Fordeling av premiepotten

Når premier deles ut på pari-mutuel-basis, betyr det at verdien til premiene avhenger av hvor mange kuponger som har blitt solgt og hvor mange vinnere det er på hvert nivå. Les mer om pari-mutuel og hvordan det fungerer

For hver 2 EUR som brukes på en Eurojackpot-kupong, går 50 prosent (1 EUR) til premiepotten.

Eurojackpot-premier kalkuleres ved å bruke følgende prosentandeler for hvert premienivå:

Premienivå % av premiepott Gjennomsnittlig premie *
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 36 % 33 715 309 €
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 8,6 % 580 756 €
5 riktige tall 4,85 % 121 452 €
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 0,8 % 4 428 €
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 1 % 274 €
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 1,1 % 106 €
4 riktige tall 0,8 % 105 €
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 2,55 % 23 €
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 2,85 % 19 €
3 riktige tall 5,4 % 17 €
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall 6,75 % 11 €
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 20,3 % 9 €
Ekstramidler 9%
Totalt 100%

*Gjennomsnittlige premiebeløp beregnet ved bruk av resultatene trukket mellom 02.10.2021 og 30.09.2022.

De gjenværende 9 prosentene av Eurojackpot-premiepotten går til ekstramidlene, som er reservemidler som bidrar til å garantere at jackpoten alltid er på minst 10 millioner EUR. Hvis ekstramidlene er på over 20 millioner EUR, vil ekstra penger gå til jackpoten ved neste trekning.