Fordeling av premiepotten

Når premier deles ut på pari-mutuel-basis, betyr det at verdien til premiene avhenger av hvor mange kuponger som har blitt solgt og hvor mange vinnere det er på hvert nivå. Les mer om pari-mutuel og hvordan det fungerer

For hver 2 EUR som brukes på en Eurojackpot-kupong, går 50 prosent (1 EUR) til premiepotten.

Eurojackpot-premier kalkuleres ved å bruke følgende prosentandeler for hvert premienivå:

Premienivå % av premiepott Gjennomsnittlig premie *
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 36 % 33 333 548 €
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 8,5 % 469 845 €
5 riktige tall 3 % 98 386 €
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 1 % 4 020 €
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 0,9 % 229 €
4 riktige tall 0,7 % 103 €
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 0,6 % 55 €
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 3,1 % 20 €
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 3 % 17 €
3 riktige tall 4,3 % 15 €
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall 7,8 % 10 €
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 19,1 % 8 €
Ekstramidler 12%
Totalt 100%

*Gjennomsnittlige premiebeløp beregnet ved bruk av resultatene trukket mellom 27.01.2021 og 21.01.2022.

De gjenværende 12 prosentene av Eurojackpot-premiepotten går til ekstramidlene, som er reservemidler som bidrar til å garantere at jackpoten alltid er på minst 10 millioner EUR. Hvis ekstramidlene er på over 20 millioner EUR, vil ekstra penger gå til jackpoten ved neste trekning.