Raspodjela nagradnog fonda

Kada se dodjeljuju nagrade na pari-mutuel osnovi, to znači da njihova vrijednost ovisi o broju prodanih listića i broju dobitnika na svakoj razini. Pogledajte više informacija o pari-Mutuel principu i kako on funkcionira.

Od svakih 2 eura potrošenih na Eurojackpot listić, 50 % (1 euro) dodjeljuje se nagradnom fondu.

Eurojackpot nagrade računaju se korištenjem sljedećih postotaka za svaku nagradnu razinu:

Nagradna razina % nagradnog fonda Prosječna nagrada*
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
36 % 53.179.182,23 €
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
8,6 % 1.164.637,83 €
Pogođeno 5 brojeva
Prize
4,85 % 175.198,19 €
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
0,8 % 6.115,37 €
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
1 % 330,35 €
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
1,1 % 171,09 €
Pogođeno 4 broja
Prize
0,8 % 113,33 €
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
2,55 % 27,67 €
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
2,85 % 20,62 €
Pogođeno 3 broja
Prize
5,4 % 17,11 €
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
6,74 % 13,72 €
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
20,3 % 10,21 €
Fond za povećanje** 9 % -
Ukupno 100 % -

*Iznosi prosječnih nagrada izračunati korištenjem rezultata izvlačenja od 25.03.2022 do 19.07.2024.

**Preostalih 9 % Eurojackpot nagradnog fonda ide u Fonda za povećanje, rezervni fond koji jamči minimalni jackpot od 10 milijuna eura. Ako Fond za povećanje pređe 20 milijuna eura, sav dodatni novac se preusmjerava u jackpot za sljedeće izvlačenje.