Välgörande ändamål

Förutom att ge spelarna chansen att vinna pengasummor som kan förändra deras liv startades Eurojackpot också för att hjälpa till att göra skillnad i livet för miljontals människor på kontinenten. Så här använder deltagande länder Eurojackpots intäkter för välgörande ändamål:

Kroatien

Hrvatska Lutrija, Kroatiens statslotteri, gör årligen flera stora donationer för att hjälpa olika samhällsgrupper och projekt, inklusive skolidrott och program för behövande barn. De har också gett stora bidrag till humanitära organisationer, som Röda Korset, vid olika kriser, vare sig det har gällt någon katastrof som en jordbävning på andra sidan jorden eller när det har behövts hjälpinsatser inom landet. Exempelvis donerades 100 000 euro som hjälp till översvämningsdrabbade områden när Slavonien-regionen i Kroatien drabbades hårt av översvämningar 2014.

Tjeckien

Tack vare intäkter från statlig lotteriskatt har Sazka, Tjeckiens nationella lotteriarrangör, kunnat hjälpa till att stödja utvecklingen av idrott för ungdomar i utsatta samhällen samt även de tjeckiska OS-deltagarna. Pengar från Eurojackpot-försäljning ger också värdefull hjälp till Dvorak Prague Festival som uppmärksammar tjeckisk kultur. 2015 tilldelades medel från Sazka som hjälp vid installation av en ny orgel i St. Vitus-katedralen i Prag.

Danmark

Danske Spil, den danska statliga lotteriarrangören, donerar pengar från lottförsäljning till en mängd olika välgörande ändamål över hela landet. 2015 användes medel för att stödja kulturgrupper, DIF (Danmarks idrottsförbund), Team Denmark och olika samhällsgrupper som klättrarföreningar och scouter. En förändring av lagstiftningen 2014 gav också pengar till statliga institutioner som kulturministeriet, utbildningsministeriet, miljöministeriet, hälsoministeriet, socialministeriet samt ministeriet för vetenskap, teknik och innovation.

Estland

Varenda lott som säljs i Estland, inklusive lotter till Eurojackpot, har en spelskatt på 18 procent vilken sedan överförs till den statliga budgeten för hjälpinsatser. Av denna intäkt används 32 procent för forskning och utbildning, ytterligare 32 procent är avsatt för att stödja sjukvård, socialvård, familjer, äldre och handikappade. Sedan är 22 procent av dessa medel avsatta förutveckling av Estlands OS-satsningar. Ytterligare tio procent används för allmänna idrottsprojekt och fyra procent är avsatta som stöd för kulturella initiativ.

Finland

Finska lotteriarrangören Veikkaus ger 27 procent av pengar som genererats från lottförsäljning till välgörande ändamål. Finnarna har hjälpts av spelintäkter på över 500 miljoner euro och dessa medel har fördelats på fyra huvudsektorer. 2014 skänktes circa 44 procent till konst, 27 procent till idrott, 19 procent till vetenskapen och tio procent till utvecklingsprojekt för ungdomar.

Tyskland

Det finns 16 statliga lotteriarrangörer i Tyskland, som alla arbetar hårt för att ge något tillbaka till invånarna i sina respektive provinser. WestLotto, exempelvis, som täcker den folkrikaste tyska delstaten Nordrhein-Westfalen, genererade över 95 miljoner euro bara under 2014 och dessa medel fördelades på olika sektorer som omsorg, idrott, kultur och natur. De två största mottagarna under 2014 var arbetsgruppen för fristående social omsorg i Nordrhein-Westfalen och idrottssamfundet Landessportbund.

Grekland

OPAP, det företag som driver det grekiska nationella lotteriet, övervakar ett antal initiativ som stöds av de pengar som samlas in från biljettförsäljningen. Bland annat har man renoverat barnsjukhus och finansierat olika idrottsakademier. ”OPAP Forward” är ett annat program som är utformat för att stödja utvecklingen av små till medelstora företag, vilket hjälper till att skapa nya arbetstillfällen i ett land med hög arbetslöshet.

Ungern

Förutom att donera pengar från lottförsäljning till idrott och den ungerska statliga filmfonden, Szerencsejatek, har arrangören av landets statliga lotteri en lång tradition av att starta frivilligprojekt för välgörande ändamål. Bland de många initiativ som har etablerats under de senaste åren finns djurskyddsanläggningar, miljöprojekt och stödgrupper för barn som har renoverat institutioner eller hjälpt tillgenom att skänka kläder. Enbart under 2013 gav Ungerns statliga lotteri över 1,41 miljarder ungerska forint som direkta bidrag och ytterligare 10,73 miljarder i form av skatteintäkter användes av den statliga kulturfonden.

Island

All vinst från lottförsäljning i Island fördelas på idrott och initiativ för ungdom i landet. Det isländska lotteriet ägs av Islands OS- och idrottsförening, Islands handikappförbund och ungdomsorganisationen.

Italien

Sisal, den nationella lotterioperatören i Italien har åtagit sig att stödja samhällsprojekt inom ett flertal olika sektorer. Utöver att Sisal har samlat pengar för sport, utbildning, konst och kultur, har man lagt tonvikt på vetenskaplig forskning samt ibland organiserar man speciella insamlingsinitiativ. En kampanj lanserades för att hjälpa det italienska Röda Korset efter Amatrice-jordbävningen i augusti 2016, där det under en månad varje år finns möjlighet för spelare att göra donationer till cancerforskning när de köper sina biljetter.

Lettland

Initiativ för välgörande ändamål i Lettland är i huvudsak inriktade på barn, speciellt deras hälsa, välmående och utbildning. Lettiska stiftelsen för föräldralösa barn, fonden för stöd för döva, samfundet för blinda och barnfonden är bland de organisationer som har mottagit donationer under 2015 tack vare Eurojackpot-spelare i landet. 2016 har Rigas basketakademi, Lamina-föreningen och Martin-stiftelsen alla fått medel för att hjälpa barn i hela landet till bättre liv.

Litauen

Många organisationer, de flesta kopplade till idrott, får stöd från Litauens statliga lotteriarrangör Perlas. Förutom basket-, handbolls- och andra idrottsklubbar går en stor del av intäkterna till Litauens olympiska kommitté för att hjälpa landets främsta idrottsmän och också för att utveckla de yngre idrottarna som håller på att ta sig till toppen.

Nederländerna

Alla lotterier i Nederländerna samlar in pengar för stöd till 19 olika välgörenhetsorganisationer och ungefär 16 procent av vinsten som genereras av lottförsäljningen går till välgörande ändamål. Över 1,4 miljarder euro har skänkts till välgörenhet sedan De Lotto startade 1961. Förutom att distribuera medel till landets nationella organisation för idrott (NOC*NSF) går lotterimedel till att stödja andra organisationers arbete, exempelvis AIDS-stiftelsen, leverstiftelsen, hjärnstiftelsen, diabetesstiftelsen, stiftelsen för matsmältningssjukdomar, brännskadestiftelsen och stiftelsen för mental hälsa.

Norge

Norska statslotteriet, Norsk Tipping, donerar all vinst från Eurojackpot till välgörande ändamål. Medel delas ut till idrott på alla nivåer, från lokala klubbar till olympiska deltagare. Dessutom får kulturella, sociala och humanitära projekt värdefullt stöd. En viss procentandel avsätts också för att motverka spelberoende och det finns en lång lista med andra sponsorer som hjälper skolor, olika råd och lokala samhällen.

Polen

Totalizator Sportowy, Polens nationella lotteriarrangör, donerar 19% av lotteriintäkterna till välgörande ändamål. Avsikten är huvudsakligen att stödfinansiera landets idrott och kultur. Mer än 10,6 miljarder złoty har donerats till "Fund for the Development of Physical Culture" sedan 1995,1,9 miljarder till "Fund for the Promotion of Culture" och över 160 miljoner till "Gambling Problem Fund". Sedan april 2017 har Totalizator Sportowy även donerat 4% av sina medel för välgörande ändamål till "Fund for the Development of Civil Society".

Slovakien

Enligt villkoren för sin licens betalar TIPOS, det slovakiska statslotteriet, statlig skatt. Dessa intäkter fördelas sedan i budgeten och används för att främja ett antal olika sociala och kulturella initiativ inom utbildning, folkhälsa, konst och miljöskydd. Från 1993 till 2015 bidrog lottförsäljningen i Slovakien med över 458,6 miljoner euro till sådana projekt.

Slovenien

Slovenska lotteriet strävar efter att hjälpa behövande människor över hela landet och stödjer många välgörenhetsprojekt. Stiftelsen för finansiering av handikapp- och humanitära organisationer, FIHO, äger 40 procent av lotteriet och fördelar medel till ett otal olika välgörenhetsprojekt samt är den största bidragsmottagaren av de pengar som kommer in från Eurojackpots lottförsäljning. Slovenska lotteriet stöder även stiftelsen för finansiering av idrottsorganisationer, FSO.

Spanien

Eurojackpot i Spanien drivs av ONCE som är den nationella organisation för blinda i Spanien. ONCE bildades 1938 för att hjälpa blinda och svårt synskadade och 1988 startades ONCE-stiftelsen för att ge stöd, utbildning och arbetsmöjligheter för personer med alla olika typer av handikapp. Hittills har ONCE-stiftelsen hjälpt över 80 000 personer att få arbete, utbildat över 100 000 andra och deltagit i 33 000 projekt.

Sverige

Från Svenska Spel, som driver svenska statslotterier, går allt överskott från verksamheten till statskassan. Intäkter från försäljning för spel som Lotto eller Eurojackpot fördelas för att sponsra svensk idrott på både ungdoms- och elitnivå. Medel går bland annat till svenska fotbollförbundet och svenska handbollsförbundet vars amatörverksamhet får ta emot 50 miljoner kronor om året.