Raspodjela nagradnog fonda

Kada se dodjeljuju nagrade na pari-mutuel osnovi, to znači da njihova vrijednost ovisi o broju prodanih listića i broju dobitnika na svakoj razini. Pogledajte više informacija o pari-Mutuel principu i kako on funkcionira

Od svakih 2 eura potrošenih na Eurojackpot listić, 50 % (1 euro) dodjeljuje se nagradnom fondu.

Eurojackpot nagrade računaju se korištenjem sljedećih postotaka za svaku nagradnu razinu:

Nagradna razina % nagradnog fonda Prosječna nagrada *
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja 36 % 27.125.507 €
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj 8,5 % 1.092.907 €
Pogođeno 5 brojeva 3 % 82.913 €
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja 1 % 4.037 €
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj 0,9 % 222 €
Pogođeno 4 broja 0,7 % 96 €
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja 0,6 % 57 €
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja 3,1 % 21 €
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj 3 % 17 €
Pogođeno 3 broja 4,3 % 14 €
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja 7,8 % 10 €
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj 19,1 % 8 €
Fond za povećanje 12%
Ukupno 100%

*Iznosi prosječnih nagrada izračunati korištenjem rezultata izvlačenja od 21.3.2018. do 15.3.2019..

Preostalih 12 % Eurojackpot nagradnog fonda ide u Fonda za povećanje, rezervni fond koji jamči minimalni jackpot od 10 milijuna eura. Ako Fond za povećanje pređe 20 milijuna eura, sav dodatni novac se preusmjerava u jackpot za sljedeće izvlačenje.

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×