Hyvät asiat

Sen lisäksi, että Eurojackpot antaa pelaajille mahdollisuuden voittaa elämän muuttavia summia rahaa, Eurojackpot luotiin auttamaan muuttamaan miljoonien ihmisten elämää koko mantereella. Seuraavassa on esitetty, miten osallistuvat maat käyttävät Eurojackpot-varoja hyviin asioihin:

Kroatia

Hrvatska Lutrija, Kroatian kansalliset arpajaiset, tekevät vuosittain suuren määrän lahjoituksia tukeakseen erilaisia yhteisöryhmiä ja projekteja, muun muassa koulu-urheilua ja ohjelmia vähäosaisille lapsille. He ovat myös tehneet kriisiaikoina suuria lahjoituksia humanitaarisille järjestöille, kuten Punaiselle Ristille, oli sitten kyseessä katastrofi ulkomailla, esim. maanjäristys, tai avuntarve kotimaassa. Esimerkiksi 100 000 € lahjoitettiin auttamaan tulva-alueita Kroatian Slavonia-alueen kärsittyä pahasti tulvasta vuonna 2014.

Tšekin tasavalta

Valtion keräämien arpajaisverotulojen avulla Tšekin tasavallan kansallinen arpajaisoperaattori Sazka on auttanut tukemaan nuorisourheilun kehittämistä köyhissä yhteisöissä sekä tukenutTšekin olympiajoukkueen kehittämistä. Eurojackpot-myynnistä saadut varat antavat myös arvokasta tukea Tšekin kulttuuria juhlistavalle Dvorak Praha -festivaalille. Vuonna 2015 Sazka myönsi varoja auttaakseen uusien urkujen asennuksessa Prahan St. Vitus -katedraaliin.

Tanska

Tanskan kansallinen arpajaisoperaattori Danske Spil lahjoittaa rahaa lippumyynnistä moninaisiin hyviin tarkoituksiin kaikkialla maassa. Vuonna 2015 varoja käytettiin tukemaan kulttuuriryhmiä, DIF:iä (Sports Confederation of Denmark), Team Denmark -joukkuetta ja erilaisia yhteisöryhmiä, mukaan lukien kiipeilyseurat ja partiolaiset. Vuoden 2014 lakimuutos tuotti myös varoja hallituksen ministeriöille, kuten kulttuuriministeriölle, opetusministeriölle, ympäristöministeriölle, terveysministeriölle, sosiaaliministeriölle ja tiede-, tekniikka- ja innovaatioministeriölle.

Viro

Jokainen Virossa myyty arpajaislippu, mukaan lukien Eurojackpot-liput, sisältää 18 prosentin uhkapeliveron, joka sitten siirretään valtion budjettiin avustustarkoituksiin. 32 prosenttia tästä tulosta käytetään tutkimukseen ja koulutukseen, toiset 32 prosenttia kohdistetaan tukemaan lääketiedettä, sosiaaliapua, perheitä, vanhuksia ja vammaisia. 22 prosenttia varoista allokoidaan Viron olympiajoukkueen kehittämiseen. Kymmenen prosenttia varoista käytetään yleisiin urheiluprojekteihin ja neljä prosenttia kulttuurialoitteiden rahoitukseen.

Suomi

Suomen arpajaisoperaattori Veikkaus antaa 27 prosenttia lipunmyynnillä syntyneistä varoista hyviin tarkoituksiin. Suomalaiset ovat hyötyneet pelin tuotoista yli 500 miljoonaa euroa, ja varat jaetaan neljälle avainsektorille. Vuonna 2014 noin 44 prosenttia annettiin taiteille, 27 prosenttia fyysiseen opetukseen, 19 prosenttia käytettiin tieteisiin ja 10 prosenttia nuorison kehitysprojekteihin.

Saksa

Saksassa on 16 valtiojohtoista arpajaisyhtiötä, jotka kaikki työskentelevät ankarasti antaakseen osan takaisin oman maakuntansa asukkaille. Esimerkiksi WestLotto, joka palvelee Saksan väkirikkainta osavaltiota Nordrhein-Westfalenia, tuotti yli 95 miljoonan euron varat pelkästään vuonna 2014 ja jakoi varat useille eri sektoreille, kuten sosiaalitukeen, urheiluun, kulttuuriin ja luonnonsuojeluun. Kaksi suurinta saajaa olivat vuonna 2014 sosiaalituen kaksi suurinta riippumatonta työryhmää Nordrhein-Westfalenissa ja urheilun hyväntekeväisyysjärjestö Landessportbund.

Kreikka

Kreikan kansallista arpajaista operoiva yritys OPAP valvoo useita aloitteita, joita tuetaan kuponkien myynnistä kerätyillä tuotoilla. Aloitteiden joukossa on ollut lastensairaaloiden kunnostaminen ja erilaisten urheiluakatemioiden rahoitus. 'OPAP Forward' on toinen aloite, joka on suunniteltu tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä sekä auttamaan luomaan uusia työpaikkoja maassa, jossa työttömyysaste on korkea.

Unkari

Sen lisäksi, että maan kansallinen arpajaisoperaattori Szerencsejatek lahjoittaa lippujen myynnistä saadut varat urheilulle ja Unkarin kansalliselle elokuvarahastolle, sen perinteenä on käynnistää vapaaehtoishankkeita hyvien asioiden edistämiseen. Muutaman viime vuoden aikana luotujen monien aloitteiden joukossa on eläinsuojiaa, ympäristöprojekteja ja lasten tukiryhmiä, jotka ovat korjanneet laitoksia tai auttaneet vaatelahjoituksissa. Pelkästään vuonna 2013 Unkarin kansalliset arpajaiset lahjoitti yli 1,41 miljardia forinttia organisaatioille suorien avustusten muodossa ja toiset veroina kerätyt 10,73 miljardia forinttia kansallisen kulttuurirahaston käyttöön.

Islanti

Kaikki arpajaislippujen myynnistä saadut tulot Islannissa jaetaan urheilulle ja maan nuorisopohjaisille aloitteille. Islannin arpajaiset omistaa Islannin olympia- ja urheiluyhdistys, Islannin vammaisten yhdistys ja Nuorisoyhdistys.

Italia

Sisal, kansallinen arvontaoperaattori Italiassa on sitoutunut tukemaan yhteisöprojekteja monilla eri sektoreilla. Sen lisäksi, että Sisal hankkii varoja urheiluun, koulutukseen, taiteisiin ja kulttuuriin, Sisal on painottanut tieteellistä tutkimusta ja järjestää toisinaan erityisiä varainkeruualoitteita. Kampanja käynnistettiin auttamaan Italian punaista ristiä Amatrice-maanjäristyksen jälkeen elokuussa 2016. Lisäksi pelaajilla on joka vuosi yksi kuukausi mahdollisuus tehdä lahjoituksia syöpätutkimukseen heidän ostaessaan lippuja.

Latvia

Latvian arpajaisten hyvien syiden aloite asettaa painopisteeksi lapset, erityisesti heidän terveytensä, hyvinvointinsa ja koulutuksensa. Eurojackpot-pelaajien ansiosta vuonna 2015 lahjoituksia saivat Latvian orpojen säätiön, kuurojen tukirahaston, sokeiden yhdistykssen ja lasten rahaston kaltaiset hyväntekeväisyysorganisaatiot. Vuonna 2016 Riian koripalloakatemia, Laimina-yhdistys ja Martin-säätiö saivat kaikki rahoitusta auttaakseen parantamaan lasten elämää kaikkialla maassa.

Liettua

Suuri joukko organisaatiota saa tukea Liettuan kansalliselta Perlas-arpajaisoperaattorilta useimpien liittyessä urheiluun. Koripallon, käsipallon ja eri urheiluseurojen lisäksi iso osa voitosta annetaan Liettuan olympiakomitealle auttamaan maan huippu-urheilijoita ja myös kehittämään urheilujärjestelmiä joukosta erottuville nuorille.

Alankomaat

Arpajaiset keräävät Alankomaissa rahaa auttaakseen tukemaan 19 eri hyväntekeväisyyttä. 16 prosenttia lipunmyynnillä saaduista varoista kulutetaan näihin hyviin tarkoituksiin. Yli 1,4 miljardia euroa on lahjoitettu hyviin tarkoituksiin siitä lähtien, kun De Lotto lanseerattiin vuonna 1961. Maan kansalliselle urheiluorganisaatiolle (NOC*NSF) annettujen varojen lisäksi arpajaisvarat tukevat muiden organisaatioiden työtä, mukaan lukien AIDS-säätiö, Munuaissäätiö, Aivosäätiö, Sokeritautisäätiö, Ruuansulatustautien säätiö, Palovammasäätiö ja Mielenterveyssäätiö.

Norja

Norjan kansallinen arpajaisjärjestö, Norsk Tipping lahjoittaa kaikki EuroJackpotista saadut voitot hyviin tarkoituksiin. Rahoitusta myönnetään urheiluun kaikilla tasoilla paikallisista seuroista olympiakilpailijoihin saakka, ja myös kulttuurihankkeet sekä sosiaaliset ja humanitaariset projektit saavat arvokasta tukea. Tietty prosenttimäärä annetaan myös auttamaan peliriippuvaisia, ja kouluja, valtuustoja ja paikallisia yhteisöjä auttavien sponsorikumppaneiden luettelo on maassa pitkä.

Puola

Totalisaattori Sportowy, Puolan kansallinen lotto-operaattori antaa 19 % pelikuponkien myynnistä saaduista rahoista hyviin tarkoituksiin. Pääkohde on maan urheilun ja kulttuurin taloudellinen tukeminen. Yli 10,6 miljardia zl on lahjoitettu Fyysisen kulttuurin kehityksen rahastolle ja 1,9 miljardia Kulttuurin edistämisrahastolle ja yli 160 miljoonaa Peliongelmarahastolle. Huhtikuusta 2017 lähtien totalisaattori Sportowy on myös siirtänyt 4 % hyvien tarkoitusten rahoistaan Siviiliyhteisön kehityksen rahastoon.

Slovakia

Lisenssiehtojensa mukaisesti Slovakian kansallinen arpajaisjärjestö TIPOS maksaa veroja valtiolle. Tämä tulo siirretään sitten valtion budjettiin edistämään joukkoa erilaisia sosiaalisia ja kulttuurialoitteita koulutuksen, urheilun, kansanterveyden, taiteiden ja ympäristönsuojelun alueilla. Vuosina 1993 - 2015 arpajaislippujen myynti Slovakiassa auttoi tuottamaan yli 458,6 miljoonaa euroa tällaisiin projekteihin.

Slovenia

Slovenian arpajaiset ovat sitoutuneet auttamaan puutteenalaisia ihmisiä kaikkialla maassa ja tukemaan monia hyväntekeväisyysprojekteja. Vammaisjärjestöjen ja humanitaaristen organisaatioiden rahoitussäätiö (FIHO) omistaa 40 prosenttia arpajaisista ja jakaa varoja moniin eri hyviin kohteisiin. Se on myös Eurojackpot-lipunmyynnillä saatujen rahojen päävastaanottaja. Slovenian arpajaiset tukevat myös Urheiluorganisaatioiden rahoitussäätiötä (FSO).

Espanja

EuroJackpotia operoi Espanjassa ONCE, Espanjan kansallinen sokeiden organisaatio. ONCE perustettiin vuonna 1938 auttamaan sokeita tai vakavasti näkövammaisia ihmisiä, ja vuonna 1988 perustettiin ONCE-säätiö antamaan tukea, koulutusta ja työmahdollisuuksia vammaisille. Tähän päivään mennessä ONCE-säätiö on auttanut yli 80 000 vammaista henkilöä löytämään työtä, kouluttanut yli 100 000 ihmistä ja auttanut yli 33 000 projektissa.

Ruotsi

Ruotsin kansallisten arpajaisten operaattorina Svenska Spel allokoi kaiken ylijäämän toiminnoistaan valtion kassaan. Loton ja Eurojackpotin kaltaisten pelien lippujen myynnistä saadut voitot allokoidaan ruotsalaiseen urheiluun sekä nuoriso- että ammattilaistasolla. Varojen vastaanottajia ovat esim. Ruotsin jalkapalloyhdistys ja Ruotsin käsipalloyhdistys. Ruohonjuuritason urheiluun myönnetään 50 miljoonaa kruunua vuodessa.