Fordeling av premiepotten

Når premier deles ut på pari-mutuel-basis, betyr det at verdien til premiene avhenger av hvor mange kuponger som har blitt solgt og hvor mange vinnere det er på hvert nivå. Les mer om pari-mutuel og hvordan det fungerer.

For hver 2 EUR som brukes på en Eurojackpot-kupong, går 50 prosent (1 EUR) til premiepotten.

Eurojackpot-premier kalkuleres ved å bruke følgende prosentandeler for hvert premienivå:

Premienivå % av premiepott Gjennomsnittlig premie*
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
36 % 36 117 470,79 €
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
8,6 % 966 196,22 €
5 riktige tall
Prize
4,85 % 184 773,76 €
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
0,8 % 5 334,24 €
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
1 % 321,90 €
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
1,1 % 160,00 €
4 riktige tall
Prize
0,8 % 114,62 €
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
2,55 % 25,92 €
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
2,85 % 20,00 €
3 riktige tall
Prize
5,4 % 17,51 €
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall
Prize
6,74 % 12,80 €
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall
Prize
20,3 % 9,84 €
Ekstramidler** 9 % -
Totalt 100 % -

*Gjennomsnittlige premiebeløp beregnet ved bruk av resultatene trukket mellom 25.03.2022 og 26.05.2023.

**De gjenværende 9 prosentene av Eurojackpot-premiepotten går til ekstramidlene, som er reservemidler som bidrar til å garantere at jackpoten alltid er på minst 10 millioner EUR. Hvis ekstramidlene er på over 20 millioner EUR, vil ekstra penger gå til jackpoten ved neste trekning.