Rozdeľovanie príjmov

Každá zúčastnená krajina vyčleňuje určitú časť svojich príjmov z predaja tiketov lotérie Eurojackpot do výhernej istiny, z ktorej sa vyplácajú výhry na základe pevných percentuálnych podielov z vlastnej istiny.

Zvyšné príjmy slúžia na úhrady predajcom tiketov, krytie prevádzkových nákladov, platby lotériových alebo štátnych daní v zúčastnených krajinách, platby pre verejné iniciatívy a ako zisk pre jednotlivých prevádzkovateľov lotérie. Všetky zúčastnené krajiny tiež používajú príjmy z lotérie Eurojackpot na záslužné financovanie dobročinnosti. Na stránke venovanej týmto iniciatívam nájdete ďalšie informácie.

Ak vás zaujíma, ako sa peniaze z výhernej istiny vyčleňujú pre výherné tikety, pozrite si stránku Rozdeľovanie výhernej istiny.

Chorvátsko

Nie je zverejnené

Česká republika

 • 50 % na výhry v lotérii
 • 23 % na lotériovú daň
 • 27 % nezverejňuje sa

Dánsko

 • 45 % na výhry v lotérii
 • 55 % nezverejňuje sa

Estónsko

 • 50 % na výhry v lotérii
 • 18 % na štátnu daň z hazardných hier
 • 32 % na prevádzkové náklady

Fínsko

 • 55 % na výhry v lotérii
 • 27 % na dobročinnosť
 • 8 % na prevádzkové náklady
 • 4 % na provízie pre predajcov
 • 4 % na lotériové dane
 • 2 % ako zisk

Nemecko

Nie je zverejnené

Gréckoo

Nie je zverejnené

Maďarsko

Nie je zverejnené

Taliansko

Nie je zverejnené

Lotyšsko

 • 47 % na výhry v lotérii
 • 32 % na príspevky do štátneho rozpočtu
 • 16 % na prevádzkové a propagačné náklady
 • 5 % na náklady na predaj tiketov

Litva

 • 50 % na výhry v lotérii
 • Časť zo zostávajúcich 50 % na financovanie Litovského olympijského výboru

Holandsko

 • 50 % na výhry v lotérii
 • 34 % na náklady
 • 16 % na dobročinnosť

Nórsko

(Po uhradení výhier v lotérii a prevádzkových nákladov)

 • 64 % zo zisku na športové iniciatívy
 • 18 % zo zisku na kultúrne iniciatívy
 • 18 % zo zisku na humanitárne iniciatívy

Poľsko

Nie je zverejnené

Slovensko

Nie je zverejnené

Slovinsko

Nie je zverejnené

Španielsko

Nie je zverejnené

Švédsko

 • 50 % na výhry
 • 50 % nezverejňuje sa