Veřejný prospěch

Kromě toho, že loterie Eurojackpot dává hráčům možnost vyhrát finanční částku, která jim změní život, byla také založena s cílem pomoci tomu, aby se změnily životy milionů lidí na celém kontinentu. Zde jsou uvedeny příklady, jak zúčastněné země používají výnosy z loterie Eurojackpot pro veřejně prospěšné účely:

Chorvatsko

Hrvatska Lutrija, chorvatská státní loterie, každoročně provádí velké množství darů s cílem podpořit různé společenské skupiny a projekty, včetně školních sportovních akcí a programů pro děti v nouzi. Masivně také v krizových obdobích přispěla humanitárním organizacím (jako je Červený kříž), ať už to bylo při zahraničních katastrofách, jako jsou zemětřesení, nebo při pomoci v tuzemsku. Darovala například 100 000 eur při povodních, které v roce 2014 těžce zasáhly chorvatskou oblast Slavonie.

Česká republika

Díky výnosům z federálních loterijních daní se Sazce, státnímu provozovateli loterie v České republice, podařilo podpořit rozvoj mládežnického sportu v znevýhodněných komunitách a také rozvoj Českého olympijského týmu. Peníze získané z prodeje tiketů loterie Eurojackpot také poskytují cennou podporu festivalu Dvořákova Praha, který oslavuje českou kulturu. V roce 2015 Sazka poskytla peníze, které pomohly při instalaci nových varhan do chrámu svatého Víta v Praze.

Dánsko

Danske Spil, dánský státní provozovatel loterie daruje peníze z prodeje tiketů na širokou škálu veřejně prospěšných účelů po celé zemi. V roce 2015 byly peníze použity pro podporu kulturních skupin, DIF (Dánská sportovní konfederace), dánského týmu a různých společenských skupin včetně horolezeckých klubů a skautů. Díky změně legislativy v roce 2014 bylo také možno poskytnout prostředky vládním resortům, jako je ministerstvo kultury, ministerstvo školství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí a ministerstvo pro vědu, technologie a inovace.

Estonsko

Každý loterijní tiket prodaný v Estonsku, včetně loterie Eurojackpot, je zatížen 18% daní z hazardu, která je následně převedena do federálního rozpočtu pro účely podpory různých oblastí. Z tohoto výnosu jde 32 procent na výzkum a vzdělávání, dalších 32 procent je určeno pro podporu zdravotnictví, sociální péče, rodin s dětmi, seniorů a osob se zdravotním postižením. Dalších 22 procent je určeno na rozvoj estonského olympijského týmu. Dalších 10 procent se používá pro obecné sportovní projekty a 4 procenta směřují k financování kulturních aktivit.

Finsko

Finský provozovatel loterie Veikkaus dává 27 procent peněz pocházejících z prodeje tiketů na veřejně prospěšnou činnost. Finové mají z herních výnosů více než 500 milionů eur a finanční prostředky jsou distribuovány do čtyř klíčových sektorů. V roce 2014 šlo přibližně 44 procent na umění, 27 procent na fyzické vzdělávání, 19 procent na vědu a 10 na projekty spojené s rozvojem mládeže.

Německo

V Německu je 16 státních loterijních společností, které se všechny velmi snaží, aby ve své komunitě vrátili občanům něco zpět. Například loterie WestLotto, která funguje v nejlidnatějším německém státě Severní Porýní-Vestfálsko, vygenerovala jen v roce 2014 finanční prostředky ve výši 95 milionu eur, které rozdělila napříč několika různými sektory, například sociální péče, sport, kultura a příroda. V roce 2014 byly mezi největšími příjemci Working Group, skupina předních nezávislých organizací zabývajících se sociální péčí v Severním Porýní-Vestfálsku, a sportovní charita Landessportbund.

Řecko

Společnost OPAP, provozující řeckou národní loterii, dohlíží na řadu iniciativ, které jsou podporovány penězi získanými z prodeje tiketů. Mezi tyto programy patří renovace dětských nemocnic a financování různých organizací pro výuku sportů. „OPAP Forward“ je další veřejně prospěšný program a jeho náplní je podpora rozvoje malých a středních podniků vedoucí k vytváření nových pracovních míst v zemi s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Maďarsko

Kromě darování peněz získaných z prodeje loterijních tiketů na sport a Maďarskému národnímu filmovému fondu, Szerencsejatek, provozovatel státní loterie tradičně zřizuje veřejně prospěšné dobrovolnické programy. Mezi mnoho iniciativ, které byly během posledních několika let zahájeny, patří zvířecí útulky, ekologické projekty a dětské podpůrné skupiny, které rekonstruovaly různá zařízení nebo pomáhaly s darování oblečení. Maďarská státní loterie v roce 2014 poskytla organizacím více než 1,41 miliardy forintů v přímých příspěvcích a dalších 10,73 miliardy forintů vybrala na daních, které byly použity Státním fondem kultury.

Island

Veškeré zisky získané z prodeje loterijních tiketů jsou na Islandu převáděny na sport a mládežnické iniciativy. Islandská loterie je ve vlastnictví Islandské olympijské a sportovní asociace, Islandské asociace tělesně postižených a Sdružení mládeže.

Itálie

Sisal, provozovatel národní loterie v Itálii, aktivně podporuje komunitní projekty v mnoha různých oblastech. Kromě financování sportu, vzdělávání, umění a kultury klade Sisal důraz na vědecký výzkum a občas organizuje i speciální benefiční akce. V srpnu 2016 proběhla kampaň na pomoc italskému Červenému kříži po zemětřesení v Amatrice a každý rok mají hráči jeden měsíc možnost přispívat kupováním tiketů na výzkum rakoviny.

Lotyšsko

Veřejně prospěšné iniciativy lotyšské loterie se hlavně zaměřují na děti, zejména na jejich zdraví, pohodu a vzdělávání. Lotyšská nadace pro sirotky, Fond podpory sluchově postižených, Společnost zrakově postižených a Dětský fond patří mezi mnoho charit, které díky lotyšským hráčům loterie Eurojackpot získaly v roce 2015 finanční prostředky. V roce 2016 dostala Basketbalová akademie v Rize, sdružení Laimina Association a nadace Martin Foundation finanční prostředky určené ke zlepšení životní úrovně dětí v celé zemi.

Litva

Litevský provozovatel loterie Perlas podpořil velký počet organizací, většina z nich souvisí se sportem. Kromě basketbalu, házené a různých sportovních klubů je velká část výnosů věnována litevskému olympijskému výboru, kde pomáhá nejlepším sportovcům v zemi a také slouží k rozvoji sportovního systému pro mládež.

Nizozemsko

Všechny loterijní hry v Nizozemsku získávají peníze určené na podporu práce 19 různých charitativních organizací, přibližně 16 procent výnosů z prodeje tiketů jde na veřejně prospěšné účely. Od založení loterie De Lotto, ke kterému došlo v roce 1961, bylo na veřejně prospěšné účely vynaloženo více než 1,4 miliardy eur. Kromě rozdělování finančních prostředků národním sportovním organizacím (NOC*NSF), podporují finanční prostředky loterie práci dalších organizací, včetně nadací AIDS Foundation, Kidney Foundation, Brain Foundation, Diabetes Foundation, Digestive Diseases Foundation, Burn Foundation a Foundation for Mental Health.

Norsko

Norská státní loterie Norsk Tipping předává veškerý zisk generovaný loterií Eurojackpot na veřejně prospěšné účely. Financování sportu probíhá na všech úrovních, od místních klubů po olympioniky, cenná podpora je také poskytována kulturním, sociálním a humanitárním projektům. Procentní část je také věnována pomoci v boji proti hráčské závislosti a existuje dlouhý seznam dalších sponzorských partnerství, které pomáhají školám, městům a místním komunitám.

Polsko

Provozovatel polské loterie Totalizator Sportowy dává 19 % finančních prostředků vynaložených na prodej tiketů na veřejně prospěšné projekty a charitativní účely. Důraz je kladen na poskytování finanční podpory pro sport a kulturu v zemi. Od roku 1995 bylo do Fondu pro rozvoj tělesné kultury věnováno více než 10,6 miliardy zł, dále 1,9 miliardy do Fondu na podporu kultury a více než 160 milionů do Fondu pro řešení problémů s hazardními hrami. Totalizator Sportowy od dubna 2017 převedl 4 % svých charitativních prostředků také do Fondu pro rozvoj občanské společnosti.

Slovensko

TIPOS, slovenská národní loterie, platí za licenčních podmínek, státu daně. Tento výnos je potom převeden do federálního rozpočtu a slouží k podpoře řady různých společenských a kulturních iniciativ v oblasti vzdělávání, sportu, zdravotnictví, umění a ochrany životního prostředí. Od roku 1993 do roku 2015 pomohl prodej loterijních tiketů na Slovensku přispět na takové projekty částkou převyšující 458,6 milionu eur.

Slovinsko

Slovinská loterie pomáhá lidem v nouzi po celé zemi a podporuje řadu charitativních projektů. Nadace Foundation for Financing Disability and Humanitarian Organization (FIHO) má v loterii 40% podíl a rozděluje finanční prostředky na mnoho různým dobročinných účelů. Je také hlavním příjemcem finančních prostředků získaných z prodeje tiketů loterie Eurojackpot. Slovinská loterie také podporuje Nadaci pro financování sportovních organizací (FSO).

Španělsko

Loterii Eurojackpot ve Španělsku provozuje organizace ONCE, což je španělská státní organizace zrakově postižených osob. Organizace ONCE byla založena v roce 1938, aby pomáhala slepým osobám nebo osobám s těžkým postižením zraku, a v roce 1988 byla spuštěna nadace ONCE Foundation, která poskytuje podporu, vzdělání a zaměstnání osob s jakýmkoli postižením. K dnešnímu dni pomohla nadace ONCE Foundation najít práci více než 80 000 osob se zdravotním postižením, proškolila více než 100 000 osob a pomáhala na více než 33 000 projektech.

Švédsko

Svenska Spel, provozovatel švédské státní loterie, přiděluje případné přebytky své činnosti do státní pokladny. Výnosy z prodeje tiketů her jako je Lotto nebo Eurojackpot jsou přidělovány švédskému sportu, ať se jedná o mládežnický nebo profesionální. Mezi příjemce finančních prostředků patří Švédský fotbalový svaz a Švédská házenkářská asociace, místní sportovní kluby dostávají každoročně 50 milionů švédských korun.