Vinstpottfördelning

När vinster fördelas enligt totalisator innebär det att deras värde beror på hur många lotter som har sålts och antal vinnare på varje nivå. Visa mer information om totalisator och hur det fungerar]

För varje 2 euro som spenderas på en Eurojackpot-lott går 50 procent (1 euro) till vinstpotten.

Eurojackpot-vinster beräknas med följande procentandelar för varje vinstnivå:

Vinstnivå Procent av vinstpott Genomsnittsvinst*
Matchning av 5 nummer och 2 Euro-nummer 36% 33 333 548 €
Matchning av 5 nummer och 1 Euro-nummer 8,5% 469 845 €
Matchning av 5 nummer 3% 98 386 €
Matchning av 4 nummer och 2 Euro-nummer 1% 4 020 €
Matchning av 4 nummer och 1 Euro-nummer 0,9% 229 €
Matchning av 4 nummer 0,7% 103 €
Matchning av 3 nummer och 2 Euro-nummer 0,6% 55 €
Matchning av 2 nummer och 2 Euro-nummer 3,1% 20 €
Matchning av 3 nummer och 1 Euro-nummer 3% 17 €
Matchning av 3 nummer 4,3% 15 €
Matchning av 1 nummer och 2 Euro-nummer 7,8% 10 €
Matchning av 2 nummer och 1 Euro-nummer 19,1% 8 €
Boostermedel 12%
Totalt 100%

* Genomsnittsvinstbelopp beräknade baserat på resultat i dragningarna mellan 2021-01-27 och 2022-01-21.

Återstående 12 procent av Eurojackpots vinstpott går till boostermedel som är reservmedel för att garantera lägsta jackpott på 10 miljoner euro. Om boostermedel överstiger 20 miljoner euro går eventuella extra medel in i jackpotten för nästa dragning.