Ako si prevziať výhru v lotérii Eurojackpot

Postup prevzatia výhry v lotérii Eurojackpot sa líši podľa toho, kde ste si zakúpili tiket. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o spôsobe preberania výhier v lotérii Eurojackpot v jednotlivých zúčastnených krajinách. Pod názvom každej krajiny je uvedený prevádzkovateľ lotérie.

Nemecko

Lehota na prevzatie: 3 roky od dátumu žrebovania

Jednotlivé spolkové krajiny majú vlastné pravidlá preberania výhier v lotérii Eurojackpot:

Spolková krajina/prevádzkovateľ lotérie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
Bádensko-Württembergsko Výhry sa automaticky prevádzajú na vaše bankové konto. Výhry až do výšky 1 000 € sa vyplácajú u lotériových predajcov a všetky vyššie výhry si treba prevziať od centrály lotérie.
Bavorsko Výhry online a z vernostných kariet sa vyplácajú na vaše bankové konto. Výhry nižšie ako 2 500 € získané z fyzických tiketov a dočasných vernostných kariet si možno uplatniť u predajcu, väčšie výhry sa vyplácajú v centrále lotérie v Mníchove.
Berlín Väčšie výhry si možno prevziať požiadaním centrály lotérie o prevod peňažných prostriedkov. Výhry do výšky 500 € získané z fyzických tiketov si možno uplatniť u predajcu.
Brandenbursko Výhry sa automaticky vyplácajú na vaše bankové konto. Výhry do výšky 500 € získané z fyzických tiketov si možno prevziať u lotériových predajcov, ktorých môžete v prípade väčších súm požiadať o bankový prevod. Väčšie výhry tiež môže spracovať centrála lotérie v Postupime.
Brémy Výhry sa automaticky vyplácajú na vaše bankové konto. Výhry až do výšky 1 000 € si možno prevziať u lotériových predajcov. V prípade väčších výhier je nutné zadať žiadosť o platbu na predajnom mieste a vyzdvihnúť si výhru od centrály lotérie.
Hamburg Výhry nižšie ako 10 000 € sa pripisujú na vaše hráčske konto. V prípade väčších súm vás bude kontaktovať lotériová spoločnosť na potvrdenie údajov o bankovom konte, na ktoré sa vám má výhra vyplatiť. Výhry do výšky 1 000 € získané z fyzických tiketov si možno prevziať u lotériových predajcov, väčšie výhry sa preberajú v centrále spoločnosti LOTTO v Hamburgu.
Hessensko Výhry až do výšky 8 000 € sa vyplácajú na vaše lotériové konto, väčšie výhry sa prevádzajú na vaše bankové konto. Výhry nižšie ako 5 000 € si možno prevziať u lotériových predajcov, väčšie výhry sa po prijatí písomnej žiadosti vyplácajú bankovým prevodom.
Meklenbursko-Predpomoransko Pri výhrach nižších ako 100 000 € je možná priama platba na nasledujúci deň. Väčšie výhry sa vyplácajú týždeň a dva pracovné dni po žrebovaní. Lotérioví predajcovia môžu vyplácať maximálne 500 € v hotovosti a na väčšie sumy je potrebné podať žiadosť na centrálu lotérie.
Dolné Sasko Výhry až do výšky 100 000 € sa vyplácajú priamo na vaše bankové konto, všetky vyššie sumy sa vyplácajú po potvrdení vašich bankových údajov s lotériovou spoločnosťou. Lotérioví predajcovia môžu vyplácať výhry do výšky maximálne 500 € v hotovosti. Všetky vyššie výhry sa vyplácajú bankovým prevodom.
Severné Porýnie-Vestfálsko Výhry do výšky 5 000 € sa vyplácajú okamžite na vaše bankové konto, pri spracovávaní väčších výhier vás kontaktujte lotériová spoločnosť. Výhry z fyzických tiketov až do výšky 250 € sa vyplácajú v hotovosti, sumy od 250 € do 1 000 € možno prijať v hotovosti alebo bankovým prevodom. Výhry od 1 000 € do 5 000 € môžu byť vyplatené len bankovým prevodom. Všetky výhry si možno prevziať u lotériového predajcu, pričom pri väčších výhrach musíte vyplniť formulár na uplatnenie nároku.
Porýnsko-Falcko Výhry sa automaticky vyplácajú na vaše bankové konto. Výhry až do výšky 1 000 € si možno prevziať u lotériového predajcu. V prípade väčších výhier budete musieť vyplniť formulár na uplatnenie nároku a peňažné prostriedky sa prevedú na vaše bankové konto.
Sársko Výhry sa automaticky vyplácajú na vaše bankové konto v prípade, že ho máte prepojené so svojou zákazníckou kartou. Ak ste svoje bankové konto neprepojili so zákazníckou kartou, máte na prevzatie výhier päť týždňov od dátumu žrebovania. Výhry až do výšky 500 € si možno prevziať v hotovosti u lotériových predajcov, väčšie sumy sa vyplácajú bankovým prevodom po vyplnení formulára na uplatnenie nároku.
Sasko Výhry sa prevádzajú priamo na vaše konto. Výhry z fyzických tiketov až do maximálnej výšky 1 000 € si možno prevziať v hotovosti u predajcov, pri väčších sumách je nutné vyplniť formulár na uplatnenie nároku. Výhry sa vyplácajú na vaše bankové konto.
Sasko-Anhaltsko Výhry sa vyplácajú priamo na vaše aktuálne konto. Výhry až do výšky 1 000 € si možno prevziať v hotovosti u lotériových predajcov, väčšie sumy sa prevádzajú na vaše bankové konto po vyplnení a spracovaní formulára na uplatnenie nároku.
Šlezvicko-Holštajnsko Výhry sa prevádzajú na vaše bankové konto. Výhry nižšie ako 1 000 € si možno prevziať v hotovosti u lotériových predajcov, pri väčších sumách je však nutné vyplniť formulár na uplatnenie nároku. Po spracovaní žiadosti budú peňažné prostriedky vyplatené na vaše bankové konto.
Durínsko Výhry sa vyplácajú priamo na vaše bankové konto. Výhry až do výšky 1 000 € môžu vyplatiť lotérioví predajcovia v hotovosti, pri vyšších sumách sa vyžaduje vyplnenie oficiálneho formulára a bankový prevod.
Chorvátsko

Prevádzkovateľ: Hrvatska Lutrija

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 30 000 HRK do 60 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú deň po žrebovaní na vaše konto u prevádzkovateľa Hrvatska Lutrija. Výhry si možno prevziať v predajni, v ktorej bol zakúpený tiket.
od 30 000 HRK do 1 000 000 HRK do 60 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú deň po žrebovaní na vaše konto u prevádzkovateľa Hrvatska Lutrija. Výhry sa môžu vyplácať v miestnych centrách lotérie alebo na pobočkách prevádzkovateľa Hrvatska Lutrija v Záhrebe.
viac ako 1 000 000 HRK do 60 dní od žrebovania Výhru si je nutné prevziať na pobočkách prevádzkovateľa Hrvatska Lutrija v Záhrebe. Výhru si je nutné prevziať na pobočkách prevádzkovateľa Hrvatska Lutrija v Záhrebe.
Česká republika

Prevádzkovateľ: Sazka

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
Do 1 000 CZK Do 35 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú bankovým prevodom alebo si ich možno prevziať v ktorejkoľvek autorizovanej maloobchodnej predajni (do 5 000 CZK denne) Výhry si možno prevziať v ktorejkoľvek autorizovanej maloobchodnej predajni
Od 1 000 CZK do 100 000 CZK Do 35 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú bankovým prevodom alebo si ich možno prevziať v ktorejkoľvek autorizovanej maloobchodnej predajni (do 5 000 CZK denne) Po nahlásení vopred si výhry možno prevziať v autorizovanej maloobchodnej predajni
Od 100 000 CZK do 270 000 CZK Do 35 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú bankovým prevodom alebo si ich možno prevziať v ktorejkoľvek autorizovanej maloobchodnej predajni (do 5 000 CZK denne) Výhry si možno prevziať v špeciálnych platobných strediskách v Českej republike
viac ako 270 000 CZK Do 35 dní od žrebovania Do 500 000 CZK: Bankovým prevodom (do 500 000 CZK týždenne). Viac ako 500 000 CZK: Kontaktovaním kontaktného centra spoločnosti Sazka Výhru si je nutné prevziať kontaktovaním prevádzkovateľa lotérie Sazka pred uplynutím lehoty na prevzatie.
Dánsko

Prevádzkovateľ: Danske Spil

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
2 000 Kr alebo menej
  • Do 90 dní od žrebovania, ak má výhra hodnotu menej ako 200 Kr
  • Do jedného roka od žrebovania, ak má výhra hodnotu 200 Kr alebo viac
  • Online: Do 3 rokov
Výhry sa vyplácajú na vaše konto Výhry si možno prevziať v autorizovanej maloobchodnej predajni
Od 2 000 Kr do 10 000 Kr Do jedného roka od žrebovania. Online: Do 3 rokov Výhry sa vyplácajú na vaše kont. Výhry si možno prevziať v autorizovanej maloobchodnej predajni alebo v banke združenej so spoločnosťou Danske Spil
Od 10 000 Kr do 1,5 milióna Kr Do jedného roka od žrebovania. Online: Do 3 rokov Výhry sa vyplácajú na vaše konto Výhry si možno uplatniť v banke alebo finančnej inštitúcii združenej so spoločnosťou Danske Spil
Viac ako 1,5 milióna Kr Do jedného roka od žrebovania. Online: Do 3 rokov Výhry sa vyplácajú na vaše konto po kontaktovaní spoločnosti Danske Spil Výhry si je nutné prevziať priamo od spoločnosti Danske Spil
Estónsko

Prevádzkovateľ: Eesti Loto

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 35 € do 90 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry si možno prevziať po predložení platného dokladu totožnosti v autorizovaných maloobchodných predajniach.
do 650 € do 90 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry si možno prevziať po predložení platného dokladu totožnosti v niektorých autorizovaných maloobchodných predajniach.
do 2 000 € do 90 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry si možno prevziať na pobočkách pošty po predložení platného dokladu totožnosti.
2 000 € alebo viac do 90 dní od žrebovania Pred vyplatením výhry na vaše konto je nutné vyplniť formulár na uplatnenie nároku. Výhry si možno prevziať na pobočkách lotérie po predložení platného dokladu totožnosti a formulára na uplatnenie nároku.
Fínsko

Prevádzkovateľ: Veikkaus

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 200 € do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach.
do 1 000 € do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry si možno prevziať vo väčších autorizovaných maloobchodných predajniach.
do 10 000 € do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry si možno prevziať v bankách.
10 000 € alebo viac do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry si je nutné prevziať v centrále spoločnosti Veikkaus.
Grécko

Prevádzkovateľ: OPAP

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
Do výšky 1 000 EUR Tri mesiace Vyplatené automaticky na online účet Je možné uplatniť v obchodoch OPAP
Od 1 000 do 2 000 EUR Tri mesiace Vyplatené automaticky na online účet Je možné uplatniť v obchode, či už v hotovosti alebo prostredníctvom platobného príkazu do banky
Od 2 000 do 100 000 EUR Tri mesiace Vyplatené automaticky na online účet. Je možné vybrať až 5 000 EUR naraz Je možné uplatniť prostredníctvom platobného príkazu banke po overení totožnosti
Viac ako 100 000 EUR Tri mesiace Je možné uplatniť iba v kanceláriách OPAP v Aténach Je možné uplatniť iba v kanceláriách OPAP v Aténach
Maďarsko

Prevádzkovateľ: Szerencsejatek Zrt

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
menej ako 200 000 HUF do 180 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry sa vyplácajú v hotovosti v autorizovaných maloobchodných predajniach.
od 200 001 HUF do 5 miliónov HUF do 180 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú bankovým prevodom po vyplnení platného formulára na uplatnenie nároku. Výhry sa vyplácajú bankovým prevodom po vyplnení platného formulára na uplatnenie nároku.
viac ako 5 miliónov HUF do 180 dní od žrebovania Na vyplatenie výhier je nutné kontaktovať zástupcov lotériovej spoločnosti a dohodnúť sa na uskutočnení bankového prevodu. Na vyplatenie výhier je nutné kontaktovať zástupcov lotériovej spoločnosti a dohodnúť sa na uskutočnení bankového prevodu.
Výhry jackpotu a Uhádnutých 5 + 1 do 180 dní od žrebovania Na vyplatenie výhier je nutné kontaktovať zástupcov lotériovej spoločnosti a dohodnúť sa na uskutočnení bankového prevodu. Na vyplatenie výhier je nutné kontaktovať zástupcov lotériovej spoločnosti a dohodnúť sa na uskutočnení bankového prevodu.
Island

Prevádzkovateľ: Islenskra Getrauna

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 25 000 kr do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše online konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach.
od 25 000 kr do 100 000 kr do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše online konto. Výhra bude vyplatená po kontaktovaní zástupcov lotériovej spoločnosti výhercom.
viac ako 100 000 kr do jedného roka od žrebovania Výhra bude vyplatená po kontaktovaní zástupcov lotériovej spoločnosti výhercom. Výhra bude vyplatená po kontaktovaní zástupcov lotériovej spoločnosti výhercom.
Taliansko

Prevádzkovateľ: Sisal

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 520 € do 60 dní od žrebovania (tikety zakúpené v maloobchodných predajniach alebo online) alebo do 90 dní od žrebovania (tikety zakúpené v centrále lotérie) Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry si možno prevziať v ľubovoľnej autorizovanej maloobchodnej predajni alebo na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne.
do 5 200 € do 60 dní od žrebovania (tikety zakúpené v maloobchodných predajniach alebo online) alebo do 90 dní od žrebovania (tikety zakúpené v centrále lotérie) Výhry sa vyplácajú na vaše konto. Výhry si možno prevziať v maloobchodnej predajni, v ktorej bol zakúpený tiket, alebo na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne.
do 52 000 € do 60 dní od žrebovania (tikety zakúpené v maloobchodných predajniach alebo online) alebo do 90 dní od žrebovania (tikety zakúpené v centrále lotérie) Na prevzatie výhry je nutné predložiť údaje o konte a údaje o výhre, ako aj platný preukaz totožnosti na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne. Výhry si možno prevziať vo vybraných maloobchodných predajniach alebo na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne.
od 52 000 € do 1 milióna € do 60 dní od žrebovania Na prevzatie výhry je nutné predložiť údaje o konte a údaje o výhre, ako aj platný preukaz totožnosti na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne. Výhry si je nutné prevziať na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne.
od 1 milióna € do 10 miliónov € do 30 dní od žrebovania Výhry si je nutné prevziať na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne. Výhry si je nutné prevziať na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne.
viac ako 10 miliónov € do 3 rokov od žrebovania Výhry si je nutné prevziať na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne. Výhry si je nutné prevziať na pobočkách lotérie v Ríme alebo Miláne.
Lotyšsko

Prevádzkovateľ: Latvijas Loto

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 150 € do 30 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske alebo bankové konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach.
do 720 € do 30 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske alebo bankové konto. Výhry si možno prevziať vo vybraných maloobchodných predajniach alebo na pobočkách lotérie v Rige.
do 1 000 € do 30 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske alebo bankové konto. Výhry si možno prevziať na pobočkách lotérie v Rige.
do 8 000 € do 30 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše bankové konto. Výhry si možno prevziať na pobočkách lotérie v Rige.
8 000 € alebo viac do 30 dní od žrebovania Výhry si možno prevziať na pobočkách lotérie v Rige. Výhry si možno prevziať na pobočkách lotérie v Rige.
Litva

Prevádzkovateľ: Perlas

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 145 € do 60 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach.
do 1 000 € do 60 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať na pobočkách lotérie a dať si ich vyplatiť bankovým prevodom.
od 1 000 € do 30 000 € do 60 dní od žrebovania Výhry sa prevádzajú na vaše bankové konto. Výhry si je nutné prevziať na pobočkách lotérie vo Vilniuse.
30 000 € alebo viac do 60 dní od žrebovania Výhry sa prevádzajú na vaše bankové konto. Výhry si je nutné prevziať na pobočkách lotérie vo Vilniuse.
Holandsko

Prevádzkovateľ: Nederlandse Loterij

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 50 € do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach.
do 449 € do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať v niektorých autorizovaných maloobchodných predajniach.
do 1 000 € do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Na prevzatie výhry je nutné odoslať tiket a kópiu platného dokladu totožnosti zástupcom lotériovej spoločnosti.
od 1 000 € do 5 000 € do jedného roka od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše bankové konto. Na prevzatie výhry je nutné odoslať tiket a kópiu platného dokladu totožnosti zástupcom lotériovej spoločnosti.
5 000 € alebo viac do jedného roka od žrebovania Na prevzatie výhry je nutné kontaktovať zástupcov lotériovej spoločnosti. Na prevzatie výhry je nutné kontaktovať zástupcov lotériovej spoločnosti.
Nórsko

Prevádzkovateľ: Norsk Tipping

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
10 000 Kr alebo menej do troch mesiacov od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše konto Norsk Tipping. Výhry sa vyplácajú na vaše konto Norsk Tipping.
10 000 Kr alebo viac do troch mesiacov od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše bankové konto. Výhry sa vyplácajú na vaše bankové konto.
Poľsko

Prevádzkovateľ: Totalizator Sportowy

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
Do 2280 zł do 60 dní od žrebovania Online tikety nie sú v Poľsku k dispozícii Výhry si možno prevziať v ktorejkoľvek autorizovanej maloobchodnej predajni
Nad 2280 zł do 60 dní od žrebovania Online tikety nie sú v Poľsku k dispozícii Musí sa vybrať v pobočkách Totalizatora Sportowego vo veľkých mestách po celej krajiny
Slovensko

Prevádzkovateľ: Tipos

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 35 € do 60 dní od žrebovania Výhry si možno prevziať v hotovosti v centrále lotérie alebo si ich dať previesť na hráčske konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach.
od 35 € do 1 000 € do 60 dní od žrebovania Výhry si možno prevziať v hotovosti v centrále lotérie alebo si ich dať previesť na hráčske konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach, ak majú dostatok peňažných prostriedkov.
od 1 000 € do 3 500 € do 60 dní od žrebovania Výhry si možno prevziať v hotovosti v centrále lotérie alebo si ich dať previesť na hráčske konto. Výhry si možno prevziať vo vybraných predajniach a na pobočkách pošty.
od 3 500 € do 5 000 € do 60 dní od žrebovania Výhry si možno prevziať v hotovosti v centrále lotérie alebo si ich dať previesť na hráčske konto. Výhry si je nutné prevziať v centrále lotérie.
od 5 000 € do 15 000 € do 60 dní od žrebovania Výhry sa prevádzajú na vaše bankové konto. Výhry si je nutné prevziať v centrále lotérie.
15 000 € alebo viac do 60 dní od žrebovania Výhry si je nutné prevziať v centrále lotérie. Výhry si je nutné prevziať v centrále lotérie.
Slovinsko

Prevádzkovateľ: Loterija Slovenije

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 300 € do 90 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach.
do 4 000 € do 90 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať na oficiálnych pobočkách slovinskej lotériovej spoločnosti.
4 000 € alebo viac do 90 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si je nutné prevziať na pobočkách lotérie v Ľubľane.
Španielsko

Prevádzkovateľ: JuegosONCE

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
do 600 € do 30 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach.
600 € alebo viac do 30 dní od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše bankové konto. Výhry si je nutné prevziať v autorizovaných centrách lotérie.
Švédsko

Prevádzkovateľ: Svenska Spel

Vyhratá suma Lehota na prevzatie Tikety zakúpené online Tikety zakúpené v maloobchodných predajniach
1 000 SEK alebo menej do troch mesiacov od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach.
od 1 001 SEK do 20 000 SEK do troch mesiacov od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať v autorizovaných maloobchodných predajniach, ak majú dostatok peňažných prostriedkov.
od 20 001 SEK do 999 999 SEK do troch mesiacov od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše hráčske konto. Výhry si možno prevziať v bankách.
od 1 milióna SEK do 5 miliónov SEK do troch mesiacov od žrebovania Výhry sa vyplácajú na vaše bankové konto. Výhry si je nutné prevziať od zástupcov lotériovej spoločnosti.
5 miliónov SEK alebo viac do troch mesiacov od žrebovania Výhry si je nutné prevziať od zástupcov lotériovej spoločnosti. Výhry si je nutné prevziať od zástupcov lotériovej spoločnosti.