Jackpottak

Högsta vinsten i Eurojackpot börjar på minimum 10 miljoner euro och skjuts vidare varje gång som ingen vinner den, vilket ökar värdet på följande dragningsjackpot. Gränsen är dock på 90 miljoner euro och på denna sida beskriver vi hur detta fungerar.

Vad händer när Eurojackpot når 90 miljoner euro?

När jackpotten når sitt maxvärde på 90 miljoner euro, styrs eventuella ytterligare medel från lottförsäljningen, som skulle lagts till i jackpotten, om till den näst högsta vinstnivån. Vinsten för att matcha fem huvudnummer och ett Euro-nummer kommer därmed att fastställd till 90 miljoner euro tills den vinns medan kommande extra jackpotmedel styrs om till den näst högsta vinstnivån (matcha fem huvudnummer + ett Euro-nummer). Den näst högsta vinstnivån har också ett tak på 90 miljoner euro. Om den kommer upp i detta belopp styrs ytterligare medel om till nästkommande vinstnivå (matcha fem huvudnummer).

När nådde Eurojackpot första gången jackpottaket på 90 miljoner euro?

Det skrevs historia när jackpottaket på 90 miljoner euro nåddes för första gången i maj 2015. Den 8 maj var det ingen spelare som matchade samtliga dragna nummer, men två lotter som matchade fem huvudnummer och ett Euro-nummer vann 4,3 miljoner euro vardera eftersom överskjutande medel som skulle skjutits vidare till jackpott hade tilldelats denna vinstnivå. Jackpotten stod kvar på 90 miljoner euro till nästa dragning 15 maj när en spelare i Tjeckien matchade alla fem huvudnumren och båda Euro-numren och vann högsta vinsten på 90 miljoner euro. Överskjutande medel hade förts vidare till näst högsta nivån i dragningen, vilket innebar att 22,9 miljoner euro fördelades mellan tre lotter som var och en matchade fem huvudnummer och ett Euro-nummer.

Jackpottakets historia

När Eurojackpot startades fanns det en gräns för kontinuerlig överskjutning av medel som var satt till 12 gånger. Det innebar att det bara kunde ske 12 dragningar i följd där ingen vann jackpott, och om ingen matchade fem huvudnummer och båda Euro-numren i dragningen efter, fördes vinsten ned den vinstnivå närmast under som hade vinnare.

Men i augusti 2012 ansågs detta vara för begränsande eftersom jackpotten enbart ökade till 27,5 miljoner euro efter att ha nått sin gräns med 12 dragningar i följd. Därför togs begränsningen bort i februari 2013 och ersattes med jackpottaket på 90 miljoner euro.

Jackpott-taket nås mycket sällan, men när det väl händer kan lockelsen av en enorm vinst leda till en del makalösa resultat. I januari 2017 delades en jackpott på 90 miljoner euro på fem, då tre spelare var från Tyskland, en var från Danmark och en var från Nederländerna, där var och en vann 18 miljoner euro.