Raspodjela nagradnog fonda

Kada se dodjeljuju nagrade na pari-mutuel osnovi, to znači da njihova vrijednost ovisi o broju prodanih listića i broju dobitnika na svakoj razini. Pogledajte više informacija o pari-Mutuel principu i kako on funkcionira

Od svakih 2 eura potrošenih na Eurojackpot listić, 50 % (1 euro) dodjeljuje se nagradnom fondu.

Eurojackpot nagrade računaju se korištenjem sljedećih postotaka za svaku nagradnu razinu:

Nagradna razina % nagradnog fonda Prosječna nagrada *
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja 36 % 33.068.520 €
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj 8,6 % 502.273 €
Pogođeno 5 brojeva 4,85 % 110.162 €
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja 0,8 % 4.492 €
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj 1 % 263 €
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja 1,1 % 82 €
Pogođeno 4 broja 0,8 % 106 €
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja 2,55 % 22 €
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj 2,85 % 19 €
Pogođeno 3 broja 5,4 % 16 €
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja 6,75 % 11 €
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj 20,3 % 9 €
Fond za povećanje 9%
Ukupno 100%

*Iznosi prosječnih nagrada izračunati korištenjem rezultata izvlačenja od 25.6.2021. do 24.6.2022..

Preostalih 9 % Eurojackpot nagradnog fonda ide u Fonda za povećanje, rezervni fond koji jamči minimalni jackpot od 10 milijuna eura. Ako Fond za povećanje pređe 20 milijuna eura, sav dodatni novac se preusmjerava u jackpot za sljedeće izvlačenje.