Intäktsfördelning

Alla delatagande länder lägger en del av sin intäkt från Eurojackpot-lottförsäljning till vinstpotten som sedan betalar ut vinster utifrån fasta procentandelar av själva vinstpotten.

Överskjutande intäkter delas mellan lottbutiker, driftskostnader, lotteri-, spel- eller statliga skatter i de deltagande länderna, betalning till offentliga initiativ och vinst för de enskilda lotteriarrangörerna. Vart och ett av de deltagande länderna använder även intäkter från Eurojackpot för att avsätta pengar till olika välgörande ändamål. Läs mer om detta på den tillägnade sidan om detta ämne.

Om du är intresserad av hur pengarna i vinstpotten fördelas mellan de vinnande lotterna kan du gå till sidan Vinstpottfördelning.

Kroatien

Inte offentligt

Tjeckien

 • 50 % till lotterivinster
 • 23 % till lotterivinster
 • 27 % avslöjas inte

Danmark

 • 45 % till lotterivinster
 • 55 % avslöjas inte

Estland

 • 50 % till lotterivinster
 • 18 % till statlig spelskatt
 • 32 % till driftkostnader

Finland

 • 55 % till lotterivinster
 • 27 % till välgörande ändamål
 • 8 % till driftkostnader
 • 4 % till återförsäljarprovision
 • 4 % till lotteriskatter
 • 2 % i vinst

Tyskland

Inte offentligt

Grekland

Inte offentligt

Ungern

Inte offentligt

Italien

Inte offentligt

Lettland

 • 47 % till lotterivinster
 • 32 % som bidrag till statsbudgeten
 • 16 % till drift- och marknadsföringskostnader
 • 5 % till kostnader för lottförsäljning

Litauen

 • 50 % till lotterivinster
 • Del av återstående 50 % för att driva Litauens olympiska kommitté

Nederländerna

 • 50 % till lotterivinster
 • 34 % till diverse kostnader
 • 16 % till välgörande ändamål

Norge

(Efter betalning av lotterivinster och driftkostnader)

 • 64 % av vinsten till idrottsprojekt
 • 18 % av vinsten till kulturella projekt
 • 18 % av vinsten till humanitära projekt

Polen

Inte offentligt

Slovakien

Inte offentligt

Slovenien

Inte offentligt

Spanien

Inte offentligt

Sverige

 • 50 % till vinster
 • 50 % avslöjas inte