Raspodjela nagradnog fonda

Kada se dodjeljuju nagrade na pari-mutuel osnovi, to znači da njihova vrijednost ovisi o broju prodanih listića i broju dobitnika na svakoj razini. Pogledajte više informacija o pari-Mutuel principu i kako on funkcionira.

Od svakih 2 eura potrošenih na Eurojackpot listić, 50 % (1 euro) dodjeljuje se nagradnom fondu.

Eurojackpot nagrade računaju se korištenjem sljedećih postotaka za svaku nagradnu razinu:

Nagradna razina % nagradnog fonda Prosječna nagrada*
Pogođeno 5 brojeva i 2 Euro broja
Prize
36 % 53.771.517,42 €
Pogođeno 5 brojeva i 1 Euro broj
Prize
8,6 % 1.294.905,68 €
Pogođeno 5 brojeva
Prize
4,85 % 158.309,88 €
Pogođeno 4 broja i 2 Euro broja
Prize
0,8 % 6.547,28 €
Pogođeno 4 broja i 1 Euro broj
Prize
1 % 321,38 €
Pogođeno 3 broja i 2 Euro broja
Prize
1,1 % 168,51 €
Pogođeno 4 broja
Prize
0,8 % 107,54 €
Pogođeno 2 broja i 2 Euro broja
Prize
2,55 % 27,06 €
Pogođeno 3 broja i 1 Euro broj
Prize
2,85 % 20,47 €
Pogođeno 3 broja
Prize
5,4 % 16,66 €
Pogođen 1 broj i 2 Euro broja
Prize
6,74 % 13,45 €
Pogođeno 2 broja i 1 Euro broj
Prize
20,3 % 10,28 €
Fond za povećanje** 9 % -
Ukupno 100 % -

*Iznosi prosječnih nagrada izračunati korištenjem rezultata izvlačenja od 25.03.2022 do 19.04.2024.

**Preostalih 9 % Eurojackpot nagradnog fonda ide u Fonda za povećanje, rezervni fond koji jamči minimalni jackpot od 10 milijuna eura. Ako Fond za povećanje pređe 20 milijuna eura, sav dodatni novac se preusmjerava u jackpot za sljedeće izvlačenje.