Fordeling av premiepotten

Når premier deles ut på pari-mutuel-basis, betyr det at verdien til premiene avhenger av hvor mange kuponger som har blitt solgt og hvor mange vinnere det er på hvert nivå. Les mer om pari-mutuel og hvordan det fungerer

For hver 2 EUR som brukes på en Eurojackpot-kupong, går 50 prosent (1 EUR) til premiepotten.

Eurojackpot-premier kalkuleres ved å bruke følgende prosentandeler for hvert premienivå:

Premienivå % av premiepott Gjennomsnittlig premie *
5 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 36 % 44 146 819 €
5 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 8,5 % 1 269 688 €
5 riktige tall 3 % 113 609 €
4 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 1 % 4 340 €
4 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 0,9 % 250 €
4 riktige tall 0,7 % 113 €
3 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 0,6 % 59 €
2 riktige hovedtall og 2 riktige Euro-tall 3,1 % 21 €
3 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 3 % 18 €
3 riktige tall 4,3 % 15 €
1 riktig hovedtall og 2 riktige Euro-tall 7,8 % 10 €
2 riktige hovedtall og 1 riktig Euro-tall 19,1 % 8 €
Ekstramidler 12%
Totalt 100%

*Gjennomsnittlige premiebeløp beregnet ved bruk av resultatene trukket mellom 14.07.2019 og 10.07.2020.

De gjenværende 12 prosentene av Eurojackpot-premiepotten går til ekstramidlene, som er reservemidler som bidrar til å garantere at jackpoten alltid er på minst 10 millioner EUR. Hvis ekstramidlene er på over 20 millioner EUR, vil ekstra penger gå til jackpoten ved neste trekning.

Eurojackpot Facebook

Sie müssen sich bei Facebook anmelden, um diese Seite zu sehen.

Bei Facebook anmelden
×