Dobročinnosť

Lotéria Eurojackpot bola založená nielen s cieľom poskytnúť hráčom príležitosť vyhrať závratné sumy peňazí, ale aj pomôcť zmeniť životy miliónov ľudí na celom kontinente. Prečítajte si, ako zúčastnené krajiny používajú príjmy z lotérie Eurojackpot na dobročinné účely:

Chorvátsko

Chorvátska národná lotériová spoločnosť Hrvatska Lutrija každoročne poskytuje veľké množstvo darov na podporu rôznych komunitných skupín a projektov vrátane športu na školách a programov pre deti v núdzi. V krízových obdobiach tiež poskytuje významné príspevky humanitárnym organizáciám, ako je Červený kríž, a to ako po katastrofe v zahraničí napríklad pri zemetrasení, tak aj v prípade potreby pomoci v domácej krajine. Spoločnosť napríklad darovala 100 000 € na pomoc pre oblasti chorvátskeho regiónu Slavónia, ktoré v roku 2014 zasiahli ničivé povodne.

Česká republika

Sazka, český prevádzkovateľ národnej lotérie, využíva príjmy zo štátnych lotériových daní na podporu rozvoja športu mládeže zo znevýhodnených komunít, ako aj podporu Českého olympijského tímu. Peniaze získané z predaja tiketov lotérie Eurojackpot tiež slúžia na cennú podporu festivalu Dvořákova Praha, ktorý je oslavou českej kultúry. V roku 2015 spoločnosť Sazka vyčlenila finančné prostriedky na pomoc pri inštalácii nového organu v Katedrále sv. Víta v Prahe.

Dánsko

Dánsky prevádzkovateľ národnej lotérie Danske Spil venuje peniaze z predaja tiketov na široké spektrum dobročinných účelov v rámci celej krajiny. V roku 2015 sa použili finančné prostriedky na podporu kultúrnych skupín, organizácie DIF (Dánska športová konfederácia), Dánskeho národného tímu a rôznych komunitných skupín vrátane lezeckých a skautských klubov. Zmena legislatívy v roku 2014 tiež priniesla finančné prostriedky pre vládne orgány, ako sú Dánske ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo pre vedu, technológie a inováciu.

Estónsko

Na každý lotériový tiket predaný v Estónsku vrátane stávok v lotérii Eurojackpot sa vzťahuje daň z hazardných hier vo výške 18 percent, ktorá sa následne prevádza do štátneho rozpočtu na účely pomoci. 32 percent z týchto príjmov sa používa na výskum a vzdelávanie a 32 percent je určených na podporu v oblasti medicíny, sociálneho zabezpečenia, rodín, starších ľudí a zdravotne postihnutých osôb. Ďalších 22 percent týchto finančných prostriedkov sa vyčleňuje na rozvoj Estónskeho olympijského tímu. Desať percent sa používa na všeobecné projekty v oblasti športu a štyri percentá sú určené na financovanie kultúrnych iniciatív.

Fínsko

Fínsky prevádzkovateľ lotérie Veikkaus venuje 27 percent z peňazí získaných z predaja tiketov na dobročinné účely. Fíni môžu využívať výnosy z hry presahujúce 500 miliónov € a tieto finančné prostriedky sa rozdeľujú do štyroch kľúčových sektorov. V roku 2014 bolo okolo 44 percent venovaných na umenie, 27 percent išlo na telesnú výchovu, 19 percent sa vynaložilo na vedu a 10 percent na projekty na rozvoj mládeže.

Nemecko

V Nemecku je 16 štátom prevádzkovaných lotériových spoločností a všetky sa usilujú vrátiť časť zo svojich príjmov obyvateľom v ich konkrétnom kraji. Napríklad spoločnosť WestLotto, ktorá prevádzkuje lotériu v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, len v samotnom roku 2014 získala finančné prostriedky vo výške viac než 95 miliónov €, ktoré boli rozdelené do niekoľkých rôznych sektorov, ako je napríklad sociálne zabezpečenie, šport, kultúra a príroda. Medzi dvoch najväčších prijímateľov v roku 2014 patrila pracovná skupina popredných nezávislých združení pre sociálne zabezpečenie v Severnom Porýní-Vestfálsku a charitatívny športový zväz Landessportbund.

Grécko

OPAP je spoločnosť prevádzkujúca grécku národnú lotériu a dohliadajúca na množstvo iniciatív, ktoré sú podporované z peňazí získaných z predaja lístkov. K týmto programom patria renovácie detských nemocníc, ako aj financovanie rozličných športových akadémií. „OPAP Forward“ je ďalším programom určeným na podporu rozvoja malého a stredného podnikania, pomáhajúcim vytvárať nové pracovné miesta v krajine s vysokou mierou nezamestnanosti.

Maďarsko

Prevádzkovateľ národnej lotérie Szerencsejatek venuje peniaze získané z predaja tiketov na šport a do Maďarského národného filmového fondu. Okrem toho pravidelne organizuje dobrovoľnícke programy zamerané na dobročinné účely. Z veľkého množstva iniciatív realizovaných v posledných rokoch možno spomenúť napríklad útulky pre zvieratá, environmentálne projekty a podporné skupiny pre deti, ktoré sa venovali renovácii zariadení alebo poskytli pomoc darovaním oblečenia. Len v samotnom roku 2013 poskytla Maďarská národná lotéria rôznym organizáciám vyše 1,41 miliardy forintov vo forme priamych príspevkov a ďalších 10,73 miliardy forintov vybraných na daniach bolo poskytnutých Národnému kultúrnemu fondu.

Island

Všetky zisky z predaja lotériových tiketov na Islande sa rozdeľujú medzi športové a mládežnícke iniciatívy v krajine. Islandská lotéria je vo vlastníctve Olympijského a športového zväzu Islandu, Islandského združenia zdravotne postihnutých a Mládežníckeho združenia.

Lotyšsko

Lotyšská lotéria kladie v rámci dobročinných iniciatív dôraz na deti, predovšetkým na ich zdravie, blaho a vzdelávanie. Spomedzi veľkého množstva charitatívnych organizácií, ktoré v tejto krajine dostalo v roku 2015 príspevky vďaka hráčom lotérie EuroJackpot, možno spomenúť napríklad Lotyšskú nadáciu pre siroty, Fond na podporu nepočujúcich, Združenie nevidiacich a Detský fond. V roku 2016 boli poskytnuté prostriedky Basketbalovej akadémii v Rige, združeniu Laimina a nadácii Martin na financovanie pomoci na zlepšenie života detí v celej krajine.

Litva

Litovský prevádzkovateľ národnej lotérie Perlas poskytuje podporu veľkému počtu organizácií, z ktorých väčšina je spojená so športom. Popri podpore basketbalových, hádzanárskych a iných športových klubov sa veľká časť príjmov poskytuje aj Litovskému olympijskému výboru, ktorý ich využíva ako na pomoc najlepším športovcom v krajine, tak aj na rozvoj systému podpory športu pre mladé talenty.

Holandsko

Všetky lotériové hry v Holandsku prispievajú finančnými prostriedkami na činnosť 19 rôznych charitatívnych organizácií. Približne 16 percent príjmov pochádzajúcich z predaja tiketov sa poskytuje na dobročinné účely. Od založenia spoločnosti De Lotto v roku 1961 sa na dobročinné účely poskytlo už vyše 1,4 miliardy €. Lotéria okrem poskytovania peňažných prostriedkov národnej športovej organizácii (NOC*NSF) tiež podporuje financovanie ďalších organizácií, ktoré zahŕňajú napríklad Nadáciu pre liečbu AIDS, Nadáciu na liečbu obličkových ochorení, Nadáciu na liečbu mozgových ochorení, Nadáciu na liečbu cukrovky, Nadáciu na liečbu ochorení tráviacej sústavy, Nadáciu na liečbu popálenín a Nadáciu pre duševné zdravie.

Nórsko

Nórska národná lotéria Norsk Tipping venuje všetky zisky pochádzajúce z lotérie EuroJackpot na dobročinné účely. Financuje šport na všetkých úrovniach, od miestnych klubov až po olympijských športovcov, a poskytuje tiež cennú podporu pre kultúrne, sociálne a humanitárne projekty. Určité percento sa používa aj na pomoc pri boji proti závislosti od hazardných hier a existuje dlhý zoznam iných sponzorských partnerov, ktorí pomáhajú školám, výborom a miestnym komunitám.

Poľsko

Poľský národný prevádzkovateľ lotérie Totalizator Sportowy dáva 19 % z príjmov z predaja tiketov na dobré účely. Sústredí sa hlavne na podporu športu a kultúry v krajine. Od roku 1995 prispel do Fondu na rozvoj telesnej kultúry vyše 10,6 miliardy zł, 1,9 miliardy do Fondu na propagáciu kultúry a vyše 160 miliónov do Fondu na riešenie problémov gamblingu. Totalizator Sportowy od apríla 2017 previedol 4 % zo zdrojov na dobré účely do Fondu na rozvoj občianskej spoločnosti.

Slovensko

Slovenská národná lotériová spoločnosť TIPOS na základe podmienok svojej licencie platí dane štátu. Tieto príjmy následne plynú do štátneho rozpočtu a používajú sa na podporu niekoľkých rôznych sociálnych a kultúrnych iniciatív v oblasti vzdelávania, športu, verejného zdravotníctva, umenia a ochrany životného prostredia. V rozmedzí rokov 1993 až 2015 pomohli príjmy z predaja lotériových tiketov na Slovensku prispieť na tieto projekty sumou viac než 458,6 milióna €.

Slovinsko

Slovinská lotéria je zaviazaná pomáhať ľuďom v núdzi v celej krajine a podporuje mnohé charitatívne projekty. 40-percentný podiel v lotérii vlastní Nadácia na financovanie ochrany osôb so zdravotným postihnutím a humanitárnych organizácií (FIHO), ktorá je hlavným prijímateľom peňažných prostriedkov plynúcich z predaja tiketov lotérie Eurojackpot a rozdeľuje finančné prostriedky na veľké množstvo rôznych hodnotných cieľov. Slovinská lotéria podporuje aj Nadáciu na financovanie športových organizácií (FSO).

Španielsko

Prevádzkovateľom lotérie EuroJackpot v Španielsku je ONCE, národná organizácia nevidiacich v Španielsku. Organizácia ONCE vznikla v roku 1938 na pomoc pre nevidiacich a slabozrakých ľudí a v roku 1988 bola založená Nadácia ONCE, ktorej cieľom je poskytovať podporu, vzdelávanie a zamestnanie ľuďom s akýmkoľvek postihnutím. Do dnešného dňa pomohla Nadácia ONCE s hľadaním práce viac než 80 000 ľuďom s postihnutím, vyškolila vyše 100 000 osôb a poskytla pomoc vo viac ako 33 000 projektoch.

Švédsko

Svenska Spel ako prevádzkovateľ švédskej národnej lotérie odvádza všetky prebytky zo svojich činností do štátnej pokladnice. Príjmy z predaja tiketov hier ako Lotto alebo Eurojackpot sa používajú na podporu švédskeho športu ako na mládežníckej, tak aj profesionálnej úrovni. Medzi prijímateľov financovania patrí Švédsky futbalový zväz a Švédsky zväz hádzanej, pričom na amatérsky šport sa poskytuje 50 miliónov SEK ročne.

Taliansko

Taliansky prevádzkovateľ národnej lotérie Sisal sa zameriava na podporu komunitných projektov vo viacerých rôznych sektoroch. Sisal okrem získavania peňazí pre šport, vzdelávanie, umenie a kultúru kladie dôraz aj na vedecký výskum a organizuje špeciálne programy na získavanie finančných prostriedkov. V auguste 2016 bola spustená kampaň na pomoc pre Taliansky Červený kríž po zemetrasení v meste Amatrice. Každoročne počas jedného mesiaca majú tiež hráči možnosť pri kúpe tiketov venovať peniaze na výskum rakoviny.