Labdarība

Eurojackpot ne vien sniedz spēlētājiem iespēju laimēt naudas summas, kas spēj izmainīt dzīvi, bet ir arī nodibināta, lai palīdzētu uzlabot miljonu cilvēku dzīves visā kontinentā. Šeit aprakstīts, kā dalībvalstis izmanto Eurojackpot peļņu labdarībai:

Horvātija

Horvātijas Nacionālā loterija Hrvatska Lutrija katru gadu ziedo lielas naudas summas, lai atbalstītu dažādas kopienas grupas un projektus, tostarp sportu skolās un programmas bērniem, kuriem vajadzīga palīdzība. Tā ir devusi arī milzīgu ieguldījumu humānās palīdzības organizāciju, piemēram, Sarkanā Krusta, darbā krīžu laikā — pēc dabas katastrofas, piemēram, zemestrīces, ārzemēs vai tad, kad palīdzība ir vajadzīga Horvātijā. Piemēram, 100 000 eiro tika ziedoti, lai 2014. gadā palīdzētu stipru plūdu skartajiem rajoniem Slavonijas reģionā Horvātijā.

Čehijas Republika

Pateicoties ieņēmumiem, kas gūti no federālajiem loterijas nodokļiem, Čehijas Republikas nacionālais loteriju operators Sazka ir atbalstījis jaunatnes sportu mazāk attīstītos reģionos, kā arī Čehijas olimpiskās komandas attīstību. No Eurojackpot biļešu pārdošanas saņemtā nauda ļauj sniegt vērtīgu atbalstu Dvoržāka Prāgas festivālam, kurā tiek cildināta čehu kultūra. 2015. gadā Sazka finansējums tika piešķirts jaunu ērģeļu uzstādīšanai Sv. Vita katedrālē Prāgā.

Dānija

Dānijas nacionālais loteriju operators Danske Spil ziedo par biļetēm ieņemto naudu plaša diapazona labdarības projektiem visā valstī. 2015. gadā finansējums tika izlietots, lai atbalstītu kultūras grupas, DIF (Dānijas Sporta konfederācija), Team Denmark un dažādas kopienu grupas, ieskaitot klinšu kāpšanas klubus un skautus. Līdz ar 2014. gada likumdošanas izmaiņām finansējums tika novirzīts arī valsts iestādēm, piemēram, Kultūras ministrijai, Izglītības ministrijai, Vides ministrijai, Veselības ministrijai, Sociālo lietu ministrijai un Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju ministrijai.

Igaunija

Katrai Igaunijā pārdotajai loterijas biļetei, ieskaitot Eurojackpot kombināciju, piemērojas azartspēļu nodoklis 18 procentu apmērā, kas pēc tam tiek iemaksāts valsts budžetā palīdzības sniegšanas nolūkiem. 32 procenti no šī nodokļa tiek izlietoti izpētei un izglītībai, 32 procenti — medicīnas, sociālās labklājības, ģimeņu, vecāka gadagājuma cilvēku un invalīdu atbalstam. 22 procenti tiek piešķirti Igaunijas olimpiskās komandas attīstībai. Desmit procenti tiek izmantoti vispārējiem sporta projektiem un četri procenti — kultūras iniciatīvu finansēšanai.

Somija

Somijas loteriju operators Veikkaus labdarībai novirza 27 procentus no naudas, kas nopelnīta, pārdodot biļetes. Somi ir guvuši labumu no spēles radītajiem ieņēmumiem vairāk nekā 500 miljonu eiro apmērā, un šis finansējums tiek sadalīts starp četriem galvenajiem sektoriem. 2014. gadā aptuveni 44 procenti tika piešķirti mākslas jomai, 27 procenti — fiziskajai izglītībai, 19 procenti — zinātnei un 10 procenti — jaunatnes attīstības projektiem.

Vācija

Vācijā darbojas 16 valsts loteriju uzņēmumi, un tie visi smagi strādā, lai katras konkrētās zemes iedzīvotāji saņemtu atdevi. Piemēram, WestLotto, kas darbojas visapdzīvotākajā Vācijas pavalstī — Ziemeļreinā-Vestfālenē —, tikai 2014. gadā vairāk nekā 95 miljonus eiro sadalīja starp vairākiem sektoriem, atbalstot, piemēram, labklājību, sportu, kultūru un dabas aizsardzību. Divi lielākie finansējuma saņēmēji 2014. gadā bija Ziemeļreinas-Vestfālenes privāti finansēto sociālo pakalpojumu sniedzēju vadošo asociāciju darba grupa un sporta labdarības organizācija Landessportbund.

Grieķija

OPAP, uzņēmums, kas pārvalda Grieķijas nacionālo loteriju, pārrauga vairākas iniciatīvas, kuras tiek atbalstītas uz naudu, kas iegūta no biļešu pārdošanas. Projektu starpā ir bijusi bērnu slimnīcu renovācija un dažādu sporta akadēmiju finansēšana. “OPAP Forward” ir vēl viena programma, kas izstrādāta, lai atbalstītu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, palīdzot radīt jaunas darba vietas valstī ar augstu bezdarba līmeni.

Ungārija

Valsts nacionālais loteriju operators Szerencsejatek papildus no biļešu pārdošanas ieņemtās naudas ziedošanai sportam un Ungārijas Nacionālajam filmu fondam ievēro kādu tradīciju — izveido brīvprātīgo darbības shēmas, lai atbalstītu labdarību. Dažas no daudzajām iniciatīvām, kas realizētas pēdējo gadu laikā, ir dzīvnieku patversmes, vides projekti un bērnu atbalsta grupas un kuru īstenošanas laikā tika atjaunotas iestādes vai sniegta palīdzība ziedota apģērba veidā. Tikai 2013. gadā Ungārijas nacionālā loterija tiešā veidā ziedoja vairāk nekā 1,41 miljardu HUF. Vēl 10,73 miljardi HUF tika saņemti nodokļu veidā, un tos izmantoja Nacionālais kultūras fonds.

Islande

Visa ar loterijas biļešu pārdošanu nopelnītā nauda Islandē tiek sadalīta starp sporta jomu un valsts jauniešu iniciatīvām. Islandes loterijas īpašnieki ir Islandes Olimpiskā un sporta asociācija, Islandes Invalīdu asociācija un Jaunatnes asociācija.

Itālija

Sisal, Itālijas valsts loterijas operators, atbalsta kopienas projektus dažādās nozarēs. Līdztekus sporta, izglītības, mākslas un kultūras finansēšanai Sisal lielu uzmanību pievērš zinātniskajai izpētei un reizēm organizē īpašas līdzekļu vākšanas iniciatīvas. 2016. gada augustā tika rīkota kampaņa, lai sniegtu palīdzību Itālijas Sarkanajam krustam pēc zemestrīces Amatricē. Vienu mēnesi ik gadu spēlētājiem, iegādājoties biļetes, ir iespēja ziedot vēža izpētei.

Latvija

Latvijas Loto Labo mērķu iniciatīvā galvenais uzsvars tiek likts uz bērniem, it īpaši viņu veselību, labklājību un izglītību. Pateicoties valsts Eurojackpot spēlētājiem, 2015. gadā ziedojumus saņēma Latvijas Bērnu bāreņu fonds, nedzirdīgo invalīdu atbalsta fonds, neredzīgo biedrība, Latvijas Bērnu fonds un daudzas citas labdarības organizācijas. 2016. gadā Basketbola Akadēmija “Rīga”, Biedrība “Laimiņa” un Mārtiņa Fonds saņēma finansējumu, lai uzlabotu bērnu dzīvi visā valstī.

Lietuva

Liels skaits organizāciju saņem atbalstu no Perlas, Lietuvas nacionālā loteriju operatora, un vairums no tām ir saistītas ar sportu. Kopā ar basketbolu, handbolu un dažādiem sporta klubiem lielu daļu ieņēmumu saņēma Lietuvas Olimpiskā komiteja, lai palīdzētu valsts labākajiem sportistiem, kā arī attīstītu hierarhijas principu jauniešu sporta sistēmā.

Nīderlande

Visas loterijas spēles Nīderlandē iegulda naudu, lai atbalstītu 19 dažādu labdarības organizāciju darbu, — tādējādi aptuveni 16 procenti no peļņas, kas gūta, pārdodot biļetes, tiek novirzīta labdarībai. Kopš De Lotto dibināšanas 1961. gadā labdarībai iztērēti vairāk nekā 1,4 miljardi eiro. No loterijām iegūtais finansējums tiek piešķirts ne vien valsts nacionālajai sporta organizācijai (NOC*NSF), bet arī citu organizāciju, tostarp AIDS fonda, Nieru fonda, Smadzeņu fonda, Diabēta fonda, Gremošanas orgānu slimību fonda, Apdegumu fonda un Garīgās veselības fonda, atbalstam.

Norvēģija

Norvēģijas nacionālā loterija Norsk Tipping labdarībai ziedo visu peļņu, kas gūta no Eurojackpot. Tiek finansēts visu līmeņu sports, sākot no vietējiem klubiem un beidzot ar Olimpisko spēļu dalībniekiem. Vērtīgu atbalstu saņem arī kultūras, sociālie un humānās palīdzības projekti. Tāpat daļa līdzekļu tiek piešķirta azartspēļu atkarības apkarošanai. Turklāt tiek atbalstīts arī liels skaits sponsorēšanas partneru, kuri palīdz skolām, padomēm un vietējām pašvaldībām.

Polija

Totalizator Sportowy, Polijas valsts loteriju operators, ziedo 19% biļešu pārdošanas ieņēmumu labdarības mērķiem. Uzsvars ir uz finanšu atbalsta nodrošināšanu sportam un kultūrai valstī. Vairāk nekā 10,6 miljardi zlotu kopš 1995. gada ir ziedoti Fiziskās kultūras attīstības fondam, kā arī 1,9 miljardi zlotu – Kultūras veicināšanas fondam un vairāk nekā 160 miljoni – Azartspēļu atkarību atbalsta fondam. Kopš 2017. gada aprīļa Totalizator Sportowy ir arī pārskaitījis 4% savu labdarības līdzekļu Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondam.

Slovākija

Saskaņā ar licences noteikumiem Slovākijas nacionālā loterija TIPOS maksā nodokļus valstij. Pēc tam šī peļņa tiek ieskaitīta valsts budžetā un izmantota, lai veicinātu lielu skaitu dažādu sociālo un kultūras iniciatīvu īstenošanu izglītības, sporta, sabiedrības veselības, mākslas un vides aizsardzības jomās. Ieņēmumi no loterijas biļešu pārdošanas Slovākijā 1993.–2015. gadā ļāva atbalstīt šādus projektus ar vairāk nekā 458,6 miljoniem eiro.

Slovēnija

Slovēnijas loterija ir apņēmusies palīdzēt cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzība, visā valstī un atbalsta daudzus labdarības projektus. 40 procentus liela daļa loterijā pieder Invalīdu un humānās palīdzības organizāciju finansēšanas fondam (FIHO), kas sadala finansējumu lielam skaitam dažādu sabiedriski nozīmīgu projektu un ir lielākais labuma guvējs no naudas, kas nopelnīta, pārdodot Eurojackpot biļetes. Tāpat Slovēnijas loterija atbalsta Sporta Organizāciju finansēšanas fondu (FSO).

Spānija

Spānijā Eurojackpot darbību nodrošina ONCE — Spānijas Nacionālā neredzīgo organizācija. ONCE tika dibināta 1938. gadā, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir neredzīgi vai cieš no nopietniem redzes traucējumiem. 1988. gadā darbību sāka ONCE fonds lai cilvēkiem ar jebkādu invaliditāti nodrošinātu atbalstu, izglītību un nodarbinātību. Līdz šim ONCE ir palīdzējusi vairāk nekā 80 000 invalīdiem atrast darbu, ir apmācījusi vairāk nekā 100 000  cilvēku un sniegusi palīdzību vairāk nekā 33 000 projektu realizēšanā.

Zviedrija

Svenska Spel — Zviedrijas nacionālais loteriju operators — valsts kasē iemaksā jebkuru pārpalikumu no to operācijām. Peļņa no tādu spēļu kā Lotto vai Eurojackpot biļešu pārdošanas tiek piešķirta Zviedrijas sporta — gan jauniešu, gan profesionālā līmeņa — sponsorēšanai. Starp finansējuma saņēmējiem ir Zviedrijas Futbola asociācija un Zviedrijas Handbola asociācija. Turklāt tautas sports katru gadu saņem atbalstu SEK 50 apmērā.