pasirašyti kitoje bilieto pusėje – tai bus bilieto nuosavybės įrodymas.
 • Žaidėjai, kurie „Eurojackpot“ bilietus perka prekybos vietoje, privalo patys patikrinti, ar bilietai galioja pasirinktam lošimui, ar juose nėra klaidų, pavyzdžiui, neįskaitomo brūkšninio kodo ar serijos numerio. Aptikę tokias klaidas žaidėjai privalo patys grąžinti bilietą pardavėjui ir pareikalauti anuliuoti bilietą.
 • Žaidėjai, kurie „Eurojackpot“ bilietus perka prekybos vietoje, privalo patys patikrinti, ar jų bilietas ką nors laimėjo, ir laimėjimo atveju patys atsiimti laimėjimą iki šalyje, kurioje įsigytas bilietas, nustatyto termino.
 • „Eurojackpot“ laimėjimą žaidėjas gali atsiimti tik, jei jis yra tikrasis laimėjusio bilieto savininkas, t. y. jei jis asmeniškai įsigijo bilietą, gavo bilietą iš kito asmens gera valia arba gavo bilietą dovanų.
 • Laimėjimą galima atsiimti tik šalyje, kurioje įsigytas laimingasis bilietas. Loterijos organizatorių sąrašas pateiktas puslapyje Kaip atsiimti laimėjimą.
 • Prieš išmokėdamas laimėjimą, loterijos organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, pavyzdžiui, prekybos vieta, privalo patikrinti laimėjusį bilietą ir įsitikinti, kad jis yra tikras.
 • Įvairiose „Eurojackpot“ šalyse taikomas skirtingas terminas, per kurį žaidėjai turi atsiimti laimėjimus. Žaidėjai atsako už laimėjimo atsiėmimo tvarkos savo šalyje laikymąsi, o ši tvarka įvairiose šalyse gali būti skirtinga. Išsamiau skaitykite puslapyje Kaip atsiimti laimėjimą.

Žaidimo taisyklės

 • Žaidėjai turi išsirinkti 5 pagrindinius skaičius nuo 1 iki 50.
 • Žaidėjai turi išsirinkti papildomus 2 „Euro“ skaičius nuo 1 iki 12.
 • Žaidėjai gali įsigyti bilietus iki prekybos jais stabdymo prieš lošimo pradžią.
 • Didžiausia Aukso puodo suma – 120 mln. Eur.
 • Traukimai vyksta kiekvieną antradienį ir penktadienį Helsinkyje, Suomijoje 21:00 val. EET.

Ankstesni „Eurojackpot“ žaidimo taisyklių pakeitimai

Nuo 2012 m., kai startavo „Eurojackpot“ loterija, žaidimo taisyklės pasikeitė. Anksčiau Aukso puodo nebuvo galima perkelti daugiau nei 12 kartų, tačiau vėliau nuspręsta, kad tokiu būdu sukuriamas dirbtinis apribojimas, todėl nuo 2013 m. vasario perkėlimų ribos buvo atsisakyta, o vietoj jo pradėta taikyti Aukso puodo ribą – 90 mln. Eur. Be to, nuo 2014 m. spalio „Euro“ skaičių kamuoliukų skaičius padidintas nuo 8 iki 10.

Pačioje 2022 m. pradžioje buvo paskelbta, kad bus paskelbta apie didžiausius iki šiol žaidimo taisyklių pakeitimus, įskaitant pridedamą antradienio traukimą, „Euro“ skaičių matricos naują išplėtimą nuo 1-10 iki 1-12, o Aukso puodo viršutinei ribai kylant iki 120 milijonų eurų. Pokyčiai žymi „Eurojackpot“ 10-etį nuo jo pristatymo 2012 m. kovą.

Išsamiau apie „Eurojackpot“ loteriją skaitykite puslapyje Informacija.