Rozdeľovanie výhernej istiny

Udeľovanie výhier na základe systému pari-mutuel znamená, že hodnota výhier závisí od počtu predaných tiketov a počtu výhercov v jednotlivých výherných poradiach. Pozrite si ďalšie informácie o systéme pari-mutuel a princípe jeho fungovania

Z každých 2 € zaplatených za tiket lotérie Eurojackpot sa 50 percent (1 €) vyčlení do výhernej istiny.

Výhry v lotérii Eurojackpot sa vypočítavajú s použitím nasledujúcich percentuálnych podielov pre jednotlivé výherné poradia:

Výherné poradie % z výhernej istiny Priemerná výhra *
Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla 36 % 52 069 225 €
Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo 8,6 % 787 103 €
Uhádnutých 5 čísel 4,85 % 149 515 €
Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla 0,8 % 4 785 €
Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo 1 % 312 €
Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla 1,1 % 153 €
Uhádnuté 4 čísla 0,8 % 109 €
Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla 2,55 % 25 €
Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo 2,85 % 20 €
Uhádnuté 3 čísla 5,4 % 18 €
Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla 6,75 % 12 €
Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo 20,3 % 10 €
0 % -
Podporná istina 9%
Spolu 100%

*Priemerné hodnoty výhier sú vypočítané s použitím výsledkov vyžrebovaných od 01. 04. 2022 do 31. 03. 2023.

Zvyšných 9 percent výhernej istiny lotérie Eurojackpot sa odvádza do podpornej istiny, ktorá predstavuje rezervnú istinu na zaručenie minimálneho jackpotu vo výške 10 miliónov €. Ak podporná istina prekročí sumu 20 miliónov €, všetky ďalšie peňažné prostriedky sa prevedú do jackpotu na nasledujúce žrebovanie.