Raspodjela prihoda

Svaka zemlja koja sudjeluje izdvaja dio svog prihoda od prodaje Eurojackpot listića u nagradni fond, iz kojeg se isplaćuju dobici na temelju fiksnih postotaka samog fonda.

Preostali prihodi dijele se između maloprodajnih trgovina listićima, operativnih troškova, poreza na lutriju ili državnih poreza u državama sudionicama, plaćanja za javne inicijative i profita pojedinih lutrijskih operatera. Svaka od država sudionica također koristi prihode Eurojackpota za financiranje dobrotvornih svrha; saznajte više o tim inicijativama na stranici namijenjenoj toj problematici.

Ako ste zainteresirani kako se novac iz nagradnog fonda raspodjeljuje u odnosu na dobitne listićime, posjetite stranicu Raspodjela nagradnog fonda.

Hrvatska

Nije objavljeno

Češka Republika

 • 50 % za nagrade na lutriji
 • 23 % za porez na lutriju
 • 27 % nije otkriveno

Danska

 • 45 % za nagrade na lutriji
 • 55 % nije otkriveno

Estonija

 • 50 % za nagrade na lutriji
 • 18 % za državni porez na kockanje
 • 32 % za operativne troškove

Finska

 • 55 % za nagrade na lutriji
 • 27 % za dobrotvorne svrhe
 • 8 % za operativne troškove
 • 4 % za provizije maloprodajnih trgovina
 • 4 % za poreze na lutriju
 • 2 % za profit

Njemačka

Nije objavljeno

Grčka

Nije objavljeno

Mađarska

Nije objavljeno

Italija

Nije objavljeno

Latvija

 • 47 % za nagrade na lutriji
 • 32 % za doprinos državnom proračunu
 • 16 % za operativne i reklamne troškove
 • 5 % za troškove prodaje listića

Litva

 • 50 % za nagrade na lutriji
 • Preostali dio od 50 % za financiranje Olimpijskoga komiteta

Nizozemska

 • 50 % za nagrade na lutriji
 • 34 % za troškove
 • 16 % za dobrotvorne svrhe

Norveška

(nakon isplate nagrada na lutriji i operativnih troškova)

 • 64 % profita za sportske inicijative
 • 18 % profita za kulturne inicijative
 • 18 % profita za humanitarne inicijative

Poljska

Nije objavljeno

Slovačka

Nije objavljeno

Slovenija

Nije objavljeno

Španjolska

Nije objavljeno

Švedska

 • 50 % za nagrade
 • 50 % nije otkriveno