Inntektsfordeling

Hvert deltakerland gir en del av sin inntekt fra salg av Eurojackpot-kuponger til premiepotten, som betaler ut gevinster basert på en fast prosentandel av selve potten.

Den gjenværende inntekten deles mellom selgere av kuponger, og går til driftskostnader, lotteriskatter eller statlige skatter i deltakerlandene, betaling til offentlige initiativer og fortjeneste til de enkelt lotterioperatørene. Hver av deltakerlandene bruker også inntekt fra Eurojackpot til å støtte opp om gode formål. Du finner ut mer om disse formålene på siden som går nærmere inn på dette.

Hvis du er interessert i hvordan pengene fra premiepotten fordeles blant vinnerne, kan du ta en titt på Fordeling av premiepotten-siden.

Kroatia

Ikke oppgitt

Tsjekkia

 • 50 % til lotteripremier
 • 23 % til lotteriskatt
 • 27 % ikke oppgitt

Danmark

 • 45 % til lotteripremier
 • 55% ikke oppgitt

Estland

 • 50 % til lotteripremier
 • 18 % til statlig gamblingskatt
 • 32 % til driftskostnader

Finland

 • 55 % til lotteripremier
 • 27 % til gode formål
 • 8 % til driftskostnader
 • 4 % til utsalgsstedenes kommisjon
 • 4 % til lotteriskatt
 • 2 % i fortjeneste

Tyskland

Ikke oppgitt

Hellas

Ikke oppgitt

Ungarn

Ikke oppgitt

Italia

Ikke oppgitt

Latvia

 • 47 % til lotteripremier
 • 32 % går til statsbudsjettet
 • 16 % til drifts- og markedsføringskostnader
 • 5 % til kostnaden ved å selge kuponger

Litauen

 • 50 % til lotteripremier
 • Deler av gjenværende 50 % går til den litauiske olympiske komité

Nederland

 • 50 % til lotteripremier
 • 34 % til utgifter
 • 16 % til gode formål

Norge

(Etter betaling av lotteripremier og driftskostnader)

 • 64 % av overskudd til idrett
 • 18 % av overskudd til kultur
 • 18 % av overskudd til humanitære formål

Polen

Ikke oppgitt

Slovakia

Ikke oppgitt

Slovenia

Ikke oppgitt

Spania

Ikke oppgitt

Sverige

 • 50 % til premier
 • 50% ikke oppgitt