Rozdeľovanie výhernej istiny

Udeľovanie výhier na základe systému pari-mutuel znamená, že hodnota výhier závisí od počtu predaných tiketov a počtu výhercov v jednotlivých výherných poradiach. Pozrite si ďalšie informácie o systéme pari-mutuel a princípe jeho fungovania

Z každých 2 € zaplatených za tiket lotérie Eurojackpot sa 50 percent (1 €) vyčlení do výhernej istiny.

Výhry v lotérii Eurojackpot sa vypočítavajú s použitím nasledujúcich percentuálnych podielov pre jednotlivé výherné poradia:

Výherné poradie % z výhernej istiny Priemerná výhra *
Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla 36 % 46 140 407 €
Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo 8,5 % 543 896 €
Uhádnutých 5 čísel 3 % 102 567 €
Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla 1 % 4 207 €
Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo 0,9 % 235 €
Uhádnuté 4 čísla 0,7 % 105 €
Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla 0,6 % 58 €
Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla 3,1 % 21 €
Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo 3 % 18 €
Uhádnuté 3 čísla 4,3 % 15 €
Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla 7,8 % 10 €
Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo 19,1 % 8 €
Podporná istina 12%
Spolu 100%

*Priemerné hodnoty výhier sú vypočítané s použitím výsledkov vyžrebovaných od 18. 09. 2020 do 17. 09. 2021.

Zvyšných 12 percent výhernej istiny lotérie Eurojackpot sa odvádza do podpornej istiny, ktorá predstavuje rezervnú istinu na zaručenie minimálneho jackpotu vo výške 10 miliónov €. Ak podporná istina prekročí sumu 20 miliónov €, všetky ďalšie peňažné prostriedky sa prevedú do jackpotu na nasledujúce žrebovanie.